Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Hosp_pravo_CGU.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
398.34 Кб
Скачать

Тема 5. Правові засади майнових відносин у сфері господарювання

Поняття правового режиму майна господарських організацій. Види правових режимів майна. Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми права власності. Право господарського відання та оперативного управління. Право промислової власності в господарських відносинах. Правова природа промислової власності. Об’єкти права комерційної власності. Способи захисту майнових прав в господарських відносинах.

Тема 6. Антимонопольно-конкурентне законодавство

Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства. Поняття економічної конкуренції. Конкуренція у странах ЄС. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління та контролю: поняття та прояви. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви. Неправомірне зібрання, розголошення і використання комерційної таємниці. Правове становище та компетенція Антимонопольного комітету України. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Тема 7. Відповідальність у сфері господарювання

Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності. Форми господарсько-правової відповідальності. Склад господарського правопорушення. Конфіскація як форма господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції приватноправового характеру. Адміністративно-господарський штраф як форма господарсько-правової відповідальності. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 8. Господарські зобов’язання: поняття, види та правова

природа

Поняття та ознаки господарського зобов’язання. Класифікація господарських зобов’язань. Майново-господарські зобов’язання: поняття та правова природа. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та правова природа. Принципи виконання господарських зобов’язань. Укладання, зміна та розірвання господарських зобов’язань. Способи забезпечення господарських зобов’язань. Гарантія як особливий засіб забезпечення господарських зобов’язань.

Тема 9. Господарські договори та способи їх укладання (зміни, розірвання)

Поняття та ознаки господарського договору. Функції господарського договору. Класифікація господарських договорів. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів. Зміст господарського договору. Види істотних умов господарського договору. Форма господарського договору. Загальний порядок виконання господарських договорів. Способи забезпечення виконання господарських договорів, передбачені в законі. Господарські акти, що фактично виконують функції забезпечення виконання господарських договорів. Визнання господарського договору недійсним та неукладеним, правові наслідки. Форми відповідальності за порушення господарських договорів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]