Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_mova_2.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
295.42 Кб
Скачать
 1. Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази щодо особового складу, резюме, заява.

Документи по особовому складу створюються з приводу прийняття працівників на роботу, звільнення їх, переведення на іншу роботу, надання відпусток, заохочення, накладання дисциплінарних стягнень.

Автобіографія – це документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії.

Основні реквізити автобіографії:

 • Назва виду документу.

 • Текст, в якому зазначається:

 1. прізвище, ім’я, по-батькові;

 2. дата народження;

 3. місце народження;

 4. відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися);

 5. відомості про громадську роботу;

 6. короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти)

 • Дата написання

 • Підпис

Характеристика – це документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий запит іншої установи для подання до цієї установи.

Реквізити характеристики:

Назва виду документу

 • Заголовок (прізвище, ім’я, по-батькові особи, якій видається характеристика; рік або повна дата народження; посада; якщо потрібно-місце проживання);

 • Текст, який містить такі відомості:

 • трудова діяльність працівника (з якого часу в цій установі, на якій посаді);

 • ставлення до службових обов’язків та трудової дисципліни (вказуються найбільш значущі досягнення, заохочення та покарання);

 • моральні якості (риси характеру, ставлення до інших членів колективу);

 • висновки;

 • призначення характеристики (при потребі);

 • Дата складання

 • Підпис керівника установи

 • Печатка

Характеристика оформляється на стандартному аркуші паперу у двох примірниках: перший видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.

Наказ — це розпорядчий документ, що видається керівником установи. Накази з особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення. У заголовку такого наказу зазначають: «Щодо особового складу».

Реквізити наказу такі:

 • назва підприємства або установи, що видає наказ, або назва посади керівника;

 • назва виду документа;

 • назва місця видання наказу;

 • номер;

 • дата підписання;

 • короткий зміст наказу (заголовок);

 • текст наказу;

 • підстава для складання;

 • підпис керівника підприємства (установи).

Резюме — це документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність і професійні успіхи та досягнення особистості, яка його складає.

Реквізити:

 • Назва документа.

 • Прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка складає резюме.

 • Мета складання резюме.

 • Досвід роботи.

 • Освіта.

 • Знання мов.

 • Контактний телефон.

Заява — це документ, у якому приватна чи посадова особа звертається з проханням тобто пропозицією на адресу установи чи посадової особи.

Реквізити:

 • Адресат. З великої літери в давальному відмінку вказується, кому адресована заява: посада, назва підрозділу, установи, звання, прізвище, ініціали посадової особи, якій адресовано заяву.

 • Спочатку вказується прізвище адресата, потім ініціали

 • Адресант. З малої літери в родовому відмінку вказується, від кого подається заява: посада, звання, назва підрозділу, установи, прізвище, ім’я, по батькові (повністю). При цьому прийменник від не вживається.

 • Назва документа (як правило, з малої літери).

 • Текст (з абзацу, з великої літери).5. Додаток (підстава) у складній заяві: перелік документів, які додаються до заяви. За необхідністю вказується кількість сторінок кожного з документів.

 • Дата.

 • Підпис адресанта .

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]