Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mova_lektsii.doc
Скачиваний:
435
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
3.51 Mб
Скачать

1. За дидактичною метою

а) для спостереження:

Будова слова:

спостереження за роллю морфем у слові:

 • розберіть подані слова за будовою, поясніть, яка частина другого слова змінила його значення (дуб-дубок, мішати-перемішати);

 • поясніть, від якої частини мови утворилося друге слово, якою частиною мови воно є, як утворилося (ліс-лісовий, синій-синька).

Частини мови

- розгляньте таблицю, спробуйте сформулювати правило про те, в яких іменниках жіночого роду в родовому відмінку однини пишеться закінчення —і, а в яких - -й; у процесі спостережень зверніть увагу на кінцевий приголосний основи іменника в початковій формі (4 кл., ст. 72 впр. 143 ):

Називний відмінок

Родовий

відмінок

дорога

дороги

куля

кулі

вежа

вежі

- проспостерігайте, в якому тексті прикметники та Інші частини мови вживаються в прямому і переносному значенні, а які тальки в прямому;

Лексика:

- вправи, спрямовані на усвідомлення школярами функції слова у мовленні. Вправи на спостереження виконуються учнями перед вивченням певного правила і використовуються в будь-яких розділах.

б) для закріплення:

Вправи на закріплення використовуються після вивчення певного матеріалу і можуть використовуватися в будь-якій формі: усні, письмові, самостійні, творчі, цікаві та ін.

в) формування умінь і навичок: Лексика:

формування умінь і навичок вживання слів у власному мовленні:

 • скласти речення з різними значеннями багатозначного слова;

 • описати 2 предмети, використовуючи синоніми. Частини мови:

 • наведіть приклади іменників, що означають назви предметів, які можна побачити, уявити, помацати чи почути; які іменники означають те, про що можна лише подумати?;

- випиши прикметники і розбери, ставлячи кожен у формі називного відмінка однини.

Будова слова:

 • спиши текст, вставляючи пропущені закінчення слів;

- випиши з тексту споріднені слова, познач у них основу і корінь. 2. За змістом навчального матеріалу

а) лексичні вправи:

 • пояснити значення слова клас у різних реченнях (слово клас виступає у таких значеннях: шкільна кімната, група школярів, об'єднання людей, клас каюти);

 • виписати слова, вжиті в прямому, а потім в переносному значенні;

- прочитати речення, пояснити значення підкреслених слів: Соняшник схилив голову. Голова розпочав шкільні збори.

б) на будову слова і словотвір:

 • визначте закінчення у словах;

 • поставте слова, що в дужках, у потрібній формі, виділіть закінчення;

 • випишіть спочатку близькі за значенням, а потім однокореневі слова;

 • доберіть якомога більше спільнокореневих слів до слова;

 • доберіть слова за поданими схемами;

 • утворіть від поданих іменників прикметники.

в) вправи на частини мови:

 • записати подані слова у два стовпчики “Однина” і “Множина”;

 • визначити відмінки іменників у поданому тексті;

 • відшукайте у тексті займенники, визначте їх особу, число; у займенників 3-ї особи однини рід;

 • утворити словосполучення, до складу яких входять числівники;

 • виписати з тексту дієслова з прислівниками.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]