Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ЗЕМЛЯ А4.docx
Скачиваний:
78
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.05 Mб
Скачать

Приклади схем виробництва земляних робіт

Рис. Л.1. Схема проведення робіт при зрізанні ґрунту рослинного шару: 1 - бульдозер, 2 - кавальєр рослинного ґрунту; 3 - робочий хід бульдозера, 4 - холостий хід бульдозера; 5 - поверхня котловану

Рис. Л.2. Схема зворотної засипки і ущільнення ґрунту в пазухах котловану

Рис. Л.4. Схема забою при розробці траншей екскаватором, обладнаним зворотною лопатою

Рис. Л.5. Розробка котлованів під фундаменти, що стоять окремо, екскаватором обладнаним зворотною лопатою.

Рис. Л.6. Схема забою при розробці котловану лобовою проходкою екскаватором, обладнаним прямою лопатою

Рис Л.7. Схема розробки котловану бічною проходкою екскаватором, обладнаним прямою лопатою.

Рис. Л.8. Схема розробки котловану бічними проходками з розташуванням транспортних засобів вище рівня підошви забою: а - поперечний розріз і план забою; б-план котловану.

ДОДАТОК М

Зразок титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

з дисципліни «Технологія будівельного

виробництва »

На тему: «Виробництво земляних робіт при

влаштуванні нульового циклу будівлі»

ВИКОНАВ: студент (ка) групи ______

_____________________________

КЕРІВНИК:_____________________

ОБСЯГ РОБОТИ:

Сторінок записки _____

Графічна частина ____

Одеса – 201__р.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА

РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. ДБН А.3.1-5-96 «Организация строительного производства».

 2. Пособие по разработке ПОС и ППР к ДБН А.3.1-5-96.

 3. ДБН Д.2.4-1-2000. Сборник 1. Земляные работы

 4. ДБН Д.2.2-1-99. Сборник 1. Земляные работы

 5. Черненко В.К., Ярмоленко М.Г. и др. Технологія будівельного виробництва: Підручник. К.: Вища школа 2002

 6. Л.В. Гриншпун и др Земляные работы. . М., Стройиздат, 1982,(Справочник строителя).

 7. Ващенко И.И. Земляные работы, К.: Будівельник, 1982

 8. Госстрой СССР. ЦНИИОМТП. Технологические схемы комплексно-механизированных процессов производства земляных ребот.М.,1987

 9. ДБН Д.2.4-1-2000. Сборник 1. Земляные работы

 10. Литвинов О.О. и др. Технология строительного производства.К., Вища школа. Головное изд-во, 1985.

 11. ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення».

 12. ДБН В.1.1-7-2002. «Пожежна безпека об'єктів будівництва».

 13. СНиП III – 4–80* «Техника безопасности в строительстве»

 14. ДСТУ 3008-95 «Документация. Отчеты в сфере науки и техники. Структура и правила оформления». Киев. Госстандарт Украины, 1995.

 15. Производство работ нулевого цикла. Методические указания по разработке курсовой работы для студентов факультета безотрывных форм обучения. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. Санкт-Петербург 2007.

 16. Методические указания к курсовому проектированию по курсу «технология строительного производства». Брун В.Е. ОГАСА 1971.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.