Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
завдання 268 (Вагоны).rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
1.58 Mб
Скачать

4.1 Планування витрат на матеріали та інші витрати

Витрати на матеріали для огляду і ремонту вагонів плануємо окремо по статтях 140, 143, 144, 148, 145, 151 в залежності від норм витрат на одиницю роботи. Розрахунки виконуємо в таблиці 13, по кожній статті витрат окремо, по матеріалах і інших витратах з урахуванням зміни витрат на матеріали при впровадженні нового інструменту.

Витрати на матеріали по ст.151 після впровадження заходу визначаємо за формулою:

Зм2 = Зм1 - ∆Зм (3.13)

Зм2 =

Зниження витрат на матеріали за рахунок впровадження нового інструменту знаходимо по формулі:

∆Зм = (Зр.п,1 + Здер,1 ) - (Зр.п,2 + Здер,2 ) (3.14)

∆Зм =

Інші витрати приймаються у розмірі % від вартості матеріалів на ремонт вагонів. Дані розрахунку заносять у таблицю 14 (графи 6,9).

Інші витрати приймаються у розмірі % від вартості матеріалів на ремонт вагонів. Дані розрахунку заносимо у таблицю 14.

Таблиця 13 - Розрахунок витрат на матеріали і інших витрат на огляд і ремонт вагонів

Номер

статті

Найменування

Обсяг роботи

Норма витрат на матеріали на одиницю роботи, грн

Разом витрат, грн

до впровадження заходу

після впровадження заходу

матеріали

інші

1

2

3

4

5

6

7

140

Комплексна підготовка критих вагонів

143,

144

Підготовка вагонів до перевезень без відчеплення від состава

те ж, під підвищене статичне навантаження

145

Технічне обслуговування вантажних вагонів з відчепленням

148

Технічне обслуговування вантажних вагонів на станціях

151

Деповський ремонт вагонів

Піввагон 4-вісний

з нормальним обсягом робіт

з підвищеним обсягом робіт

Критий

з нормальним обсягом робіт

з підвищеним обсягом робіт

Разом

4.2 Планування загальновиробничих витрат

У роботі виконуємо розрахунки за нижченаведеними статтями витрат.

Стаття 501. По даній статті плануємо додаткову заробітну плату і відрахування на соціальне страхування виробничого контингенту.

По статті 503 планують знижку на вартість форменого одягу на елемент “інші витрати”.

По ст.510 “Обслуговування виробничих будівель і споруд” плануємо витрати на матеріали для прибирання споруд, опалення, освітлення виробничих споруд.

По ст.517 на поточний ремонт виробничих будівель, споруд і інвентаря плануємо витрати на матеріали.

По ст.515 передбачаємо витрати для роботи і ремонту обладнання на матеріали,, паливо та електроенергію.

По ст.525 плануємо амортизацію виробничих основних засобів.