Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Hosp_pravo_CGU.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
398.34 Кб
Скачать

Тема 15. Правове регулювання діяльності транспорту

Поняття транспорту та діяльності транспорту. Джерела регулювання діяльності різних видів транспорту. Перевезення вантажів як господарська діяльність та її державні обмеження. Договір перевезення вантажів. Договір транспортного експедування.

Тема 16. Правове регулювання капітального будівництва

Поняття капітального будівництва та будівельне законодавство. Способи та стадії капітального будівництва. Правовий статус суб’єктів капітального будівництва. Дозвільні процедури в будівництві. Основні функції та повноваження органів державного будівельного нагляду. Відповідальність за порушення будівельного законодавства. Договір підряду на капітальне будівництво. Порядок укладання, зміст, права і обов’язки сторін. Порядок зміни умов. Інститути сумісного інвестування та їх використання при фінансуванні будівництва.

Тема 17. Правове регулювання страхової діяльності в Україні

Поняття, функції та форми страхування. Джерела регулювання страхової діяльності в України. Об’єкти та суб’єкти страхування. Державні обмеження щодо страхової діяльності. Договір страхування: поняття, суттєві умови, порядок виконання. Страхування у зарубіжних країнах.

Тема 18. Законодавство про приватизацію та управління державним майном

Поняття й джерела регулювання приватизації державного й комунального майна. Об'єкти й суб'єкти приватизації. Особливість приватизації окремих об’єктів державного та комунального майна. Способи приватизації. Стадії приватизаційного процесу. Поняття корпоратизації та комерціалізації. Приватизаційні угоди та їх умови. Джерела регулювання порядку управління державним майном. Функції Кабінету міністрів України в сфері управління державним майном. Господарські міністерства/відомства як органи господарського управління. Організаційно-господарські повноваження Фонду державного майна України. Особливості оренди об'єктів права державної й комунальної власності. Особливість передачі державного майна у концесію.

Тема 19. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

Поняття інвестиційної діяльності та джерела її регулювання. Поняття інноваційної діяльності та джерела її регулювання. Види і форми здійснення інвестицій. Поняття іноземних інвестицій та порядок їх реєстрації. Державні заходи щодо стимулювання інвестицій та інновацій. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Інвестиційний договір: порядок укладання, основні та додаткові умови. Підприємство з іноземними інвестиціями: правовий статус, порядок утворення та пільги. Концесії. Угода про розділ продукції. Правовий статус та особливості діяльності інвестиційних фондів в Україні. Правовий статус та особливості діяльності інвестиційних компаній в Україні. Порядок інвестування резидентами України цінностей за межами України. Особливості залучення інвестицій в акції та інші цінні папери.

Тема 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Поняття і принципи зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Джерела регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародне економічне право: поняття та система. Загальна характеристика структури та правил СОТ. Склад і класифікація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічна правосуб'єктність. Характеристика системи митного регулювання в Україні. Методи тарифного регулювання ЗЕД. Сутність та класифікація методів нетарифного регулювання ЗЕД. Ліцензування та квотування експортно-імпортних операцій. Відповідальність за правопорушення в сфері державного регулювання ЗЕД. Види та форми. Поняття та джерела регулювання зовнішньоекономічного контракту. Контрактні застереження. Основні типи колізійних прив’язок. Форма, зміст, облік (реєстрація) і порядок виконання зовнішньоекономічного договору. Базові умови договорів поставки у ЗЕД згідно з правилами Інкотермс. Порядок вирішення спорів між сторонами контрактів у ЗЕД. Міжнародний комерційний арбітраж: підвідомчість та порядок розгляду спорів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]