Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Право соц.забезпечення.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
749.06 Кб
Скачать

5. Теми семінарських занять

5.1. Для студентів денної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість

годин

«ПОНЯТТЯ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

1.Право громадян України на соціальне забезпечення

2.Поняття права соціального забезпечення

3.Предмет і метод права соціального забезпечення

4.Принципи права соціального забезпечення

5.Джерела права соціального забезпечення

2

«ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ У СОЦІАЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ»

1.Суб’єкти, об’єкт та зміст правовідносин у сфері соціального забезпечення.

2.Поняття та значення функцій соціального забезпечення.

3.Соціальні ризики як основа соціального забезпечення: поняття, їх класифікація та роль у соціальному забезпеченні громадян.

4.Визначення соціальних ризиків у міжнародних актах (Конвенціях, Рекомендаціях МОП, Європейській соціальній хартії (переглянутій) та ін.).

2

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА ВИДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

1.Поняття та загальна характеристика організаційно-правових форм соціального забезпечення.

2.Загальна характеристика видів соціального забезпечення.

3.Поняття, система і класифікація державних соціальних стандартів.

4.Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт.

5.Характеристика державних соціальних гарантій у сфері оплати праці, пенсійного забезпечення, соціальних допоміг тощо. Порядок їх встановлення.

2

«ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ СТАЖУ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

1.Поняття трудового стажу, його види та значення в праві соціального забезпечення.

2.Поняття та класифікація видів стажу. Порядок обчислення та обліку трудового стажу.

3.Питання застосування трудового стажу при призначенні пенсій. Порядок підтвердження наявного трудового стажу.

4.Характеристика спеціального стажу та вислуги років.

5.Безперервний трудовий стаж.

6.Вислуга років, як особливий вид спеціального трудового стажу.

7.Страховий стаж як умова для призначення пенсій та допомог. Порядок обчислення та обліку страхового стажу.

2

«ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

1.Поняття, принципи та види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2.Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3.Становлення та розвиток медичного страхування в Україні.

4.Загальна характеристика соціального страхування на випадок безробіття.

5.Види допомог та соціальних послуг за соціальним страхуванням на випадок безробіття. Порядок їх призначення та надання.

2

«ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

1.Загальна характеристика соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

2.Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Порядок їх призначення та надання.

3.Загальна характеристика загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

4.Види страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим соціальним страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричини втрату працездатності. Порядок їх призначення та надання.

2

«ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ»

1.Структура системи пенсійного забезпечення та її законодавче врегулювання.

2.Принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

3.Право громадян на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг.

4.Порядок обчислення та сплати страхових внесків у солідарній системі пенсійного страхування.

5.Поняття та порядок визначення розміру страхового стажу у солідарній системі пенсійного страхування.

6.Пенсії за віком. Пільгове пенсійне забезпечення за віком.

7.Пенсії по інвалідності.

8.Пенсії по втраті годувальника.

2

«ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ»

1.Загальний порядок призначення та перерахунку пенсій з солідарної пенсійної системи.

2.Порядок обчислення заробітної плати (доходу) для визначення розміру пенсій у солідарній системі пенсійного страхування.

3.Правове положення Накопичувального пенсійного фонду.

4.Участь громадян у накопичувальній системі.

5.Характеристика виплат з накопичувальної пенсійної системи: види та умови призначення.

2

«ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ»

1.Пенсійне забезпечення державних службовців.

2.Пенсійне забезпечення народних депутатів України.

3.Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування.

4.Пенсійне забезпечення суддів та працівників прокуратури.

5.Пенсійне забезпечення наукових та науково-педагогічних працівників.

2

«ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА»

1.Загальні засади соціального захисту дітей та державної допомоги сім’ям з дітьми.

2.Порядок та умови призначення і виплати державних допомог:

– у зв’язку з вагітністю та пологами і народженням дитини;

– по догляду за дитиною;

– одиноким матерям;

– дітям-інвалідам.

3.Соціальний захист малозабезпечених сімей та осіб, які не мають права на пенсію.

2

«СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОКРЕМИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ»

1.Соціальні послуги: форми, види та умови їх надання.

2.Соціальні пільги як правовий засіб соціального захисту.

3.Соціальний захист окремих категорій населення:

– ветеранів війни і труда:

– осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– жертв політичних репресій;

– біженців.

4.Соціальне обслуговування та діяльність соціальних служб.

2

Разом

22

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.