Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ЗЕМЛЯ А4.docx
Скачиваний:
78
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.05 Mб
Скачать

1. Зміст та оформлення курсової роботи

До складу курсової роботи входить розрахунково-пояснювальна записка та графічна частина.

Розрахунково-пояснювальна записка обсягом 20-25 сторінок виконується на одній стороні листа стандартного формату А4. Титульний аркуш записки оформлюється за встановленою формою (додаток М). Після титульного аркуша розміщується зміст записки, завдання на курсову роботу та вступ.

У вступі коротко викладаються загальні положення виробництва земляних робіт.

У основній частині записки наводяться схеми, таблиці, рисунки, графіки і посилання на використані літературні джерела.

У кінці пояснювальної записки наводиться список використаних літературних джерел і нормативних документів.

Записка має бути оформлена відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 [14].

Сторінки роботи слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації за усім текстом.

Розділи роботи слід нумерувати арабськими цифрами без крапки (наприклад, 1; 2; 3 і т.д.), підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою (наприклад, 1.1; 1.2 і т.д.). Після номера підрозділу крапку не ставлять. При нумерації пунктів, підпунктів дотримуються такого ж принципу.

Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, графіки) слід розташовувати відразу після згадки про них у тексті. Якщо там вони не вміщуються, то на наступній сторінці. Не допускається розміщувати рисунки, схеми, графіки на які немає посилань в тексті.

Нумерувати ілюстрації слід арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації(наприклад «Рисунок 3.2» тобто: рисунок 2 в розділі 3). Таблиці також розміщують після згадки про них в тексті. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, наприклад, таблиця 2.1(таблиця 1 з розділу 2).

У кінці пояснювальної записки ставиться дата виконання роботи і підпис студента.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна включати розроблену технологічну карту відповідно до завдання і містити наступні розділи:

Вступ.

1. Конструктивно-планувальне вирішення будівлі і характеристика умов робіт.

2. Технологічна структура комплексного процесу виробництва земляних робіт.

3. Визначення об'ємів робіт.

4. Вибір способу виробництва робіт і комплекту будівельних машин.

5. Калькуляція трудових витрат і заробітної плати.

6. Графік виробництва робіт по об'єкту.

7. Матеріально-технічні ресурси.

8 Вказівки з контролю якості і приймання робіт.

9. Техніка безпеки.

10. Техніко-економічні показники технологічної карти.

Список використаної літератури.

Графічна частина курсової роботи виконується на одному листі формату А2:

1. Область застосування технологічної карти

2. План об'єкту з розбиттям на ділянки і захватки, схеми руху робітників і механізмів.

3. Схеми розробки, зворотної засипки і ущільнення ґрунту в траншеях і котлованах.

4. Календарний графік виробництва робіт.

6. Техніко-економічні показники технологічної карти .

Рекомендована схема розташування матеріалів на листі графічної частини приведена на рис. 1.1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.