Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MVzadachi (1).doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
748.54 Кб
Скачать

Задачі Задача №1

Відомі такі дані про роботу підприємства у звітному періоді: випущено продукції на суму 240 000 грн загальною собівартістю 182 тис. грн; залишки готової продукції на складах на початок року становили 20 тис. грн, а на кінець року вони зменшились на 9 %; протягом року було реалізовано продукції підсобного господарства на суму 18 тис. грн при собівартості 15,8 тис. грн; одержано грошових коштів у вигляді сплачених штрафів за порушення договірної дисципліни на суму 3,8 тис. грн; мали місця збитки від інших позареалізаційних операцій на суму 3,95 тис. грн; погашено проценти за банківський кредит в сумі 2,2 тис. грн; погашено заборгованість за енергоносії в сумі 8,3 тис. грн; прибуток оподатковується за ставкою 25 %. Розрахувати величину фонду споживання і фонду нагромадження підприємства, якщо вони формуються у співвідношенні 3:1.

Задача №2

Розрахувати показники рентабельності окремих виробів, продукції, виробництва на плановий період за даними табл.

Асортимент

Річний обсяг реалізації, т

Повна собівартість виробу, грн

Відпускна ціна, грн

Вага виробу, кг

Виріб А

70

0,63

0,75

0,9

Виріб Б

62

0,49

0,55

1,0

Виріб В

35

0,43

0,50

0,5

Виріб Г

10

0,23

0,30

0,2

Очікувана середньорічна вартість основних виробничих фондів 145 тис. грн і нормованих оборотних засобів 20,5 тис. грн.

Задача №3

У плановому році рентабельність операційної діяльності очікується у розмірі 27 %, а сума прибутку – 289614 грн. Адміністративні витрати у розрахунку до виробничої собівартості складуть 15 %, а витрати на збут – відповідно 4%. Визначити собівартість реалізованої продукції у плановому році.

Задача №4

На основі таких даних складіть план підприємства по прибутку і рентабельності.

Показник

Продукція

Піноль

Шестерня

Муфта

Звіт.

План.

Звіт.

План.

Звіт.

План.

1. Обсяг реалізації, шт

600

620

400

375

275

311

2. Ціна одиниці продукції, грн

7,4

7,8

18,10

17,2

13,50

14,95

3. Змінні витрати на одиницю продукції, грн

1,43

1,54

4,87

4,95

3,11

3,18

За звіт. період

За план. період

4. Сума постійних витрат, тис. грн

4280,4

4608,5

5. Сума власного капіталу на кінець періоду, тис. грн

6550

7500

6. Ставка податку на прибуток

25

25

Отримання інших не операційних доходів в плановому періоді не передбачається. Рентабельність власного капіталу в звітному періоді склала 14,3 %.

Задача №5

В першому кварталі планового року у зв’язку зі зміною ринковою кон’юнктури (див. задачу № 4) виникла проблема збуту власної продукції. В результаті чого був переглянутий план виробництва і реалізації продукції і скорочений річний обсяг реалізації виробу „Піноль” до 580 тис. шт, а виробу „Шестерня” – до 350 тис шт. Як ці змини відобразяться на річному плані по прибутку і рентабельності?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]