Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Stud_ukr_2013_1 / СРС / кард / Кардіол.практичнi навички.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
209.92 Кб
Скачать

Оволодіння навичками трактування стрес-тестів

Проведення ЕКГ проб з фізичним і медикаментозної навантаженнями дозволяє оцінити адекватність коронарного кровотоку неінвазивними методами

Основними показаннями до проведення навантажувальних проб можуть бути:

- діагностика хронічних форм ІХС;

- оцінка функціонального стану хворих на ІХС, пацієнтів з екстракардіальні патологією та здорових людей, у тому числі спортсменів;

- оцінка ефективності антиішемічну терапії і реваскуляризаційних втручань у пацієнтів з ІХС;

- стратифікація ризику у пацієнтів з різними формами ІХС;

- діагностика латентних форм артеріальної гіпертензії;

- діагностика прихованих форм порушення серцевого ритму і провідності

Використовувані в даний час все навантажувальні проби можна умовно розділити на дві групи:

1-а група - ЕКГ-тести, провокуючі ішемію: велоергометрія,

тредміл-тест, кистьовий ізометрична проба, інформаційна, навантажувальна проба методом черезстравохідної електрокардіостимуляції, проба з ізопротеренол, дипіридамолом, ергометрину, добутаміном;

2-я група - ЕКГ-проби, що виявляють дистрофію міокарда, нейрогенного, ендокринного і обмінного генезу, поліпшують функцію серця (проба з попередньою дачею блокаторів, калію хлориду, нітрогліцерину, проба з гіпервентиляцією та ортостатична проба).

В даний час в кардіології з групи ЕКГ-тестів, що провокують ішемію, найбільш широке розповсюдження отримали стрес-тести з дозованим фізичним навантаженням, тобто навантаженням, потужність якої може бути змінена відповідно до визначених завдань дослідження. Їх проводять на велоергометрі або біговій доріжці (тредміл). У пацієнтів, не здатних виконувати ФН, наприклад, при важкому артриті, можна рекомендувати фармакологічні «навантажувальні» проби з використанням добутаміну, який підвищує потребу міокарда в кисні за рахунок збільшення ЧСС і посилення скоротливості, або дипіридамолу, що викликає «синдром обкрадання»

В залежності від мети навантажувальної проби, навантаження може бути субмаксимальної (коли досягнута ЧСС складає 75-90% максимальної для конкретного віку і статі) і максимальної. Для підтвердження діагнозу ІХС, оцінки функціонального стану хворих і стратифікації ризику проводять навантажувальну пробу з субмаксимальної ЧСС, яку розраховують за формулою:

Субмаксимальная ЧСС = (220 - вік (років)) · 0,85.

Для стрес-тестів незалежно від способу дозування навантаження існують загальні принципи:

- рівномірність навантаження - навантаження від сходинки до сходинки не повинна дозироваться хаотично, а рівномірно зростати, щоб забезпечити належну адаптацію серцево-судинної системи на кожнiй сходинка, що дозволить провести точну діагностику;

- фіксована тривалість кожної сходинки ; у всьому світі прийнята тривалість сходинки навантаження, рівна 3 хв;

- починати пробу потрібно з мінімального навантаження - для ВЕМ це величина, що дорівнює 20-40 Вт, а для тредмілергометріі - 1,8-2,0 МЕТ (1 метаболічний еквівалент [МЕТ] = 1,2 кал / хв або 3,5 - 4,0 мл спожитого кисню в хвилину на 1 кг маси тіла).

Найбільш поширений протокол проби з фізичним навантаженням із застосуванням тредмил - протокол Брюса

Критерії позитивної проби:

1. Розвиток типового нападу стенокардії.

2. Поява важкої задишки або задухи.

3. Підйом САТ> 220 мм рт.ст., ДАТ> 110 мм рт.ст., зниженні САТ на 20 мм рт.ст.

4. Повільне косовосходящее зниження сегмента S-T по (> 2 мм).

5. Підйом сегмента S-T (більш ніж на 1 мм).

6. Інверсія зубця U, пов'язана з ішемією папілярних м'язів.

7. Складні порушення серцевого ритму і провідності (пароксизми надшлуночкової або шлуночкової тахікардії, передсердна екстрасистолія у хворих після аортокоронарного шунтування, пробіжки політопної і поліморфної шлуночкової екстрасистолії, ранні екстрасистоли, розвиток атріовентрикулярних або внутрішньошлуночкових порушень провідності).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.