Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчет.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до звіту з переддипломної практики: с. 64, рис. 6, табл. 18, літературних джерел 7.

Об’єкт дослідження – підготовчий цех ВАТ «Дніпрошина».

Мета роботи – закріплення та поглиблення знань, отриманих під час навчання за загальноосвітніми та загально – інженерними дисциплінами. Поглиблене вивчення технологічного процесу виготовлення гумових сумішей, контроль якості сировини та продукції, будови та роботи обладнання.

У звіті з переддипломної практики представлена характеристика підприємства ВАТ «Дніпрошина» та перспективи його розвитку.

У технологічній частині описана сировина, яка використовується підприємством, її умови зберігання, транспортування, доробки.

Наведені технологічні процеси виготовлення гумових сумішей для виготовлення каркасу та бігової частини протектору покришки 21.3R24.

Описане обладнання, яке використовується на підприємстві.

Охарактеризоване робоче місце інженера – технолога, його обов’язки та посадова інструкція.

Наведена техніка безпеки та охорона навколишнього середовища, які впроваджені на ВАТ «Дніпрошина».

ШИНА 21.3R24, СИРОВИНА, ГУМОВІ СУМІШІ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………….. 4

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА…………………………………………………... 13

1.1 Характеристика виробів ……………………………………………… 13

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА……………………………………………. 16

2.1 Сировина. Складування, доробка та транспортування………………... 16

2.1.1 Сировина, її хімічні властивості, джерела постачання ……………… 16

2.1.2 Транспортування, складування та умови збереження………………. 22

3.1.3 Первинна доробка сировини…………………………………………... 23

2.1.4 Методи контролю якості сировини ………………………………….. 24

2.2 Технологічний процес виготовлення гумових сумішей……………….. 29

2.2.1 Подача інгредієнтів у підготовчий цех, розважування………………. 29

2.2.2 Гумові суміші…………………………………………………………… 36

2.2.3 Процес змішування. Режими змішування…………………………….. 38

2.2.4 Автоматичний контроль та керування процесом…………………….. 42

2.3 Характеристика основного технологічного обладнання………………. 46

2.3.1Обладнання технологічного ланцюга змішування……………………. 48

2.4 Споживачі гумових сумішей та півфабрикатів………………………… 52

2.5 Контроль якості гумових сумішей……………………………………. 53

2.6 Аналіз технічного процесу………………………………………………. 55

3. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОГО МІСЦЯ…………….. 56

4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШІНЬОГО СЕРЕДОВИЩА………………………………………………………………. 59

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 63

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ………………………………………………………. 64

ВСТУП

Шинна промисловість – одна з провідних ланок нафтопереробної та нафтохімічної промисловості.

Розвитку шинної промисловості приділяється велике значення, тому що від кількості та якості шин залежить робота автомобільного та авіаційного транспорту, будівельних та інших машин.

Розвиток шинної промисловості безпосередньо зв’язаний з удосконаленням автомобіля і йде у напрямку найбільш повного та відповідного виконання експлуатації шин , умовами роботи автомобіля та його характеристиками .

За останні роки через імпорт нової техніки, структура випуску шин зазнає змін, збільшуються об’єми виробництва, змінилися вимоги до вихідних характеристик шин та процесів їх виробництва. Ведеться комплексна робота щодо освоєння нових розмірів шин, щорічно оновлюється до 15% асортименту. Сучасні технології та обладнання, запровадження нових рецептурних та конструкторських розробок, ефективна система контролю процесів виробництва та готової продукції забезпечують високу якість та надійність виробів. Це дозволяє багатьом підприємствам, враховуючи попит та вимоги світового ринку, щорічно збільшувати об’єм експорту, розширювати ринок збуту.

Все актуальнішим стають вимоги з використання у виробництві екологічно чистої сировини, матеріалів та отримання виробів, які дозволяють знизити шкоду, що наноситься навколишньому середовищу. Для вирішення цієї проблеми потрібно збільшувати ступінь переробки виробничих відходів, які утворюються в процесі виробництва, та збільшувати використання продуктів переробки при виробництві готової продукції. Перспективні вимоги до вихідних характеристик шин, збільшення паливної економічності,

безпеки та довготривалості диктують пріоритетні напрямки робіт в галузі побудування рецептур, розробки та освоєння каучуків та інших матеріалів для шинної промисловості . Важливим напрямком є створення каучуків , які забезпечують виготовлення шинних гум з поліпшеними експлуатаційними властивостями (високі динамічні характеристики). Розробляючи гумові суміші використовують каучуки та інгредієнти, які в Україні не виготовляються. Рішенням цієї проблеми є організація досліджень на базі вітчизняної сировини та створення власної сировинної бази. Безумовно, що створення власної промисловості з виробництва каучуків є найбільш важливою, технічно складною, капіталовмісною проблемою, в порівнянні з іншими. Окрім цього потрібно збільшити випуск вітчизняного обладнання, віддавши пріоритет на випуск обладнання великої одиничної потужності.

Актуальним є питання автоматизації всього виробництва шин, в тому числі і транспортно-складських робіт. Розвиток технічного прогресу дає можливість збільшувати об’єми виробництва без збільшення чисельності працюючих .

Необхідно створити комплекси нових технологічних процесів при організації виробництва шин перспективних конструкцій. В області конструкції шин особливе значення мають шини з радіальним розташуванням ниток корду в каркасі, з капроновим чи поліефірним кордом у каркасі й металокордом у брекері. Збільшення випуску радіальних покришок – головний напрямок шинної промисловості .

З вересня 1946 р. в Київському технологічному інституті легкої промисловості (КТІЛП) почала успішно функціонувати єдина в УССР кафедра технології гуми. Перший випуск був у 1948 р. З метою підсилення хімічної підготовки 3 травня 1954 р. Міністерство вищої освіти колишнього СРСР ухвалило  рішення про перебазування кафедри з Києва до Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, єдиного в Україні спеціалізованого вищого навчального закладу в галузі хімічних наук та технологій. До Дніпропетровська прибули 120 студентів II, III, IV курсів,

було перебазовано основне обладнання та бібліотека спеціальної літератури. Прийом на денне відділення за спеціальністю “Технологія гуми” до 1965 р. складав 25–30 студентів, а з 1965 р. – 100 студентів (зараз прийом складає 20-30 студентів на денну форму навчання, та близько 10 – на заочну. Всього за роки свого існування кафедра підготувала більш ніж 4000 спеціалістів-технологів для підприємств гумової промисловості.

З моменту утворення кафедри та до 1985 р. її очолював доктор хімічних наук, професор Г.А. Блох; у 1985–1998 рр. – доктор технічних наук, професор З.В. Онищенко; у 1998–1999 р.р. – доктор хімічних наук, професор Ю.Р. Ебіч; з 1999 р. – доктор технічних наук, професор Ю.М. Ващенко.

ВАТ «Дніпрошина» являється одним з найбільших підприємств України і країн СНД. В 1956 році було розпочате будівництво заводу, а в квітні 1961 року він був введений в експлуатацію.

Загальна територія складає 107 га, на підприємстві працювало більш ніж 3500 чоловік.

Постачає на світовий ринок більш ніж 150 моделей шин широкої лінійки типорозмірів, а також 2000 найменувань формових і неформових гумово – технічних виробів. Вся продукція, яка випускається, в рівній степені адаптована для національних і міжнародних експлуатаційних вимог.

Асортимент включає в себе шини для легкових, легковантажних, вантажних і великогабаритних автомобілів, тролейбусів і автобусів, шини для сільськогосподарської, будівельно – дорожньої, гірничорудної техніки, колісних під’ємно – транспортних машин, навантажувачів, мотоциклів.

На підприємстві проводиться комплексна робота по освоєнню нових розмірів шин. Сучасна технологія й обладнання, введення нових рецептурних і конструкторських розробок, ефективна система контролю процесів виробництва і готової продукції забезпечує високу якість і надійність виробів. Продовжується технічне переозброєння, вводиться в експлуатацію новітнє устаткування, упроваджуються нові технології. Це дозволяє підприємству, враховуючи попит і вимоги світового ринку, збільшувати

об’єм експорту, поширювати ринок збуту.

Політика ВАТ «Дніпрошина» і надалі буде направлена на вдосконалення технології виробництва, розширення асортименту продукції, що випускається, у відповідності з запитами споживчого ринку, підвищення її якості і надійності, технічне переозброєння і модернізацію енергетичної системи підприємства.

1.Загальна частина

1.1.Характеристика продукції

Шина 21.3 R24 випускається згідно ГОСТ 7463-80 і призначена для комплектації сельхозмашин: трактор Т-150К. Основним призначенням шини є пом'якшення та гасіння поштовхів, ударів та інших динамічних навантажень, що виникають під час руху автомобіля, внаслідок зчеплення з покриттям дороги.

Шина 21.3R24 складається із покришки, камери.

Покришка - являє собою міцну гумокордну оболонку, яка приймає на себе навантаження автомобілю з вантажем, тягове або гальмове зусилля, та забезпечує зчеплення шини з покриттям дороги ( завдяки виступам на її поверхні ). Покришка надає шині необхідну форму і захищає камеру від пошкоджень під час руху автомобілю. Покришка складається із каркаса, брекера, протектора та двох бортів.

Каркас – основна частина покришки, яка надає їй міцність, гнучкість та пружність. Каркас сприймає складне навантаження, яке діє на автомобільну шину. Міцність каркасу надає армуючий матеріал ( корд ). Завдяки обгумовуванню корда, каркасу надається гнучкість та пружність. Каркас має визначену кількість шарів обгумованого корда та гумові прошарки. При цьому, починаючи від нижніх шарів корда по напрямку до брекера зростає зміст гуми в каркасі. Це необхідно для кращого пом'якшення шиною поштовхів та ударів при русі автомобілю. Чим ближче внутрішня частина покришки до поверхні покриття, тим більшу еластичність вона повинна мати.

Брекер покришки складається з декількох шарів гумованого рідкого корда ( корд – брекер ) з гумовими прошарками. Брекер розташовується між каркасом і протектором по всьому колу, тобто в середній частині покришки. Брекер пом'якшує поштовхи та удари, що передаються від протектора до каркасу, і підвищує міцність зв'язку між ними.

Протектор – зовнішня частина покришки, яка являє собою товстий шар гуми. Протектор повинен надійно захищати каркас від механічних пошкоджень, мати добрий опір стиранню, пошкодженням, пом'якшувати поштовхи і удари, а також забезпечувати відвід вологи і багнюки із канавок малюнку протектора. Частина протектора, яка безпосередньо взаємодіє з покриттям дороги, називається біговою частиною. На поверхні бігової частини протектора є виступи ( ребра ) у вигляді шашок та канавок різної форми, які складають малюнок протектора. Боковини захищають каркас від механічних пошкоджень, атмосферних впливів, вологи. Боковини являють собою смуги гуми, товщина яких поступово зменшується по напрямку бортів. При експлуатації шин боковини зазнають найбільший розтяг та стиснення, тому їх виготовляють із еластичної гуми.

Борт покришки – жорстка її частина, завдяки якій вона надійно закріплюється на ободі. Покришка має два борти.

Камера – кільцеподібна еластична гумова трубка, що забезпечена вентилем. Вона утримує повітря у внутрішній площині покришки. У корпусі вентиля є отвір, який служить для накачування в камеру стисненого повітря, яке створює певний внутрішній тиск в камері, або випуску з камери повітря, коли необхідно зняти ( демонтувати ) автомобільну шину з ободу колеса. Камера, наповнена стисненим повітрям, надає шині пружні властивості, забезпечує надійне кріплення покришки на ободі колеса і запобігає провертанню покришки на ободі.

Основні характеристики шини наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Основні характеристики шини розміру 21.3 R24

Назва показника

Значення

1

2

Позначення шини

21.3 R-24

Позначення моделі шини

ФД-14А

Номер ГОСТу

ГОСТ 7463-80

Тип рисунку протектору

Підвищеної прохідності

Норма шарування

10

Позначення профілю ободу

DW457(DW18)

Позначення вентилю камери по ГОСТ 8107-75

ТК,ГК-105

Марка машини

Трактор Т-150К.

Максимально допустиме навантаження на шину,кг

2500

Тиск в шині,кПа(кгс / см2)

160 (1.6)

Максимально допустима швидкість, км/год

540

Розміри шини, мм:

Зовнішній діаметр

1400±15

Ширина профілю,не більше

540

Статичний радіус

640±8

Вага покришки, кг

136±6.0

Позначення

амери

21.3-24

Розміри камери, мм:

Довжина внутрішнього півкола пласкоскладеної камери

895±15

Ширина пласко складеної камери

590±10

Подвійна товщина стінки, не менше

4.5

Вага камери, кг

15.3±0.8

Основні розміри складових частин покришки розміру 21.3R24 наведені у специфікації, що прикладається.

Таблиця 1 - Асортимент продукції ВАТ «Дніпрошина»

Типорозмір

Модель

Тип рисунка протектора

ІНС і категорія швидкості

позначення камери

Обод ( рек./доп. )

Шини для тракторів і сільськогосподарських машин

10.00-16

ДП-17

UN(універсальний)

-

9.00-16

6.50F-16/6.00F-16

11.2 R20

ДЕ-3

OR(підвищеної прохідності)

-

-

W10/W9,W7

11.2 R32

DT-3

OR(підвищеної прохідності)

-

9.5-32

W10/W9,W8

11.2 R44

DЕ-15

OR(підвищеної прохідності)

-

-

W10/W9

13.0/75 R16

DT-76

UN(універсальний)

-

13-16

W11/W8

13.6 R38

Ф-287

OR(підвищеної прохідності)

-

13.6-38

W12;DW12/W11;

DW11

14.9 R24

ДЕ-8

OR(підвищеної прохідності)

-

14.9-24

W13/W12

15.5 R38

Д-62

OR(підвищеної прохідності)

-

13.6-38

W14L/DW14L

15.5 R38

Ф-2А

OR(підвищеної прохідності)

-

13.6-38

W14L/DW14L

15.5 R38

Д-2A

OR(підвищеної прохідності)

-

13.6-38

W14L/DW14L

16.5/70-18

КФ-97

UN(універсальний)

-

16.5-18

330-462

16.9 R30

Ф-43

OR(підвищеної прохідності)

136

16.9-30

W15 L, DW14

16.9 R38

ДЕ-6

OR(підвищеної прохідності)

-

16,9-38

W15L/DW14L,W14L

18.4 R24

DT-30

OR(підвищеної прохідності)

-

18.4-24;

21.3-24

WL16/W15L,

DW16L,DW15L

18.4 R26

DT-18

OR(підвищеної прохідності)

-

18.4-26

W16L/DW16L,

W15L,DW15L

18.4 R34

ДЕ-13

OR(підвищеної прохідності)

-

18.4-34

W16L/W15L; DW16L

18.4 R38

ДЕ-11

OR(підвищеної прохідності)

-

16.9-38

W16L/DW16L; W15L

21.3 R24

ФД-14А

OR(підвищеної прохідності)

-

21.3-24

DW18

23.1-26

Я-242АБ

OR(підвищеної прохідності)

-

23.1-26

DW20

23.1 R26

Ф-37

OR(підвищеної прохідності)

-

23.1-26

DW20

28.1-25

ДФ-16А

OR(підвищеної прохідності)

-

28.1-25

24.00 розбірний

28.1 R26

ФД-12

OR(підвищеної прохідності)

-

23.1-26

DW24

Продовження таблиці 1

Типорозмір

Модель

Тип рисунка протектора

ІНС і категорія швидкості

позначення камери

Обод ( рек./доп. )

30.5 LR32

DT-44

OR(підвищеної прохідності)

-

30.5-32

DW27/DH27, DW27

(27.00-32-розбірний для камерних шин)

30.5 R32

Ф-81

OR(підвищеної прохідності)

-

30.5-32

27.00-32

розбірний/DW27

30.5 R32

Ф-81М

OR(підвищеної прохідності)

-

30.5-32

27.00-32

розбірний/DW27

480/70 R24

DK-10

OR(підвищеної прохідності)

-

14.9-24

W15L/DW16L

480/70 R38

ДЕ-5

OR(підвищеної прохідності)

-

16.9-38

W15L/DW14L

5.00-10

DT-48

UN(універсальний)

-

5.00-10

4.00E

5.00-10

B-19A

UN(універсальний)

-

5.00-10

4.00E

5.50-16

DT-80

OR(підвищеної прохідності)

-

5.00-15

4.00E/4.50E

500/60R22.5

DT-45

UN(універсальний)

-

безкамерна

16.00

540/70R24

Д-71

OR(підвищеної прохідності)

-

21.3-24

DW18

6.00-16

DT-144

UN(універсальний)

-

6.50-16

4.50E

6.50-16

DT-111

UN(універсальний)

-

6.50-16

5.50F/4.50E

6.50-16

Д-66

UN(універсальний)

-

6.50-16

4.50E

600/50R22.5

DT-46

UN(універсальний)

-

безкамерна

20.00/18.00

600/55

R26.5новинка

DT-163

UN(універсальний)

165D

TL

AG20.00 по

ETRTO-2007

620/70 R42

DT-19

OR(підвищеної прохідності)

-

710/70-38

(620/70-42)

DW20A/W18L

650/75 R32

DT-43

OR(підвищеної прохідності)

-

безкамерна

30.5-32

DW20A/DW21A;

21.00-32

66х43.00R25

SB-1

OR(підвищеної прохідності)

-

безкамерна

36-25

7.50-20

B-103

UN(універсальний)

-

7.50-20

5.50F/5.00F

700/40R22.5

DT-47

UN(універсальний)

-

безкамерна

24.00/23.00

700/50

R26.5 новинка

DT-177

UN(універсальний)

168D

TL

AG24.00 по

ETRTO-2007

710/70 R38

DT-20

OR(підвищеної прохідності)

-

710/70-38

(620/70-42)

DW23A/DW21A

71x47.00-25

Ф-82

OR(підвищеної прохідності)

-

безкамерна

1000T

750/45

R26.5 новинка

DT-178

UN(універсальний)

170D

TL

AG24.00 по

ETRTO-2007

750/70 R26

DT-141

UN(універсальний)

-

TL

DW25A/DW24

850/45

R26.5 новинка

DT-179

UN(універсальний)

173D

TL

AG28.00 по

ETRTO-2007

9.00-20

ВФ-233

UN(універсальний)

-

7.50-20

W7/5.50F

9.00-20

ДЕ-2

UN(універсальний)

-

7.50-20

W7/5.50F

Продовження таблиці 1

Типорозмір

Модель

Тип рисунка протектора

ІНС і категорія швидкості

позначення камери

Обод ( рек./доп. )

9.5 R32

Ф-268

OR(підвищеної прохідності)

-

9.5-32

W7/W8

9.5 R42

Ф-289

OR(підвищеної прохідності)

-

9.5-42

DW8; W8

9.5 R44

DE-16

OR(підвищеної прохідності)

-

-

W8/W7

9.5 R48

DE-17

OR(підвищеної прохідності)

-

-

W8/W7

Шини для будівельно – дорожньої техніки

14.00-24

ПТ-4

L-5S(рудничний з гладким рисунком

-

12.00-24

10.00-24

18.00-25

ВФ-76Б,

ПТ-7

L-5S(рудничний з гладким рисунком)

-

18.00-25

13.00-25

18.00-25

Ф-154

Е-3(кар'єрний)

-

18.00-25

13.00-25

18.00-25

ВФ-76Б

Е-3(кар'єрний)

-

18.00-25

13.00-25

21.00-28

ДФ-27

OR(підвищеної прохідності)

-

21.00-28

15.00-28

21.00-33

ВФ-166А

Е-3(кар'єрний)

-

21.00-33

15.00-33

Шини пневматичні для погрузчиків

18х7-8

Ф-65

UN(універсальний)

-

18х7-8

4.33R

23х5

Д-45

R(дорожній)

-

УК-13М

4J

28х9-15

(8.15-15)

Д-65

UN(універсальний)

-

185-15

7.00

6.00-9

Ф-36

UN(універсальний)

-

6.25-10;

6.00-9

4.00E

6.25-10

(160-254)

В-97А

UN(універсальний)

-

6.25-10;

6.00-9

5.00F

7.00-12

Ф-42

UN(універсальний)

-

7.00-12

5.00S

8.25-15

Л-187

R(дорожній)

-

6.50-16

6/5/5.00S

8.25-15

DT-49

R(дорожній)

-

6.50-16

6/5/5.00S

Шини з регулюємим тиском

14.00-20

ОИ-25

OR(підвищеної прохідності)

G

-

-

400/70-21

(1100х400-533)

О-47АМ

-

G

-

-

400/85-21

(1220x400-533)

И-П184

OR(підвищеної прохідності)

G

-

-

500/70-20

(1200x500-508)

ИД-П284

OR(підвищеної прохідності)

F

-

-

Продовження таблиці 1

Типорозмір

Модель

Тип рисунка протектора

ІНС і категорія швидкості

позначення камери

Обод (рек./доп. )

530/70-21

(1300х530-533)

ВИ-3

OR(підвищеної прохідності)

F

1300х530-533

-

530/70-21

(1300х530-533)

ВИД-201

OR(підвищеної прохідності)

F

1300х530-533

-

530/70-21

(1300х530-533)

ИД-267

OR(підвищеної прохідності)

А6

1300х530-533

-

550/75 R21

ИД-370

OR(підвищеної прохідності)

Е

1300х530-533

-

Шини для вантажного автотранспорту, автобусів, тролейбусів

10.00 R20

И-А265-1

R(дорожній)

-

10.00-20

7.5-20/7.0-20;8.0-20

11.00 R20

И-111А

R(дорожній)

-

11.00-20

8.0-20/8.5-20

12.00 R20

ДЕ-1

UN(універсальний)

-

12.00-20

8.5-20/9.0-20

12.00 R20

ИД-304

UN(універсальний)

-

12.00-20

8.5-20/9.0-20

12.00 R20

D-304

UN(універсальний)

-

12.00-20

8.5-20/9.0-20

12.00 R20

И-150А

R(дорожній)

-

12.00-20

8.5-20/9.0-20

12.00 R24

ДП-9

R(дорожній)

-

12.00-24

8.5-24

1300x6000-533

-

продольні ребра

-

-

спеціальний

14.00-20

ОИ-25

OR(підвищеної прохідності)

-

14.00-20

515-254(254Г-508)

16/70-20

Д-50

UN(універсальний)

-

16/70-20

13.00-20

315/80R22.5

ДП-15

R(дорожній)

-

безкамерна

9.00х22.5/9.75х22.5

315/80R22.5

DT-6

UN(універсальний)

-

безкамерна

9.00х22.5/9.75х22.5

400/85-21

(1220x400-533)

И-П184

OR(підвищеної прохідності)

-

1220х400-533

533-310(310-533)

400/70-21

(1100х400-533)

О-47АМ

UN(універсальний)

-

1100х400-533

330-533

Шини для легковантажного автотранспорту

185/75 R16C

DT-2

UN(універсальний)

104N

TL/6.95-16

5J/51/2J,6J

185/75R16C1

ДП-28

R(дорожній)

104N

6.95-16

5J/51/2J,6J

225/75 R16C

ДП-20

AS(всесезонний)

121L

245-16

61/2J/6J,7J

Шини для легкового автотранспорту

155/70 R13

samurai

M + S

-

TL

4J/41/2J/5J

175-16/6.95-16

ВлИ-5

UN(універсальний)

-

6.95-16

5J

175/65 R14новинка

SPRINT

R

82T

TL

5J/51/2J/6J

175/65 R14посиленановинка

SPRINT

R

86T

TL

5J/51/2J/6J

175/70 R13

samurai

M + S

-

TL

5J/41/2J/51/2J

175/70 R13

pioneer

R

-

TL

41/2J/5J/51/2J

175/70 R13новинка

SPRINT

R

82T

TL

5J/41/2J/51/2J

185/60 R14

pioneer

R

-

TL

51/2J/5J,6J

185/60 R14новинка

SPRINT

R

82T

TL

51/2J/5J/6J

185/65 R14

samurai

M + S

-

TL

5J/51/2J/6J

Продовження таблиці 1

Типорозмір

Модель

Тип рисунка протектора

ІНС і категорія швидкості

позначення камери

Обод (рек./доп. )

185/65 R14

pioneer

R

-

TL

51/2J/5J,6J

185/65 R14новинка

SPRINT

R

86T

TL

51/2J/5J/6J

195/65 R15

samurai

M + S

-

TL

6J/61/2J

195/65 R15

pioneer

R

-

TL

6J/61/2J

195/65 R15новинка

SPRINT

R

91T

TL

6J/51/2J/61/2J

Шини для мототранспорту

3.00-18

Л-251

UN(універсальний)

52L

3.00-18

47Bx459

(1.85Bx18)

4.00-10

К-82

UN(універсальний)

58J

4.00-10

2.45