Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vsi_lektsii_kursu_Prikladni_met-ki.doc
Скачиваний:
234
Добавлен:
14.02.2016
Размер:
769.02 Кб
Скачать

Тема: використання методів психодіагностики у психології управління

 1. Управління як єдність керівництва та лідерства.

 2. Методи дослідження лідерський якостей.

 3. Методи дослідження стилів керівництва колективом.

 4. Методи психодіагностики комунікативної компетентності керівника.

Мета:розкрити специфіку використання методів психодіагностики у психології управління.

Основні поняття теми:керівництво, лідерство, управління, психологія управління, лідерські якості, стилі керівництва колективом, комунікативна компетентність керівника.

Обрані методи: лекція.

Професійна спрямованість:знання даної теми дозволять майбутнім педагогам усвідомити специфіку використання методів психодіагностики у психології управління.

Основна література:

 1. А.Анастази. Психологическое тестирование. – М., 1982.

 2. Общая психодиагностика /Под. Ред. Бодалева А.А. Столипа В.В. – М., 1987 – гл 9.

 3. Психология личности. Тесты, опросники, методики. Составители Н.В.Коршева, Н.В. Кобчикова. – М., 1995. – гл 8. С. 99 – 134.

 4. Соколова Е.П. Самосознание и самооценка при аномалиях личности. М., 1976.

 5. Липкина А.И. Самооценка школьника. – М., 1976.

 6. Р.Бернс. Развитие «Я – концепции» и воспитание. – М., 1986.

 7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психологической диагностике. – К.: Наукова думка, 1989 – 200 с.

Додаткова література:

 1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. К.: Здоров'я, 1995.

 2. Психологическая диагностика детей и подростков. Учебное пособие для студентов / Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. – М.: Международная педагогическая академия, 1995.

 3. Рабочая книга школьного психолога / Под ред. И.В. Дубровиной. М.: Просвещение, 1991.

 4. Худик В.А. Психологическая диагностика детского развития: Методы исследования – К., 1992.

1.Процес управління включає в себе процеси керівництва і лідерства, тобто соціальне управління людьми у суспільстві здійснюється на основі цих процесів.

Керівництво і лідерство – це тісно поєднані, але не тотожні процеси. За визначенням Волкова, Кузьміна, Яку піна керівництво – процес управління діяльністю колективу, який здійснюється керівником як посередником соціального контролю і влади на основі правових повноважень і норм. Лідерство являє собою внутрішню соціально-психологічну самоорганізацію і самоуправління взаєминами і діяльністю членів колективу за рахунок внутрішньої ініціативи учасників.

Отже, про керівництво мова йде коли розглядається офіційна структура цієї групи. Соціальне управління являє собою двоєдиний процес, який включає в себе і владні повноваження (керівництво) і психологічний вплив (лідерство). У діяльності конкретного колективу лідерство і керівництво виявляються в авторитеті керівника у його судженнях, діях, вчинках. Офіційний керівник у певній групі може виступати одночасно і її неофіційним лідером. Проте часто у групах керівник і лідер – це різні особи, але взаємопов’язані між собою при здійсненні процесу управління групою.

У психодіагностиці розроблено ряд методик, які вивчають схильність і здатність людини бути лідером. Так, Немов у своїй роботі з психодіагностики характеризує дві методики такого типу:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]