Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mova_lektsii.doc
Скачиваний:
435
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
3.51 Mб
Скачать

2. Бібліотечні уроки (повідомлення творчої групи).

Чому з'явились бібліотечні уроки? Проблема дитячого читання багатоаспектна. Учителі початкових класів розуміють, що від них значною мірою залежить, чи стануть їх вихованці активними читачами, полюблять книжку, чи залишаться байдужими до літератури. Педагоги переконані, що бібліотека з її великим фондом літератури, довідково-бібліографічним апаратом допомагає виховувати в учнів потребу самостійно читати, розширює читацькі інтереси. Важливо сформувати у молодших школярів ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації, фундаменту освіти і самоосвіти, осередку, де можна не лише поповнити знання, але й поспілкуватися чи посперечатися з однодумцями.

Ці завдання допомагають розв'язувати бібліотечні уроки.

3. Перегляд відеозапису фрагменту уроку позакласного читання (Робота з дитячою періодикою, аналіз).

4. Робота з виставкою дитячих газет, журналів.

ВИСНОВО ВИСНОВОК: таким чином, ми розглянули етапи уроків позакласного читання з огляду на сучасного школяра, розглянули типи уроків позакласного читання, завдання уроків позакласного читання, їх структуру; визначили основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець кожного року навчання.

5. Робота студентів з опорними конспектами.

 1. Перегляд фрагменту уроку позакласного читання, підготовленого студентами 32 групи (обговорення).

7. Повідомлення про дослідницьку роботу студентів.

Протягом навчального року на 111 курсі студенти виконують дослідницьку роботу, пишучи курсові роботи з методики навчання української мови. Як проходить ця робота? Що вже зроблено? (Повідомлення).

8. Огляд куточків позакласного читання, конкурс створених власноручно дитячих книжок (кожна творча група презентує своє видання).

9. Огляд списків рекомендованої літератури з позакласного читання для кожного етапу

(ВишневськаВ., Крива Т., ФесюкВ.)

Конкурс на кращу дитячу книгу, створену кожною творчою групою.

IV ПІДСУМОК ЗАНЯТТЯ.

1. БЕСІДА.

1. Якого типу урок проведено?

 1. Знання якої теми ми узагальнили , розширили, систематизували?

 2. То що ж повинні знати студенти, завершивши вивчення цієї теми?

 3. Що повинні вміти?

Учні педучилища повинні знати:

 • мету і завдання уроків позакласного читання;

 • форми керівництва позакласним читанням;

 • систему навчання самостійному читанню;

 • етапи навчання самостійного читання;

 • нетрадиційні типи уроків позакласного читання.

Вміти:

 • складати плани-конспекти уроків позакласного читання на будь-якому етапі;

 • складати плани-конспекти уроків позакласного читання різних типів і проводити за ними пробні уроки;

 • добирати і використовувати засоби унаочнення уроків;

 • пов'язувати уроки класного читання з позакласним читанням та життєвим досвідом дітей;

 • формувати вдумливо читача;

 • орієнтуватися в літературі для дітей молодшого шкільного віку.

2. ОГЛЯД РЕКОМЕНДОВАНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРА ТУРИ. АДРЕСИ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ.

3. РОБОТА З РЕКОМЕНДОВАНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ЛІТЕРА ТУРОЮ.

V. Домашнє завдання.

 1. Повторити теоретичний матеріал.

 2. Скласти конспекти (за опорними схемами).

 3. Підготовити фрагмент нетрадиційного уроку позакласного читання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]