Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова_Проектування інформаційної системи автоматизації автомобільного магазину.docx
Скачиваний:
85
Добавлен:
04.02.2016
Размер:
226.61 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський національний університет технологій та дизайну

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

на тему:

Проектування інформаційної системи автоматизації автомобільного магазину

Виконав:

студент групи спІТ1-14

Прибудько Віктор Васильович

Перевірив:

Резніков С.А.

Оцінка ______________

«___» _____________ 2014 р. Підпис ___________________

Київ КНУТД 2014

АНОТАЦІЯ

Тема даного курсового проекту – «Проектування інформаційної системи автоматизації автомобільного магазину».

В результаті виконання курсового проекту були створені діаграми, які описують послідовність дій при тій чи іншій операції, взаємодію компонентів, класів тощо.

На основі діаграми класів здійснена генерація програмного коду. Для моделювання системи застосовувалося відкрите програмне забезпечення ArgoUML.

Робота містить:

Сторінок – 29

Рисунків – 7

Додатків – 1

ANNOTATION

The theme of this course project - "Designing an information system automation automotive shop."

As a result of the course project created diagrams that describe the sequence of actions in a particular transaction, interaction components, classes and more.

Based on class diagrams made code generation. For modeling system used open source software ArgoUML.

The work includes:

Pages - 29

Figures - 7

Appendices - 1

ЗМІ

АНОТАЦІЯ 13

Технічне завдання 12

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 14

ВСТУП 15

1.Постановка задачі 17

2.Діаграма варіантів використання 18

3.Діаграма кооперацій 20

4.Діаграма послідовності 22

5.Діаграма станів 24

6.Діаграма діяльності 26

7.Діаграма розгортання 28

8.Діаграма класів 30

ВИСНОВОК 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ДОДАТКИ 35

Технічне завдання

 1. Найменування об'єкту розробки.

Найменування програми: Інформаційна система автоматизації автомобільного магазину.

 1. Пiдстaвa для рoзрoбки.

Ocнoвoю для рoзрoбки є зaвдaння нa курсовий проект, видaнe кaфeдрoю Iнфoрмaцiйних технoлoгiй прoeктувaння Київcькoгo нaцioнaльнoгo унiверcитeту тeхнoлoгiй тa дизaйну.

 1. Мета розробки.

Метою курсового проекту є створення інформаційної системи для забезпечення процесу управління автомобільним магазином.

 1. Джерела розробки.

Методи побудови інформаційних систем.

5. Технічні вимоги.

 • Вимоги надійності.

Програмне забезпечення повинно стабільно працювати за умови його правильного використання та застосування за призначенням.

 • Вимоги до рівня стандартизації.

Програмний продукт повинен підтримуватись різними операційними системами.

 • Вимоги безпеки та впливу на навколишнє середовище.

Дотримання українського законодавства та міжнародних стандартів у області впливу на навколишнє середовище.

 • Естетичні та ергономічні вимоги.

Програмний продукт повинен мати зручний інтерфейс.

 • Вимоги до патентної частини.

Програма має бути створена без порушення авторських прав.

 • Умови використання.

Системні вимоги до комп’ютера, на якому працюватиме даний програмний продукт: IBM-сумісний процесор із тактовою частотою 512 МГц, 256 Мб оперативної пам’яті, інтегрований відеоадаптер, монітор, клавіатура, миша.

6. Економічні показники

Програмний продукт є безкоштовним для користувачів.

 1. Стадії та етапи розробки.

 • Дослідження предметної області;

 • Планування структури;

 • Реалізація проекту.