Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
завдання 268 (Вагоны).rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
1.58 Mб
Скачать

4.3 Планування адміністративних витрат

До загальногосподарчих витрат відноситься заробітна платня цехового персоналу і апарату управління депо, а також відрахування на соціальне страхування.

Дані розрахунків для усіх експлуатаційних витрат по депо заносимо у таблицю 14.

Таблиця 14 – Виробничо-фінансовий план вагонного депо на рік, (тис.грн)

Номер

статті

Найменування статті витрат

Робоча сила

Відрахування на соцстрах

Матеріали

Паливо

Електроенергія

Інші витрати і аморт. відрахування

Разом витрат

Контингент, чол

Фонд заробітної плати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I Основні витрати

140

Промивання критих та ізотермічних вагонів

143, 144

Поточний ремонт порожніх вагонів при

підготовці їх до пере-везень на спеціалізова-

них пунктах

Продовження таблиці 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

148

Технічне обслуговуваня вантажних вагонів на станціях

145

Поточний ремонт вантажних вагонів з відчепленням (ТОв-2)

151

Деповський ремонт вантажних вагонів

Разом основних витрат

II Загальногосподарчі витрати

500

Утримання загально-виробничого персоналу

501

Підготовка кадрів

503

Знижка на вартість форменого одягу

505

Витрати, пов’язані з технікою безпеки і виробничою санітарією

508

Винахідництво і раціоналізація

510

Обслуговування виробничих будівель і споруд

513

Утримання внутрішнього транспорту

514

Утримання об’єктів, що виробляють теплову енергію

517

Поточний ремонт виробничих будівель, споруд і інвентаря

515

Витрати, повязані з роботою та утриман-ням обладнання

525

Амортизація вироб-ничих основних засобів

529

Інші витрати

Разом по розділу II

Продовження таблиці 14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

III Адміністративні витрати

550

Утримання персоналу, який не відноситься до

АУ та іншого загальногосподарського персоналу

551

Витрати на відряджен-ня АУ та іншого загальногосподарського персоналу

554

Утримання службових легкових автомобілів

562

Інші витрати, пов’язані з утриманням АУР

Разом по розділуIII

Разом по вагонному депо

  1. Собівартість вимірювачів роботи вагонного депо

Собівартість кожного виду продукції визначаємо відношенням витрат, віднесених на певний вид роботи, до величини вимірювача.

Загальним принципом, на якому грунтується калькуляція, є розміщення загальної суми експлуатаційних витрат на окремі види продукції. Основні витрати відносимо безпосередньо на вимірювачі. Крім того, у перелік залежних від обсягу робіт входять загальновиробничі витрати за статтями 503, 513, 515. Ці статті основних витрат відносимо на відповідні вимірювачі роботи пропорційно заробітній платні основних витрат. Останні статті (501, 505, 508, 510, 514, 517, 525) витрат, а також адміністративні витрати вважаються незалежними. Їх відображаємо у рядку “Разом незалежних витрат” у таблиці 15.

  1. Утворення доходів і нормативного прибутку по вагонному депо

Вагонне депо отримує доходи за виконану роботу по ставках витрат вимірювачів експлуатаційної роботи, розрахованих у частці залежних експлуатаційних витрат.

Підсумовуючи отримані доходи, незалежні від обсягу роботи витрати і нормативний прибуток, одержуємо доходи вагонного депо.

Таблиця 15 – Калькуляція розрахункових ставок на вимірювачі експлуатаційної роботи по вагонному депо

Номер статті витрат

Вимірювачі роботи

Обсяг

Сума залежних витрат по плану

Разом

Розрахункова ставка

на вимірювач роботи, грн., коп

Основні витрати

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Разом

у тому числі заробітну платню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

140

Один промитий критий та ізотермічний вагон

143, 144

Один підготовлений вагон до перевезення на спеціалізованих пунктах

148

Один вантажний вагон, прослідуючий через ПТО

145

Один відремонто-ваний вагон з відчепленням

151

Один відремонто-ваний вагон на деповському ремонті

Разом залежних витрат

Разом незалежних

витрат

Разом витрат

Таблиця 16 - Утворення доходів по вагонному депо за виконаний обсяг роботи

Номер статті

Вид роботи

Ставка витрат, грн

Обсяг роботи

Витрати, тис.грн

План

Факт

Процент виконання обсягу

План

Право

1

2

3

4

5

6

7

8

140

Один промитий критий та ізотермічний вагон

143, 144

Один підготовлений вагон до перевезення на спеціалізованих пунктах

148

Один вантажний вагон, прослідуючий через ПТО

145

Один відремонто-ваний вагон з відчепленням

151

Один відремонто-ваний вагон на деповському ремонті

I

Разом залежних витрат

II

Разом незалежних витрат

III

Разом витрат

IV

Нормативний прибуток

V

Разом доходів