Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pract_Fin P / 4_Opodat Dohod .doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
848.9 Кб
Скачать

Витрати по інших операціях

(скорочено)

тис. грн.

з/п

Показник

Код рядка

За звітний квартал

Наростаючим підсумком з початку року

1

Сума збитків, зазнаних власником корпоративних прав, у разі повної ліквідації підприємства, у випадку, якщо сума коштів або вартість майна, отримана у вигляді компенсації, менша номінальної вартості корпоративних прав

31.1

2

Сума збитків, зазнаних учасником спільної діяльності без створення юридичної особи, у разі, якщо сума коштів або вартість майна одержана при завершенні спільної діяльності менша від балансової вартості матеріальних цінностей та коштів, переданих для спільної діяльності

31.2

3

Витрати по сплаті відсотків за депозитами, орендними платежами, цивільно-правовими договорами для пов’язаних з платником податку осіб

31.3

4

Витрати інноваційних центрів, внесених до державного реєстру, понесені від продажу інноваційного продукту

31.4

5

Інші витрати

31.8

6

Усього витрат (сума рядків з 31.1 по 31.8)

31.9

Підсумкові дані по рядку 31.9 додатку К переносяться в рядок 31 декларації.

В рядку 32 відображається загальна сума валових витрат, отримана при додаванні рядків з 14 по 31 + рядок 12 +(–) рядок 13.

В рядку 33 декларації відображається сума витрат, які за своїм змістом необхідно виключити зі складу валових затрат з метою оподаткування. До складу витрат, що виключаються, входять суми перевищення балансової вартості покупних матеріалів, товарів, сировини, напівфабрикатів, які знаходяться на складах на кінець звітного періоду, в незавершеному виробництві над їх балансовою вартістю на початок цього ж періоду, витрати підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, а також підприємств, які виробляють і реалізують спеціальну продукцію дитячого харчування, витрати, пов’язані з діяльністю підприємства за межами митної території України при наявності міжнародного договору та ін. В даному прикладі названих видів затрат немає, а тому додаток Л не складається і рядок 33 декларації не заповнюється.

В рядку 34 декларації відображається сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у відповідності з діючим порядком по різних групах основних фондів та нематеріальних активів. Попередньо розрахунок сум амортизації здійснюється в додатку М до декларації. Дані для заповнення додатку М беруться з умови задачі.

Підсумкова сума додатку М (рядок 34.16) переноситься в рядок 34 декларації.

Рядок 35 включає суму амортизаційних відрахувань по основних фондах та нематеріальних активах, які брали участь у створенні і продажу інноваційного продукту, у виробництві спеціальних продуктів дитячого харчування, у виробництві товарів на підприємствах, заснованих всеукраїнськими громадським організаціями інвалідів та ін. Визначення загальної суми амортизаційних відрахувань по вказаних видах основних фондів проводиться у додатку Н до декларації. В даному прикладі цих видів амортизаційних відрахувань немає, тому додаток Н не складається і рядок 35 декларації не заповнюється.

В рядку 36 декларації відображається сума прибутку, що оподатковується за ставкою 30 %, яка визначається наступним чином: від суми скоригованого валового доходу (рядок 11) віднімається загальна сума валових затрат (рядок 32), додаються затрати, що виключаються з валових затрат з метою оподаткування (рядок 33), віднімаються амортизаційні відрахування (рядок 34), додається сума амортизації, яку слід зменшити з метою оподаткування (рядок 35 декларації) і віднімається прибуток, отриманий від продажу інноваційного продукту (рядок 36.3 додатку О, який в даному прикладі не складається).

Додаток М

Соседние файлы в папке Pract_Fin P