Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Hosp_pravo_CGU.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
398.34 Кб
Скачать

Тема 21. Спеціальні режими господарювання

Поняття та види спеціальних режимів господарювання. Ознаки і види спеціальних економічних зон. Джерела регулювання створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, технопарків і територій пріоритетного розвитку. Особливість господарської діяльності в збройних силах України. Особливості правового режиму офшорних зон. Правовий режим прикордонної (прибережної) торгівлі. Інвестиційна діяльність в спеціальних (вільних) економічних зонах і територій пріоритетного розвитку.

Тема 22. Система органів з охорони та захисту прав (законних інтересів) суб’єктів господарювання

Поняття охорони та захисту прав (законних інтересів суб’єктів господарювання). Класифікація та загальна характеристика способів захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів. Правоохоронні органи в механізмі охорони та захисту прав суб’єктів господарювання: функції та порядок охорони та захисту. Прокуратура в системі захисту інтересів держави в сфері господарювання. Адміністративні органи в системі органів охорони й захисти прав суб'єктів господарювання: основні види та функції. Органи адміністративно-податкового оскарження. Порядок адміністративно-податкового оскарження. Система судових органів з захисту прав суб'єктів господарювання. Розмежування компетенції господарських судів та загальних (цивільних) судів з розгляду позовних заяв суб’єктів господарювання. Розмежування компетенції господарських судів та адміністративних судів з розгляду позовних заяв суб’єктів господарювання. Загальні особливості господарського процесу у порівнянні з цивільним та адміністративним процесом. Порядок розгляду господарських справ в третейських судах. Загальний порядок організації правової роботи на підприємстві (установі, організації).

4. Структура навчальної дисципліни Загальна частина

Тема №

лекції

практичні

самостійна робота

Тема 1. Господарське право в системі права

6

6

10

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні

4

4

6

Тема 3. Легалізація (легітимація) господарської діяльності

4

4

8

Тема 4. Загальна характеристика суб’єктів господарського права 2

6

6

6

Тема 5. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання

4

4

6

Тема 6. Антимонопольно-конкурентне законодавство

6

6

8

Тема 7. Відповідальність у сфері господарювання

4

4

6

ВСЬОГО:

34

34

50

Спеціальна частина

Тема №

лекції

практичні

самостійна робота

Тема 8. Господарські зобов’язання: поняття, види та правова природа

4

2

4

Тема 9. Господарські договори та способи їх укладання (зміни, розірвання)

4

4

4

Тема 10. Правове регулювання господарсько-торгівельної та пов’язаної з нею діяльності

6

6

2

Тема 11. Ціноутворення та валютне регулювання в сфері

2

2

4

Тема 12. Грошові зобов’язання господарського характеру

4

4

2

Тема 13. Правове регулювання касових операцій та розрахунків

4

4

4

Тема 14. Оренда, лізинг та концесія в господарських відносинах

2

2

4

Тема 15. Правове регулювання діяльності транспорту

2

2

2

Тема 16. Правове регулювання капітального будівництва

2

2

4

Тема 17. Правове регулювання страхової діяльності в Україні

2

2

4

Тема 18. Законодавство про приватизацію та управління державним майном

4

4

4

Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

4

4

4

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

4

4

4

Спеціальні режими господарювання

2

2

4

Система органів з охорони та захисту прав (законних інтересів) суб’єктів господарювання

4

4

4

ВСЬОГО:

50

48

54

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]