Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
26-03-2013_15-17-05 / Опер мен конспект.doc
Скачиваний:
39
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
338.94 Кб
Скачать

9. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

В міру проходження виробу по циклу свого життя процес, за допомогою якого зроблене даний виріб, теж повинний розвиватися цілком передбачуваним образом. Якщо життєвий цикл процесу буде розвиватися не в ногу з життєвим циклом виробу, конкурентноздатність організації може бути серйозно підірвана.

Крива життєвого циклу товару показує зміну обсягу продажів і прибутку протягом часу його життя.

На початковій стадії життєвого циклу виробу обсяги його продажів низькі. Конструкція виробу може бути ще не цілком стабільною, а конкурентноздатність ґрунтуватися на його відмітних ознаках, а не на ціні. На цій стадії процес виробництва повинний бути досить гнучким, щоб його можна було швидко змінити відповідно до змін у конструкції виробу. Здатність робити у великих кількостях і з високою економічною ефективністю не дуже важлива. Процес у цей час може бути трудомістким, дрібносерійним і неавтоматизованим.

У процесі удосконалення продукту його конструкція буде стандартизуватися усі в більшій мері, обсяги збуту зростуть. Основним фактором конкурентноздатності при цьому, очевидно, стане ціна. Питання економічної ефективності і стабільності випуску продукції придбають найважливіше значення. Процес виробництва при цьому стане капіталомістким, високоавтоматизованим, націленим на масовий випуск продукції.

10. Сутність системного підходу до операційного менеджменту.

Теорія систем уперше була застосована в точних науках і в техніці. Застосування теорії систем у керуванні наприкінці 50-х років з'явилося найважливішим внеском школи науки керування. Системний підхід - це спосіб мислення стосовно організації і керування.

Система - це деяка цілісність, що складається з взаємозалежних частин, кожна з який вносить свій внесок у характеристики цілого. Системи складаються з безлічі частин, кожна з який працює у взаємодії з іншими для створення цілого, що має свої конкретні властивості. Ці частини взаємозалежні. Якщо одна з них буде відсутній чи неправильно функціонувати, то і всій системі буде функціонувати неправильно. Всі організації є системами. Виробниче підприємство - складна динамічна система, елементи якої взаємодіють між собою в єдиному процесі, створюють корисний ефект, і завдяки цьому беруть участь у функціонуванні інших систем.

Існує два основних типи систем: закриті і відкриті.

Закрита система має тверді фіксовані границі, її дії відносно незалежні від середовища, що оточує систему. Годинник - знайомий приклад закритої системи. Відкрита система характеризується взаємодією з зовнішнім середовищем. Така система не є самозабезпеченою, вона залежить від енергії, інформації і матеріалів, що надходять ззовні. Крім того, відкрита система має здатність пристосовуватися до змін у зовнішнім середовищі і повинна робити це для того, щоб продовжити своє функціонування.

Керівники в основному займаються системами відкритими, тому що всі організації є відкритими системами. Виживання будь-якої організації залежить від зовнішнього світу. Великі складові складних систем, таких як організація, чи людина машина, найчастіше самі є системами. Ці частини називаються підсистемами. За допомогою підрозділу організації на відділи, про яке говориться в наступних главах, керівництвом навмисно створюються підсистеми усередині організації. Системи, такі як відділи, керування і різні рівні керування, - кожний з цих елементів відіграє важливу роль в організації в цілому, точно так само як підсистеми вашого тіла, такі як кровообіг, травлення, нервова система і кістяк. Соціальні і технічні складові організації вважаються підсистемами.

Функції системи і характеристики підприємства операційної системи:

1. специфічна поведінка;

2. закономірність розвитку;

3. результати;

4. характеристики місця і часу;

5. обсяг, широта, швидкість, склад і спрямованість зміни і розвитку.

Соседние файлы в папке 26-03-2013_15-17-05