Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
26-03-2013_15-17-05 / Опер мен конспект.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
338.94 Кб
Скачать

5. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджмент організації.

Операційний менеджмент центральною лінією вважає діяльність щодо створення продукції шляхом перетворення необхідних ресурсів у потрібні товари чи послуги. Операційний менеджмент у своїй основі замикається на операціях планування, організації і керуванні операційною системою.

Операційний менеджмент - діяльність, зв'язана з розробкою, використанням і удосконаленням виробничих систем, на підставі яких виробляється основна чи продукція послуги компанії.

Операційний менеджмент направляється щодо ефективності і раціональності керування будь-якими операціями.

Ефективність - ступінь досягнення поставленої мети, тобто задоволення потреб споживачів і одержання максимальне можливого прибутку.

Раціональність - досягнення максимально можливої ефективності при мінімально можливих витратах.

Фундамент операційного менеджменту складається з 4-х головних компонентів:

* економічні основи;

* математичні основи;

* технічні аспекти;

* організаційні основи.

Усі ці компоненти складаються в тісному взаємозв'язку і відповідальності за успішну діяльність і розвиток системи.

Вивчення операційного менеджменту надає прекрасну можливість зробити гарну кар'єру в таких організаціях, як:

- індустріальна інженерія;

- управління виробництвом;

- сфера матеріального забезпечення;

- контроль якості;

- прогнозування і нормування запасів;

- моделювання економічний і виробничі процеси"

- наукове керування;

- сервіс;

- інформаційні технології;

- банківський бізнес і ін.

6. Операційні пріоритети. Пріоритети, які визначаються місцем на ринку.

Розрізняють кілька основних типів пріоритетів:

1. Витрати виробництва. У будь-якій галузі промисловості існує сегмент ринку, обсяг продажів на який залежить винятково від того, наскільки низькими будуть витрати компанії, що випускає продукцію. щоб успішно конкурувати в такій ринковій ніші, фірма неодмінно повинна бути виробником з низькими витратами виробництва, однак це необхідне, але не достатня умова і необов'язкова позначає, що компанія доможеться високого рівня рентабельності й успіху. У результаті конкуренція на таких сегментах ринку дуже жорстока, а відсоток банкрутства, як правило, дуже великий. У таких умовах здатний існувати тільки один виробник з найнижчими витратами виробництва, що звичайно і визначає ринкові ціни.

2. Якість і надійність продукції. Існує дві окремі категорії якості: якість продукції і якість процесу. Рівень якості кожного окремого виду продукції змінюється в залежності від того, для якого сегмента ринку вона призначена. Щоб забезпечити належний рівень якості продукції, необхідно поставити в основі вимоги споживачів. Якість процесу також має надзвичайно важливе значення, оскільки воно зв'язано з надійністю продукції. Вимоги до виготовлення тієї чи іншої продукції визначаються її технічними характеристиками, зазначеними в допусках на розміри. Необхідно строго дотримуватися цих норм.

3. Термін виконання замовлення. На деяких сегментах ринку основною умовою для досягнення конкурентної переваги є здатність компанії випускати зроблену її продукцію і забезпечувати послуги швидше інших фірм, тобто термін виконання замовлення.

4. Надійність постачань. Даний операційний пріоритет зв'язаний зі здатністю фірми поставляти товари чи послуги точно в обіцяний термін або навіть раніш, тобто надійність постачань. Починаючи з 80-90-х років ХХ ст. велика увага початок приділятися скороченню товарно-матеріальних запасів, що привело до подальшого підвищення ролі надійності постачань як оцінного критерію при виборі компаніями постачальників комплектуючих.

5. Здатність реагувати на зміну попиту. на багатьох ринках найважливішим фактором, що визначає рівень конкурентноздатності фірми, є її здатність реагувати на зміни попиту. у компанії, попит на продукцію якої незмінно росте, навряд чи будуть які-небудь проблеми. Якщо попит на який-небудь товар великий і постійно підвищується, витрати на його випуск неухильно знижуються завдяки економії на масштабах виробництва, а капіталовкладення в нові технології легко окупаються. Якщо ж попит починає падати, фірмі приходитися звертати виробництво і скорочувати штат і активи підприємства.

6. Гнучкість і швидкість освоєння нової продукції. Гнучкість - здатність компанії пропонувати своїм споживачам широкий вибір товарів. У величезному ступені ця здатність залежить від часу, що потрібно фірмі на розробку нового виду продукції і перетворення існуючих процесів для переходу на випуск нової продукції.

Пріоритети, обумовлені місцем на ринку: протягом еволюції світової економіки виникла група компаній, що розглядають операційну маркетингову стратегію в міжнародному масштабі. Конкуренція на даному ринку дуже тверда, оскільки існує на ринку багато "гравців" і великі потенційні можливості. Такі компанії називають виробниками світового класу. Тому менеджери зрозуміли, що необхідно max точно визначати пріоритети, що продиктовані ринком збуту, що мають тенденцію змінюватися в часі.

Соседние файлы в папке 26-03-2013_15-17-05