Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова.docx
Скачиваний:
35
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
53.28 Кб
Скачать

2.3. Система ціннісних орієнтацій підліткового віку

Система цінностей формується на основі переконань, а вони, в свою чергу, є похідними від двох головних факторів:

-  Обставин життя - як минулих, так і дійсних;

- Досвіду - як позитивного, так і негативного;

Відомо, що система цінностей підлітків відрізняється від системи цінностей дорослої людини. Підлітку складно відчувати себе щасливою людиною, приймаючи за істину авторитарну думку дорослого. Тиск батьків на дитину, прагнення нав'язати свої пріоритети іноді призводять до плачевних результатів.

Сучасне суспільство багато століть перебуває в стані постійного конфлікту поколінь. Сьогоднішнє молоде покоління опиняється в складній ситуації: різні перевороти в соціально-економічному устрої супроводжується кризою ціннісної свідомості. Соціальні цінності, якими жили «батьки», в даний час втратили практичне значення для «дітей».

Які цінності сьогодні руйнуються, а які залишаються? Заради чого живуть сьогоднішні підлітки? Які особливості їх ціннісних орієнтацій? [18, 128] Відповідям на ці питання присвячена ця глава роботи.

2.4. Інтелектуально-освітні цінності

Цінності підлітків покоління слід розглядати в ракурсі її розумового, творчого потенціалу, який, на жаль, значно знизився за останні роки. Це пов'язано з погіршенням фізичного та психічного стану підростаючого покоління.

Результати соціологічних досліджень свідчать: свої інтелектуальні, творчі здібності молоді люди оцінюють досить низько. Тільки 19% з них вважають ці здібності високими, 22% називають себе талановитими.

Настільки низька самооцінка характеризує невіра юних у свої сили, і це, звісно, негативно відбивається на їх вплив у сферу інтелектуальної праці. Всі вікові групи головним засобом досягнення мети вважають професіоналізм і кваліфікацію. Але в очах молоді продовжує швидко падати цінність розумової праці, освіти і знань. Навіть студентами володіння знаннями цінується дуже низько.

Якщо розглядати ієрархічний ряд цінностей у опитаних з неповною середньою освітою, то друге місце займають професіоналізм і кваліфікація, вміння ладити з людьми, далі - здоров'я, самостійність і незалежність, наявність зв'язків, ініціатива і підприємливість. Молодь з загальною середньою освітою важливими засобами вважає професіоналізм і кваліфікацію, працьовитість і завзятість, ініціативу і винахідливість, наявність зв'язків, здоров'я [12, С. 53].

У зв'язку з посиленням соціальної та майнової нерівності зростає й нерівність освітня, внаслідок чого звужується соціальна база розвитку інтелектуального потенціалу молоді. Серйозною загрозою суспільству став «витік інтелектів» за кордон. Тим самим продовжується процес інтелектуального збідніння [18, С. 139].

2.5. Моральні та культурні цінності

Суспільство, яке зробило матеріальне благополуччя та збагачення сенсом і філософією свого існування, формує відповідну культуру і життєві потреби молодих людей.

Засвоюючи поведінкові стандарти домінуючих соціальних відносин, підліток може визначити межі своєї вищої ідентифікації лише в рамках масової культури, що уніфікує його духовні потреби, виводячи їх в основному в рекреативную сферу.

Суть самоідентифікації полягає в розумінні себе як цілісності у процесі визначення меж власної культурної ідентичності. Найчастіше цей процес носить характер повного або особистого ототожнення себе з тією чи іншою культурою (масовою, класичною, конфесійною і т.д.) або, навпаки, у разі виникнення субкультур (ідентифікація від зворотного) здійснюється не за ознакою спільності, а відторгнення від сформованих культурних норм.

У підліткового покоління культурна ідентифікація часто носить транзитний, перехідний характер, коли ідентичність не спирається на найближчу середу, а шукає в мінливій свідомості нові форми [18, С. 141].

Моральні цінності не абстрактне поняття, вони тісно пов'язані з моральними якостями. Моральна цінність - жертовна й діяльна любов до людей - вимагає виховання таких якостей особистості, як доброзичливість, прагнення робити добрі вчинки; терпимість до недоліків і помилок оточуючих, здатність просити вибачення і прощати, прагнення примиряти сваряться, не відповідати злом на зло; людинолюбство, повагу до індивідуальності людини і думки оточуючих, відповідальність за своє рішення, чесність, правдивість, справедливість, здатність бачити свої недоліки, визнавати помилки; відповідальність, дбайливість, чуйність до людей, співчуття, послух; працьовитість, дбайливе ставлення до праці іншого, бажання радувати своєю працею інших; совісність, сором'язливість, здатність слухати «голос совісті» [20, С. 43].

Отримавши свободу, засоби масової інформації, різні форми масової культури стали визначальним чином впливати на формування ціннісних установок, стиль та спосіб життя населення, особливо молоді.

Серед цієї вікової категорії почалося різке зниження значущості духовно-моральних цінностей. Для більшої її частини невиправдано приниженим є значення народного та духовного мистецтва, художніх творів вітчизняної класики. У той же час молоді люди цікавляться маскультовским і авангардистським мистецтвом, яке є свого роду стимулятором соціокультурних цінностей [18, С. 141].

Активне залучення особистості до різних видів мистецтва допомагає формувати позитивні ціннісні орієнтації, сприяє більш успішному моральному становленню, допомагає усвідомленню, уточненню цілей, бажань, труднощів і проблем, зміцнюючи можливість для активної пізнавальної, соціально-творчої діяльності, розвитку індивідуальних здібностей з метою більш ефективної адаптації до сучасних перспективним умов середовища.

Моральні цінності проявляються, як було вище сказано, у вчинках людини, скоєних по відношенню до іншої людини. Таким чином, мистецтво є ефективним засобом формування моральних ціннісних орієнтацій особистості і здатне залишити глибокий слід у її становленні, допоможе реалізувати можливості, долучити до накопиченого людського досвіду, загальнолюдським інтересам, прагненням, ідеалам [8, С. 71].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.