Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_OE_kontrolna_2.doc
Скачиваний:
139
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
354.3 Кб
Скачать

Варіант 5

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-сть балів

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

Теоретичні питання

   1. Олігополістична модель ринку. Ціноутворення в умовах олігополії.

   2. Технологічний вибір у суспільстві. Крива трансформації.

   3. Предмет і завдання макроекономіки. Схема кругообігу на макроекономічному рівні.

Тести:

4. На відміну від конкурентного підприємства монополіст:

а) може встановлювати ціну на свій продукт;

б) має економічний прибуток тільки в короткостроковому періоді;

в) має абсолютно еластичну криву попиту;

г) може виготовляти будь-який обсяг продукції.

5. Фундаментальна проблема, з якою стикаються усі економічні системи, це:

а) інвестиції;

б) виробництво;

в) споживання;

г) рідкість (обмеженість) ресурсів.

6. Державна політика в області витрат і оподаткування називається:

а) соціальною політикою;

б) монетарною політикою;

в) фіскальною політикою;

г) політикою розподілу доходів.

7. Робітник, який втратив роботу за умов спаду в економіці належить до безробітних, охоплених:

а) структурною формою безробіття;

б) циклічною формою безробіття;

в) фрикційною формою безробіття;

г) добровільним безробіттям.

8. Яку функцію виконують гроші, вимірюючи ціни усіх інших товарів?

а) міру вартості;

б) засіб обміну;

в) засіб нагромадження;

г) товарну.

Задачі

9. Функція попиту населення на товар:Qd=7-P;

функція пропозиції товару Qs=-8+4P, де обсяг попиту і обсяг пропозиції в млн. шт. в рік. Визначте рівноважну ціну і обсяг продажу. Припустимо, що ціна встановлена державою на рівні 5 гр. од. Визначте величину надлишку товару. Якщо ціна даного товару складе 2 гр. од., яка величина дефіциту товару на ринку?

10. Чисельність населення країни становить 50 млн. осіб, з них 12 млн. – діти до 16 років, 14 млн. – вибули зі складу робочої сили, 3 млн. безробітних, 0,5 млн. – працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу. На підставі цих даних визначте рівень безробіття та величину робочої сили.

Варіант 6

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

К-сть балів

5

5

5

2

2

2

2

2

5

5

Теоретичні питання

 1. Суть, функції та види грошей. Грошові агрегати.

 2. Підприємництво в ринковій економіці.

 3. Податки, їх види і роль. Крива Лаффера.

Тести:

4. Основними факторами виробництва є: земля, праця, капітал, підприємницькі здібності. Що належить до капіталу?

а) гроші, акції, облігації;

б) тільки акції та облігації;

в) ні гроші, ні акції, ні облігації не відносяться до капіталу;

г) гроші, акції, але не облігації.

5. Стагфляція характеризується:

а) зростанням ціни споживчого кошика;

б) зростанням цін, скороченням виробництва, високим рівнем безробіття;

в) дефіцитом товарів і послуг;

г) збільшенням грошової маси.

6. Коли економічні проблеми вирішуються частково урядом і частково ринком, то така економіка називається:

а) командною;

б) ринковою;

в) змішаною;

г) традиційною.

7.Здатність товару задовольняти певну потребу людини - це:

а) споживна вартість;

б) мінова вартість;

в) альтернативна вартість;

г) абсолютна вартість.

8. Яка з наведених функцій належить до діяльності центрального банку:

а) здійснює кредитно-розрахункове обслуговування підприємств та населення;

б) залучає вклади населення та підприємств;

в) встановлює норму обов’язкових резервів;

г) встановлює ставку відсотків за депозитами населення?

Задачі

9. Обчисліть обсяг ВВП за витратами і доходами, якщо величина споживчих витрат населення досягла 1160, зарплата – 980, амортизація – 380, валові внутрішні приватні інвестиції – 400, прибуток фірм із дивідендами – 290, державні витрати на закупівлю продукту – 320, проценти – 180, рента – 70, а чистий експорт становить 20 (дані в млрд.гр.од.)

10. Виходячи з наступних даних, визначити середні постійні витрати виробництва:

Обсяг виробництва, шт.

Загальні витрати, грн.

Змінні витрати, грн.

0

10

20

30

40

50

100

200

280

320

520

700

0

100

180

220

420

600

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]