Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія_зарубіжної_культури.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
19.03.2015
Размер:
78.85 Кб
Скачать

Тема 4. Культура Стародавньої Греції.

 1. Крито-мікенська культура та її зв’язок з культурою Стародавньої Греції.

 2. Культура Греції архаїчного періоду:

 • Грецька колонізація та її роль у розвитку грецької культури;

 • Становлення полісів та розвинутих форм рабства;

 • Грецька міфологія, література та філософська думка архаїчного періоду.

 • Мистецтво архаїчного періоду (архітектура, скульптура, вазопис).

 • Культура Стародавньої Греції в період класики:

  • “Золотий вік” Перікла і антична демократія.

  • Архітектура та скульптура класичного періоду.

  • Філософська, історична думка античної Греції.

  • Грецька трагедія. Есхіл, Софокл, Евріпід.

  1. Еллінізм як тип культури:

  • Філософська думка.

  • Наукові досягнення.

  • Література: історична, світська.

  • Мистецтво доби еллінізму.

  1. Основні етапи розвитку римської культури.

  2. Римське громадянське суспільство та римське право.

  3. Римська міфологія та релігійні вірування

  4. Розвиток мистецтва: поезія, архітектура, скульптурний портрет.

  5. Виникнення християнства.

  Література:

  1. Античность как тип культуры. – М., 1988.

  2. Античность. Средние века. Новое время. Проблемы искусства. М., 1977.

  3. Аристотель Поэтика. – М., 1977.

  4. Боннар А. Греческая цивилизация: В 3-х. – М., 1992.

  5. Гиро П. Древний Рим. Особенности жизни римлян // Всеобщая история нравов народов мира. – М.: Эксмо, 2008. – С. 41-63.

  6. Грималь П. Цивилизация Древнего Рима. Пер. с фр. – Екатеринбург: У-Фактория, 2008 (Великие цивилизации). – 512 с.

  7. Гриценко В. Людина і культура: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001. – Гл. Стародавній Рим. – С. 127-159.

  8. Історія європейської ментальності / за ред.. П.Дінцельбахера. пер. З нім. – Львів: Літопис, 2004. – 720 с.

  9. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – М., 1990.

  10. Левек П. Эллинистический мир. – М., 1989.

  11. Мансуэлли Г. Цивилизации древней Европы. Пер. с фр. – Екатеринбург: У-Фактория (Великие цивилизации), 2007. – С.251-342.

  12. Робер Ж.-Н. Рим. Пер. с фр. – М.: Вече, 2006 (Гиды цивилизации). – 384 с.

  13. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима. - М., 1971.

  14. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М., 1988.

  Плани семінарських занять до 2 змістовного модулю

  Тема 5. Середньовічна європейська культура.

  1. Історичні передумови формування середньовічної культури.

  2. Раннє, високе і пізнє середньовіччя.

  3. Характерні риси культури раннього середньовіччя.

  4. Католицька церква та західне християнство. Хрестові походи.

  5. Освіта та філософська думка доби середньовіччя.

  6. Європейська культура пізнього середньовіччя. Символізм та алегоризм як характерні риси мистецтва цієї доби.

  7. Романський стиль та Готика в європейському мистецтві.

  8. Лицарство як моральний та естетичний ідеал епохи.

  9. Куртуазна культура як тип світської культури.

  Література:

  1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средних веков и Ренессанса. 2-е изд. - М.: Художественная литература, 1990.

  2. Брюнель-Лобришон Ж., Дюамель-Амадо К. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII-XIII веков. – М.: Молодая гвардия, 2003. -440 с.

  3. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. - М., 1984.

  4. Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского средневековья. - Москва, 1987.

  5. Дюбі Жорж. Доба соборів: Мистецтво та суспільство 980-1420 років / Жорж Дюбі ; [пер. з фр. Г. Філіпчук, З.Борисюк]. — К. : Юніверс, 2003. — 320с.+ 16 арк. дод..

  6. Иванов К. А Трубадуры, труверы и миннезингеры. 2-е издание. – М.: Алетейа, 2001.

  7. Ле Гофф Ж.. Цивилизация средневекового Запада. - М.: У-Фактория, 2005. – 560 с.

  8. Мишо Ж.Ф. История крестовых походов / Перевод с французского Анатолий Левандовский. — М.: Вече, 2005. — 165 с.

  9. Руа Ж.-Ж., Мишо Ж.Ф. История рицарства. - М.: Эксмо, 2007. - 448 с.

  10. Словарь средневековой культуры / под. ред. А. Я. Гуревича.- М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003.- 632с.

  11. Хейзинга Й. Осень Средневековья. - М.: Издательство Ивана Лимбаха, 2011. – 768 с.

 • Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

  Оставленные комментарии видны всем.