Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекції радиология / Л№2 продовж.doc
Скачиваний:
426
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
3.22 Mб
Скачать

Лекція 3. Принципи і методи променевої терапії Зміст лекції

  1. Місце променевої терапії в системі лікування різних захворювань.

Визначення і задачі променевої терапії.

2. Показання і протипоказання для призначення променевої терапії.

3. Дозиметрична характеристика рентгенівського, гама випромінювання

та випромінювання джерелами високих енергій. Ізодозні лінійки. Визначення поверхневої та глибинної доз.

4. Вибір оптимальної дози опромінення при непухлинних захворюваннях.

5. Вибір оптимальної дози опромінення при злоякісних новоутвореннях.

6. Механізм протизапальної дії іонізуючого випромінювання.

7. Mеханізм радіаційного пошкодження клітин пухлини.

8. Основний принцип променевої терапії.

9. Програми променевого лікування і їх задачі.

10. Комбінований, комплексний, поєднано-променевий методи променевої

терапії, їх задачі.

11. Поняття радіочутливості, радіотерапевтичний інтервал.

12. Радіомодифікуючі засоби (фактори) підвищення радіотерапевтичного

інтервалу.

13. Структура курсу променевої терапії.

14. Характеристика і задачі кожного з періодів променевої терапії.

Променева терапія – це один із розділів медичної радіології, який вивчає питання застосування іонізуючих випромінювань для лікування різних захворювань людини. Променева терапія базується на сильній біологічній дії іонізуючих променів, яка зумовлена здатністю викликати іонізацію і збудження атомів та молекул середовища і завдяки ланцюговим реакціям реалізується структурно-функціональними і метаболічними змінами в організмі.

Становленню променевої терапії на науковій основі сприяло вивчення фізичних, хімічних і біологічних основ радіаційних ефектів. Розвиток променевої терапії базується на інтеграції наукових досягнень в галузі ядерної фізики, біохімії, біофізики, математики та техніки, що сприяло подальшому розвитку та удосконаленню використання іонізуючої радіації з метою лікування.

В Україні променева терапія проводиться у радіологічних відділеннях обласних і міських онкологічних диспансерів та науково-дослідних інститутах. В арсеналі засобів, які застосовуються для лікування злоякісних новоутворень, променева терапія посідає одне з провідних місць і часто буває єдино можливим методом лікування. У 80% хворих з онкологічними захворюваннями променева терапія проводиться в поєднанні з хірургічним або хіміотерапевтичним методами лікування, а у 40% хворих вона є методом вибору і використовується як самостійний радикальний метод лікування. Покращились як безпосередні, так і віддаленні результати променевого лікування за рахунок стійкої регресії пухлини із збереженням функції ураженого органу.

Розширюються показання до використання променевої терапії і непухлинних захворювань (лікування гострих та хронічних запалень, дистрофічних процесів, а в деяких випадках при гіперплазії органів), що зумовлено можливістю отримання в короткі терміни клінічного ефекту при малих дозах опромінювання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке лекції радиология