Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
завдання 268 (Вагоны).rtf
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
1.58 Mб
Скачать

Українська державна академія залізничного транспорту

Складання елементів річного

виробничо-фінансово плану

вантажного вагонного депо

ЗАВДАННЯ

до курсової роботи з дисципліни

“Економіка залізничного транспорту”

спеціальності “Рухомий склад та спеціальна техніка

залізничного транспорту”

спеціалізації „Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів”

для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання

студент______________________________

група _______________________________

варіант_______________________________

відмітка про виконання_________________

оцінка________________________________

дата__________________________________

підпис________________________________

Харків 2012

Завдання до курсової роботи розглянуті і затверджені до друку на засіданні кафедри„Менеджмент організацій на транспорті”, протокол № 6 від 19 грудня 2010 року.

Призначено для студентів спеціальності “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту” спеціалізації „Виробництво, експлуатація та ремонт вагонів” для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання

Склали:

проф. Балака Є.І.

доцент Тимофєєва Т.О.

д.т.н., доцент Калабухін Ю.Є.

Рецензент:

проф. М.Д.Жердєв

Таблиця 1 – Вихідні дані

Показники

Величина показника

1 Деповський ремонт, ваг.

у т.ч.٭

- криті вагони, %

- напівавгони, %

2 Кількість вантажних вагонів, що підлягають промиванню, фіз.ваг٭

3 Кількість вантажних вагонів, підготовлених до перевезень, фіз.ваг٭

4 Кількість вантажних вагонів, які проходять через ПТО, тис.ваг٭

5 Поточний ремонт вантажних вагонів із відчепленням, ваг٭

6 Підвищення продуктивності праці робітників, зайнятих перевезенням, %٭٭

7 Рівень рентабельності, %٭٭

8 Вартість виробничих фондів, тис.грн. ٭٭

у т.ч.активної частини, тис.грн

9 Відстань між ПТО вагонів, км٭٭

10 Склад поїзда, фіз.ваг٭٭

11 Очікування виконання за поточний рік плану, %٭٭

а) доходів від перевезень по окремій залізниці

б) промивання вантажних вагонів

в) підготовка вагонів до перевезень

г) проходження вантажних вагонів через ПТО

д)поточний ремонт вагонів з відчепленням

е) деповський ремонт вагонів

12 Машинний час обробки колісної пари, хв.

а) до впровадження іноваційного заходу

б) після впровадження іноваційного заходу

Продовження таблиці 1

13 Штучний час обробки колісної пари, хв.

а) до впровадження іноваційного заходу

б) після впровадження іноваційного заходу

14 Середня стійкість інструменту, хв.

а) до впровадження іноваційного заходу

б) після впровадження іноваційного заходу

15 Вартість різальної пластини, грн..

а) до впровадження іноваційного заходу

б) після впровадження іноваційного заходу

16 Вартість державки, грн.

а) до впровадження іноваційного заходу

б) після впровадження іноваційного заходу

17 Кількість граней різальної пластини, шт

а) до впровадження іноваційного заходу

б) після впровадження іноваційного заходу

18 Термін використання державки, год

а) до впровадження іноваційного заходу

б) після впровадження іноваційного заходу

19 Вартість науково-дослідних робіт, грн.

20 Годинна тарифна ставка, грн

2 розряд

3 розряд

4 розряд

5 розряд