Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
План.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
213.5 Кб
Скачать

Список використаних джерел

1. Аллан Т. Р. С. Конституційна справедливість. – К.: Вид. Дім. «Києво могилянська академія» 2008. -385с.

2. Андрусяк т.Г. Теорія державного права. 2014р.

3. Бабкіна О.В. Теорія держави і права, у схемах і таблицях. Юрінком Інтер 2004 – 144с.

4. Бержель Ж.-Л. Общая теория права: 2000. -576с.

5. Волинка К.Г. Проблема збереження прав і свобод особи в Україні // Юридичний вісник. № 3. – 2001 р

6. Гаєк Ф.Л. Конституція свободи Лювів: літопис, 2004 – 556с.

7. Заєць А.П. Загальна теорія держави і права. – Харків: Право. 2013 – 584с.

8. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього Українського досвіду. – К.: Парламент вид-цтво, 2009. – 247с.

9. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник. К.: 2012р.

10.Захаров Є., Речинцький В. Права людини в конституції України //Правник . – 2002. № 4.

11. Конституція України. – Х.: Одіссей, 2014. -56с.

12. Копейчиков В.В. Загальна теорія держави і права. К.: Юрінком Інтер – 2010р.

13. Костюк В.О. Основи теорії держави і права. 2013р.

14. Пастухов В.П. Основи правознавства. Юрінком Інтер 2013р.

15. Рабіновіч П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посіб. – Вид. 10. те. Доп. – львів: Край, 2008. – 224с.

16. Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні аспекти: монографія – К.: Інюре 2012р.

17. Сердюк О.В. Соціологічний підхід у сучасному правознавстві: пізнання соціальності права. Монографія. – Х.: Яшма, 2007. – 320с.

18 Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Х.: Консум, 2010. -656с.

19. Скрипник о.В. Соціальна правова держава в Україні 2010. -600с.

20. Тацій В.Я. Проблеми реалізації. Конституції України 2010.

21. Хаустова М.Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні. – Х.: Право, 2011.

22. Цвік М.В. Петришина О.В. Загальна теорія держави і права. Х.: Право, 2013, 584с.

23. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права. – Х.: 2009, - 572с.

24. Шаповал М.Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні. – х.: Право, 2011.

25. Шаповал М.Г. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні. К.: 2000р.

26. Шаповал М.Г конституція і виконавча влада, -К.: Юрінком Інтер, 2009 – 4с.

37

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.