Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Задачі для самостійної роботи з фізики (механіка, молекулярна)

.pdf
Скачиваний:
37
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
306.38 Кб
Скачать

Барій

3,5·103

Нікель

8,9·103

Ванадій

6,0·103

Свинець

11,3·103

Вісмут

9,8·103

Срібло

10,5·103

Залізо

7,8·103

Цезій

1,9·103

Літій

0,53·103

Цинк

7,1·103

4. Густина рідин

Рідина

Густина,

кг м3

 

 

Вода (при 40С)

1,00·103

Гліцерин

1,26·103

Спирт

0,80·103

Рідина

Густина,

кг м3

Сірководень

1,26·103

Ртуть

13,6·103

5. Густина газів (за нормальних умов)

Газ

Густина, кг м3

 

Газ

 

 

Густина, кг м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водень

0,09

 

Гелій

 

 

 

0,18

Повітря

1,29

 

Кисень

 

 

 

1,43

 

 

 

6. Поверхневий натяг рідин

 

 

Рідина

 

 

Поверхневий

 

Рідина

 

 

Поверхневий

 

 

натяг, мН м

 

 

 

натяг, мН м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода

 

 

72

 

 

Ртуть

 

 

 

500

Мильна вода

 

 

40

 

 

Спирт

 

 

 

22

 

 

 

7. Ефективний діаметр молекули

 

 

Газ

 

 

Діаметр, м

 

Газ

 

 

Діаметр, м

Азот

 

 

3,0·10-10

 

 

Гелій

 

1,9·10-10

Водень

 

 

2,3·10-10

 

 

Кисень

 

2,7·10-10

8. Маса і енергія спокою деяких частинок

 

 

Частинка

 

 

m0

 

 

 

 

 

E0

 

 

кг

 

 

а.е.м.

 

 

Дж

 

МеВ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Електрон

 

9,11·10-31

 

0,00055

 

8,16·10-14

 

0,511

Протон

 

1,672·10-27

 

1,00728

 

1,50·10-10

 

938

1

 

2

 

3

 

4

 

5

Нейтрон

 

1,675·10-27

 

1,00867

 

1,51·10-10

 

939

Дейтрон

 

3,35·10-27

 

2,01355

 

3,00·10-10

 

1876

31

 

α - частинка

6,64·10-27

 

4,001149

 

5,96·10-10

 

 

 

3733

 

 

Нейтральний

2,41·10-28

 

0,14498

 

2,16·10-11

 

 

 

 

135

 

 

π - мезон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Позасистемні одиниці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування

 

 

 

Одиниця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співвідношення з

 

величини

 

Назва

Позначення

 

 

 

 

 

 

 

 

одиницею СІ

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

А. Допущені до використання поряд з одиницями СІ

 

 

 

 

Маса

 

тона

т

 

1 m = 10

3

кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час

 

хвилина

хв

 

1 хв = 60 с

 

 

 

 

 

 

 

година

год

 

1 год = 3600 с

 

 

 

 

 

доба

доба

 

1 доба = 86400 с

Плоский кут

 

градус

 

1° = 1,7510

2

рад

 

 

 

 

 

 

 

 

хвилина

K′

 

1′ = 2,91 104

рад

 

 

 

секунда

K′′

 

1′′ = 4,85106

рад

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа

 

гектар

га

 

1 га = 104 м2

 

 

Об’єм

 

літр

л

 

1 л = 10

-3

м

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відносна вели-

 

процент

%

 

 

1% = 102

 

 

 

 

чина

 

промілле

0 00

 

 

10 00 = 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мілліонна до-

млн1

 

1 млн1 = 106

 

 

 

 

 

ля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура Це-

 

градус

°С

 

1°С = 1°К

 

 

 

 

льсія

 

Цельсія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логарифмічна

 

бел

Б

 

-

 

 

 

 

 

 

 

величина

 

децибел

дБ

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Допущені до використання тимчасово

 

 

 

 

 

 

 

Довжина

 

ангстрем

 

 

 

10

 

 

 

 

A°

 

1 A° = 10

 

 

м

 

 

Маса

 

центнер

ц

 

1 ц = 100 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Частота обер-

 

оберт в

об с

 

1 об с = 1 с1

 

 

тання

 

секунду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

оберт в

 

1 об хв =1 60 с1 =

 

об хв

= 0,0167 с1

 

хвилину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сила (вага)

кілограм –

кгс

1 кгс = 9,81 Н

 

сила

 

 

 

 

 

 

 

тоно - сила

тс

1 тс = 9,81 103 Н

 

 

 

 

 

 

 

Тиск

кілограм-сила

 

 

 

 

 

 

на квадрат-

 

1 кгс см2

 

=

 

ний санти-

кгс см2

 

 

 

 

 

 

 

метр (техніч-

 

= 9,81 10

4

Па

 

на атмосфе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ра)

 

 

 

 

 

 

міліметр во-

мм. вод. ст

1 мм. вод. ст. =

 

дяного стовпа

=9,81 Па

 

 

 

 

 

 

 

міліметр рту-

мм. рт. ст.

1 мм. рт. ст. =

 

тного стовпа

=133 Па

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бар

бар

1 бар = 105 Па

 

 

 

 

 

 

Напруга (меха-

кілограм-сила

 

1кгс мм

2

=

на квадрат-

кгс мм2

 

 

 

 

 

 

нічна)

ний міліметр

 

= 9,81 10

6

Па

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потужність

кінська сила

к. с.

1 к. с. = 737 Вт

Теплота

калорія

кал

1 кал = 4,19 Дж

Доза випромі-

рад

рад

1 рад = 0,01 Дж/кг

нювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

В. Допущені до використання в спеціальних розділах фізики та астрономії

1

2

3

4

 

 

Довжина

ікс-одиниця

Х

1 X =1,0010

13

 

 

 

 

 

астрономічна

а. о.

1 а.о. =1,501011

м

 

одиниця

 

 

 

 

 

світловий рік

св. рік

1 св. рік = 9,461015 м

 

 

 

 

 

парсек

пк

1 пк = 3,091016

м

 

 

 

 

Маса

атомна оди-

а. о. м.

1 а.о.м. = 1,661027 к

ниця маси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площа

барн

б

1 б =1028 м2

 

 

 

 

 

 

 

Енергія

електроно-

еВ

1 еВ = 1019 Дж

 

 

вольт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34