Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
VSTUP.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
403.97 Кб
Скачать

Показники оцінки ділової активності тов «Корал» Довбиський завод»

Показники

Нормативне значення

Роки

Відхилення 2011р. /2009р.

2009

2010

2011

+,-

%

1. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

збільшення

1,7

2,2

5,7

4,0

3,4

2. Коефіцієнт завантаженості активів

зменшення

1,0

0,9

0,9

-0,1

0,9

3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

збільшення

__

__

__

__

__

Джерело: розраховано автором на основі фінансової звітності 2009-2011 рр.

Провівши розрахунки показників ділової активності аналізованого підприємства можна зробити наступні висновки. На низький рівень ділової активності підприємства вказує, перш за все, уповільнення завантаженості активів підприємства на 0,1. Такі зміни свідчать про неефективність вкладення фінансових ресурсів у формування активів. Звичайно, це пояснюється скороченням обсягу виручки від реалізації, неефективністю системи управління активами, що є безпосереднім наслідком кризових явищ, які спіткали підприємство у попередніх роках. За останні три роки загальна структура кредиторської заборгованості збільшилась в 2011 році в порівнянні з 2009 роком на 0,4 відсоткові пункти. Значне зростання суми кредиторської заборгованості протягом 2009-2011років є вимушеним кроком підприємства щодо залучення зовнішніх джерел фінансування власних поточних активів. Причиною цього стало надмірне відвернення власного капіталу у поточну дебіторську заборгованість.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки оборотів учинили за рік засоби, вкладені в розрахунки. На ТОВ «Корал» дані показники є відсутніми, і це пояснюється, перш за все, збитковою діяльністю підприємства та недоцільністю їх розрахунку за цих обставин.

Таким чином, у звітному році рівень ділової активності підприємства ще більше знизився. Основною причиною цього є погіршення позиції підприємства на відповідному сегменті ринку.

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства – забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов’язана із загальною фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кредиторів та інвесторів. Визначення фінансової стійкості підприємства, тобто рівня забезпеченості потреб господарської діяльності фінансовими ресурсами щодо їх наявності, розміщення і використання, один із напрямків оцінки фінансового стану підприємства. Дані таблиці 2. свідчать про фінансове становище підприємства за останні три роки.

Таблиця 2.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]