Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Журнал Л.Р.Транс.зас.doc
Скачиваний:
60
Добавлен:
10.04.2015
Размер:
8.07 Mб
Скачать

Українська державна академія залізничного транспорту

МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра “Вагони”

ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

з дисципліни:

«Транспортні засоби»

для студентів всіх форм навчання напряму підготовки “Транспортні технології (залізничний транспорт)”

Харків 2014

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри «Вагони»     року, протокол №      .

Рекомендовано для студентів всіх форм навчання напряму підготовки

Укладачі:

к.т.н., доцент Р. І. Візняк

старший викладач В. Г. Равлюк

старший викладач В. А. Гребенюк

к.т.н.,старший викладач А. О. Ловська

Рецензент

д.т.н., професор Мартинов І. Е.

Лабораторна робота № 1

Аналіз загальної будови, типів, основних елементів конструкції вагонів. Знаки та написи на вагонах.

1 Мета роботи

Вивчення загальної будови, типів та основних елементів конструкції вагонів. Оволодіння вмінням розпізнавати знаки та написи на вагонах.

2 Зміст роботи

Дослідження загальної конструкції та будови вагонів, їх класифікація. Основні техніко-економічні показники для вантажних та пасажирських вагонів.

3 Навчальні матеріали та устаткування

Макети вагонів і їх частин.

Плакати.

4 Короткі відомості з теорії

Вагон (написати визначення) _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Вагони класифікуються за чотирма основними ознаками:

- _______________________________;

- _______________________________;

- _______________________________;

- _______________________________.

За ______________________________ вагони поділяються на дві основні групи: пасажирські та вантажні.

Парк пасажирських вагонів складають:

- _____________________ вагони, переміщення яких забезпечується локомотивом;

-______________________ вагони, які мають свою енергетичну установку або отримують енергію від контактної мережі.

Парк вантажних вагонів складають:

________________________ вагони, які призначені для перевезення широкої номенклатури вантажів;

_________________________ вагони, які призначені для перевезення окремих видів або груп вантажів, що співпадають за властивостями.

За ______________________________ вагони поділяються:

а)_______________________________, які використовуються в основному для переміщення по всій мережі залізниць, як України так і країн СНД;

б)_______________________________, що складається із:

- вагонів __________________________________________, які також можуть використовуваться для переміщення по магістралях залізниць, при умові, що їх конструкція відповідає нормам для розрахунку вагонів на міцність магістралей залізниць та правилам техніки їх експлуатації;

- вагонів __________________________________________, що призначені для експлуатації виключно на внутрішніх залізничних під’їзних коліях промислових підприємств.

За __________________________________ вагони поділяються:

- _____ вісні;

- _____ вісні;

- _____ вісні;

- _____ вісні.

За ________________________________ вагони поділяються на вагони широкої (______мм) та вузької (______мм) колії. Вагони країн СНД, Фінляндії будують для колії ____________ мм, а для США, Канади, Кітаю та більшості країн Європи – для колії _____________мм.

У Іспанії та Португалії ширина колії складає _____________мм, а у Японії _____________мм.

Основні елементи вагона.

Всі вагони, незалежно від їх призначення та типу складаються з чотирьох основних елементів (вузлів):

1_____________________________________________________;

2_____________________________________________________;

3_____________________________________________________;

4_____________________________________________________

1.______________________ вагона призначений для ______________

_______________________________________________________________.

У більшості вагонів основою ______________ є рама.

2. _____________________________служать_____________________

_______________________________________________________________

До _________________ частин вагона відноситься: _______________ (він включає до себе такі елементи: ________________________________

_______________________________________________________________)

3.________________________________________________призначені для ___________ вагонів між собою та _____________________, сприймання, амортизації та передачі розтягуючих та стискаючих зусиль від локомотива або від одного вагона до іншого, а також для утримання їх на певній відстані один від одного.

4. _____________________________________________призначено для зменшення ____________________або ______________ потягу та утриманню його на___________________.