Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Заява.doc
Скачиваний:
118
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
126.98 Кб
Скачать

Автобіографія

Автобіографія - це опис свого життя. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги під час його написання - вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографії обов'язково зазначають;

1. Назву документа.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Дату народження.

4. Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна).

5. Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися).

6. Відомості про трудову діяльність (стисло, в хронологічній послідовності назви місць роботи й посад).

7. Відомості про громадську роботу (всі її види).

8. Стислі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

9. Дата написання й підпис автора.

Заголовок (Автобіографія) пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора - праворуч. Автобіографія має дві форми: автобіографія - розповідь з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей, автобіографія - документ з точним поданням фактів.

Автобіографія - обов'язковий документ особової справи.

Зразок автобіографії:

АВТОБІОГРАФІЯ Я, Максименко Тарас Вячеславович, народився 13 грудня 1971 року в м. Києві.

1978 року пішов у перший клас середньої школи № 185 м. Києва. Після закінчення 9 класів 1985 року вступив до Юридичного ліцею м. Києва, який закінчив 1987 року із золотою медаллю.

1988 року вступив на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За час навчання в університеті був старостою групи.

1993 року закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю "Правознавство". Після закінчення університету присвоєно кваліфікацію юриста. З вересня 1993 року працюю юристом у Міжнародному фонді "Відродження" м. Києва.

Склад сім 7:

дружина - Максименко Надія Іванівна, 1973 року народження, вчителька української мови та літератури середньої школи № 38 м. Києва;

дочка - Максименко Олеся Тарасівна, народилася 12 лютого 1989 року.

18 листопада 2011 р. Підпис

Автобіографія — це документ, у якому особа, що скла­дає його, подає опис свого життя та діяльності в хро­нологічній послідовності.

Автобіографія має бути вичерпною й лаконічною, може писатися від руки або з використанням технічних засобів. Залежно від призначення автобіографія може бути:

- автобіографією-розповіддю (укладається в довільній формі);

- автобіографією-документом (точно викладаються основні факти).

Автобіографія складається з таких реквізитів:

1. Назва документа.

2.Текст.

3. Дата.

4.Підпис, ініціали, прізвище особи, яка написала ав­тобіографію.

Основними складовими частинами тексту автобіографії є:

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у називному відмінку).

2.Число, місяць, рік і місце народження.

3. Відомості про навчання (роки й місце, одержана освіта й спеціальність за дипломом тощо).

4. Відомості про трудову діяльність (коли, де, на якій посаді працював автор автобіографії, останнє місце роботи чи навчання, посада).

5. Відомості про громадську роботу, досягнення, за­охочення, захоплення.

6. Відомості про батьків (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, де й ким працюють, посада або останнє місце роботи).

7. Склад родини і стан сім’ї.

8. Паспортні дані, домашня адреса, номер телефону.

Зразок автобіографії

Автобіографія

Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1973 року в м.Лозова Харківської області.

У 1980 році пішов у перший клас ЗОШ І — III ступенів № 3 м. Лозова. У 1990 році після закінчення школи всту­пив до Харківського державного університету на філологіч­ний факультет, відділення «Українська мова та література». У 1995 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю «Українська мова та література». Після закінчення університету присвоєно мені кваліфікацію вчи­теля української мови та літератури. З вересня 1997 року й до цього часу працюю вчителем у ЗОШ І—III ступенів № 199 м. Харкова. З вересня 2005 року заочно навчаю­ся в аспірантурі при кафедрі української мови філологіч­ного факультету Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна.

Маю перший розряд із шахів, кандидат у майстри спорту з важкої атлетики. У 2001 році став переможцем конкурсу «Кращий учитель року Харківщини».

Батько, Шевченко Павло Вікторович, 1956 року народ­ження, працює інженером-механіком в АТП-20164 у місті Лозова Харківської області.

Мати, Шевченко Надія Олегівна, 1959 року народження, працює директором ЗОШ І — III ступенів №2 м. Лозова Харківської області.

Склад сім’ї:

Дружина, Шевченко Ольга Іванівна, 1975 року народ­ження, працює вчителем української мови та літератури в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 106 м. Харкова; донька, Шевченко Олеся Василівна, 1999 року народження.

Зараз проживаю із сім’єю за адресою: 12986, м. Харків вул. П. Сагайдачного, 9, кв. 12. Тел. 11-23-45. Паспорт серія ММ, № 178254, виданий РУ МВС України в м. Харкові 9 березня 1999 року.

30 березня 2009 року                                                                                                        (Підпис)

Автобіографія (від гр. аutos – сам, bios – життя, grapho – пишу) – це опис свого життя.

 

Автобіографію складають у довільній формі, але окремі елементи та реквізити повинні бути в ній обов'язково. Усі відомості про себе викладають в оповідальній формі від першої особи в хронологічній послідовності (із вказівкою місяця та року) і таким чином, щоб одержати уявлення про життя, кваліфікацію та суспільну діяльність автора автобіографії.

 

Існують такі види автобіографії: автобіографія-розповідь, яку складають у формі опису, й автобіографія-документ, у якій викладають точні факти.

 

В автобіографії-документі вказують такі відомості:

– назва виду документа (автобіографія);  – прізвище, ім'я, по батькові автора (справжні та колишні, якщо були змінені);  - дата народження;  - місце народження;  - соціальне походження;  - відомості про батьків (прізвище, ім'я, по батькові (справжні та колишні), дати народження (смерті), де й ким працюють; якщо не працюють, то вказують останнє місце роботи);  - освіта і фах за дипломом;  - трудова діяльність;  - останнє місце роботи або навчання, посада;  - нагороди та заохочення;  - сімейний стан і склад сім’ї;  - паспортні дані, домашня адреса, номер телефону.

 

Внизу текстової частини вказують дату складання автобіографії (ліворуч) і підписуються (праворуч).

 

Автобіографія зберігається в особистій справі.

 

Автобіографія

 

Автобіографія Іванова Петра Степановича

 

Я, Іванов Петро Степанович, народився 15 січня 1975 р. у родині службовців у місті Києві.

 

З вересня 1982 р. по липень 1992 р. навчався в Київській середній загальноосвітній школі №176, де одержав атестат про повну середню освіту.

 

Після закінчення школи в 1992 р. вступив на навчання до Київського національного торгово-економічного університету, який закінчив у липні 1997 р., одержавши диплом товарознавця.

 

Із вересня 1997 р. по серпень 2000 р. працював товарознавцем на підприємстві «Вікторі».

 

У серпні 2000 р. вступив на юридичний факультет Київського Національного Економічного університету на спеціальність «Правознавство», який закінчив у червні 2005 р., одержавши диплом юриста-правознавця.

 

Із липня 2005 р. по сьогоднішній день працюю юрисконсультом у ТОВ "Верес".

 

У квітні 2000 р. одружився. Дружина – Іванова (Васильченко) Ірина Сергіївна, 1980 року народження, працює викладачем у Києво-Могилянської академії. Є дочка – Іванова Анна Петрівна, 2002 року народження.

 

У Збройних Силах не служив, оскільки під час навчання в університеті проходив підготовку на військовій кафедрі (лейтенант запасу).

 

Ні я, ні мої рідні засудженими не були і під слідством не перебували.

 

Паспортні дані: серія СО, № 752701, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 3 серпня 1991 р.

 

Прописаний і проживаю за адресою: просп. Червонозоряний, 171, кв. 13, м. Київ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]