Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая работа_Вариант5.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
01.12.2018
Размер:
599.04 Кб
Скачать
  1. ОБГРУНТУВАННЯ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА І МЕТОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

Особливості технологічних процесів, характер обладнання, що застосовуэться, форми організації виробництва та праці, методи плануваннязалежать від типу виробництва.

Тип виробництва – це класифікаційна категорія виробництва, яка враховує такі його властивості, як широта номенклатури, регулярність, стабільність і обсяг випуску продукції. Є три типи виробництва: одиничне, серійне й масове. Враховуючи кількість деталей 32000 шт., масу деталі 4,5 приймаємо серійний тип виробництва.

Порівняльна характеристика типів виробництва

Характеристика

Тип виробництва

одиничне

серійне

масове

Широта номенклатури виробів

Необмежена

Обмежена кількістю типів

Один тип

Постійність виготовлення

Не повторюється

Періодично повторюється

Постійно випускається

Рівень спеціалізації робочих місць

Різні операції,

Обмежена кількістю операцій, які періодично повторюються,

Одна операція,

Рівень спеціалізації устаткування

Універсальне

Універсальне і спеціальне

Переважно спеціальне

Принцип розміщення робочих місць

Технологічний

Технологічний і предметний

Предметний

Рівень кваліфікації робітників

високий

Середній, високий на автоматизованих системах

Невисокий на простих операціях, високий у автоматизованих системах

Серійне виробництво – має обмежену номенклатуру продукції, виготовлення окремих виробів періодично повторюється певними партіями (серіями) і сумарний їхній випуск може бути досить значним.

На робочих місцях серійного виробництва виконуються операції над обмеженою номенклатурою деталей, які обробляються періодично партіями. Застосовується універсальне та спеціальне устаткування, що розміщується як технологічними групами, так і за предметним принципом. Кваліфікація робітників у цілому може бути середньою, за винятком тих висококваліфікованих спеціалістів, які працюватимуть на машинах з ЧПК та на гнучких автоматизованих лініях.

  1. Розрахунок партії деталей

На практиці застосовуємо такий метод розрахунку партії деталей. Визначається мінімальний (технологічний) розмір партії деталей за формулою:

де: - норма підготовчо-заключного часу на партію, хв.;

- норма часу на операцію, хв.;

- коефіцієнт виконання норм виробітку (К=1,1);

- коефіцієнт допустимих втрат на підготовчо-заключні роботи, значення якого в межах від 3,03 до 0,10 залежно від виду устаткування (для верстатного устаткування ).

Розмір корегується з урахуванням зручності планування і організації виробництва:

  • партія повинна бути рівною місячному обсягу випуску:

  • не менше добового чи змінного виробітку:

або

З урахуванням корегування приймаємо n = 200шт.

Розрахунок виконую в таблиці 1.

Таблиця 1

Розрахунок штучно-калькуляційного часу по операціях на деталь “Вал”

№ операції

Найменування операції

Норма часу , хв.

на партію деталей, хв.

Кількість деталей в партії, n

Штучно-калькуляційна норма часу

1

2

3

4

5

6

7

005

Фрезерно-центрувальна

3,5

25

7,14

200

3,63

010

Токарна ЧПУ

15,9

50

3,14

200

16,15

015

Токарна ЧПУ

15,5

50

3,23

200

15,75

020

Шпонково-фрезерна

4,9

20

4,08

200

5,00

025

Вертикально-свердлувальна

4,8

20

4,17

200

4,9

030

Круглошліфувальна

8,3

30

3,61

200

8,45

Разом:

52,9

195

-

-

53,88

  1. Визначення трудомісткості річної програми дільниці

Трудомісткість – це один із показників продуктивності праці, він являє собою суму затрат живої праці на виробництво одиниці продукції.

Для виконання розрахунку необхідної кількості устаткування і чисельності працюючих необхідно знати загальний обсяг робіт на дільниці, тобто трудомісткість річної програми. Трудомісткість (Q) на певній операції розраховується за формулою:

,

де: Q – загальна трудомісткість на окремій операції, н/год.;

– штучно-калькуляційна норма часу на операцію, хв.;

N – програма випуску за рік, шт.

Розрахунки заносимо в таблицю 2.

Таблиця 2

Розрахунок загальної трудомісткості робіт на дільниці

№ операції

Вид устаткування

Модель верстата

Норма часу на операцію, хв.

Виробнича програма випуску, шт. N

Трудомісткість річної програми, н/год., Q

1

2

3

4

5

6

005

Фрезерно-центрувальна

МР71

3,63

46000

2783

010

Токарна ЧПУ

16К20Ф3

16,15

46000

12382

015

Токарна ЧПУ

16К20Ф3

15,75

46000

12075

020

Шпонково-фрезерна

692Р

5,00

46000

3833

025

Вертикально-свердлувальна

2Н135

4,9

46000

3757

030

Круглошліфувальна

3М151

8,45

46000

6478

Разом:

53,88

-

41308

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.