Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Право соц.забезпечення.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
749.06 Кб
Скачать

12.2. Базова література:

 1. Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні: Навч. пос. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Атіка, 2006, – 356 с.

 2. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навч. пос. – 3-є вид., доп. та переробл. – К.: Атіка, 2005, – 380 с.

 3. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. пос. – К.: Знання, 2005, – 615 с.;

 4. Борецька Н.П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми: Монографія. – Донецьк: Янтра, 2001. – 352 с.

 5. Владимирова Л.М. Економіка праці: Навч. посібн. для студентів економічних вузів. – К.: Вища школа, 2000. – 380 с.

 6. Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 352 с.

 7. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення в Україні (у цифрах і фактах). – К.: НІОС, 2002.– 46 с.

 8. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: Науково-практичний коментар / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна, В.Т. Александров, С.М. Недбаєва. – К.: НВП «АВТ», 2005, – 1024 с.

 9. Законодавство України про пенсійне забезпечення /Упор. О.М. Роїна – 2-е вид./. – К.: КНТ, 2005

 10. Законодавство України про соціальний захист населення /Упор. О.М. Роїна/. – 4-е вид. – К.: КНТ, 2005

 11. Залетов А.Н. Страхование в Украине / Под ред. О.А. Слюсаренко. – К.: Международная агенция «BeeZone», 2002. – 452 с.

 12. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения. – М.: «Книжный мир», 1999.

 13. Надточій Б. Пенсія в Україні. Коментар до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страування». – К.: Юрінком Інтер, 2005

 14. Пантелеева Т.С. Економічні основи соціальної роботи. – Ялта: ІНРА, 2001. – 252 с.

 15. Пенсійна система України: Навчальний посібник /В.І. Грушко, Н.В. Грушко, О.В. Бевзенко, О.В. Красюта; За заг. ред. В.І. Грушка. – К.: Кондор, 2006, – 336 с.

 16. Пенсійне забезпечення в Україні: законодавство та судова практика. / Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – № 11 – 2003. – 448 с.

 17. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, П.І. Мінюков та ін. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – 440 с.

 18. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. /За ред. С.М. Синчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006, – 318 с.

 19. Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины. (Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов). – Х.: «Одиссей», 2001. – 720 с.

 20. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. – Изд. шестое. – Х.: Одиссей, 2006. – 432 с.

 21. Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. Изд. Четвертое, перерадотанное и дополненное. – Х.: «Одиссей», 2003. – 384 с.

 22. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 288 с.

 23. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 405 с.

 24. Юрій С.І., Шаварина М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – К.: Кондор, 2004. – 464 с.

 25. Юровский Б. Пенсии государственные и негосударственные. – Х.: Центр «Консульт», 2005, – 248 с.

 26. Ярошенко І. Право соціального забезпечення: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ., 2005, – 232 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.