Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vik_ta_ped_psikhol.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
130.56 Кб
Скачать

Модуль I. Загальні питання вікової та педагогічної психології. Вікова психологія

Тема 1. Предмет, завдання та методи вікової і педагогічної психології.

Предмет і завдання вікової і педагогічної психології.

Зв’язок вікової та педагогічної психології з іншими науками.

Історичний розвиток вікової та педагогічної психології.

Методи вікової та педагогічної психології.

Література:

1) Вікова психологія / За ред. Г.С. Костюка. – К., 1976. – С. 5-27.

2) Вікова та педагогічна психологія / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинсь-ка, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.– С.5-38.

3) Возрастная и педагогическая психология / Под. ред. М.В. Гамезо и др. – М., 1984. – С. 10-46 (до питання №4).

4) Детская психология / Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. – Минск, 1988. – С. 24-46.

5) Педагогічна психологія / За ред. Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколенка. – К., 1991. – С. 3-33.

6) Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. А.И. Щербакова. – М., 1987. – С. 35-41 (до питання №5).

Додаткова література:

1) Баєв Б.Ф. Психологічне вивчення учнів. –К., 1997.

2) Гуревич К.М. Современная психологическая диагностика, пути развития // Вопросы психологии. -1982. - №1. - С. 9-18.

3) Кулюткин Б.А. Психологическое знание и учитель // Вопросы психологии. -1983. - №2. - С. 51-61.

4) Максименко С.Д. Изучение психологии школьника в процессе обучения. –К.: 1981. - № 9.

5) Орлов А.Б. Основные исследовательские методы возрастной и педа-гогической психологии // Вопросы психологии. -1984. - №1.

6) Семенов В.В. К проблеме применения близнецового метода в психологии // Вопросы психологии -1980. - №2. - С. 166-172.

Завдання для самостійної роботи.

Законспектувати :

Питання № 3 за підручниками :

1. Вікова та педагогічна психологія / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001.– С.10-30.

2. Возрастная и педагогическая психология / Под. ред. М.В. Гамезо и др. – М., 1984. – С. 27-46.

Записати визначення таких понять :

За кн.: Психологічний словник / За ред. В.І. Войтка. – К., 1982 (в дужках вказано сторінку):

анкетування (13), бесіда (20), генетичний метод (33), експеримент: кон­статуючий та перетворюючий (51), емпірична психологія (53), ком­п­лексний підхід (79), метод, методологія (90), моделювання психіки (94), онтогенез (110), психодіагностика (141), системний підхід (170), соціометрія (178-б), спостереження (181), тести психологічні (191).

Додатково за кн.: Психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1990:

возрастная психология (60-61), интервью (145), лонгитюдное исследование (197), методика (210), детерминизм (97), педагогическая психология (268-270), эксперимент (457), эксперимент формирующий (458).

Всього: 23 поняття.

Наочність :

1.Таблиця " Структура сучасної психологічної науки".

2.Таблиця " Міжпредметні зв’язки вікової та педагогічної психології".

Теми для рефератів :

1.Наукова діагностика психічного розвитку та поведінки дитини.

2.Психологічна спадщина Л.С. Виготського та її значення для вікової і педагогічної психології.

Тема 2. Закономірності й динаміка психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі.

Проблеми розвитку психіки й особистості в сучасній зарубіжній психології.

Вчення про психічний розвиток. Роль біологічного та соціального факторів у психічному розвитку дитини.

Рушійні сили психічного розвитку дитини.

Діалектичний взаємозв’язок навчання, виховання і розвитку.

Закономірності психічного розвитку: нерівномірність, пластичність, компенсація, інтеграція та диференціація.

Явище акселерації. Проблема інфантилізму.

Періодизація психічного розвитку та її критерії.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]