Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Історія українського права..doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
06.11.2018
Размер:
311.81 Кб
Скачать

Змістовний модуль № 1

Лекція 1. Предмет, метод та завдання курсу „Історія права України”

Поняття предмету, методи дослідження та завдання вивчення курсу „Історія права України” в системі суспільних, зокрема юридичних наук, її зв’язок з теорією держави і права та іншими галузями правознавства. Зв’язок правознавства з українознавством, загальною історією українського народу. І Періодизація історії права України. Основні навчальні та наукові джерела історії права України.

Основні навчальні та наукові джерела історії права України. Критичний аналіз наукової й учбової літератури. Критика фальсифікацій історії права українського народу.

Лекція 2. Рабовласницьке право на території

Північного Причорномор’я і Приазов’я (середина і тис. До н. Е. – V ст. Н. Е.)

Джерела та основні риси рабовласницького права. Історичне значення рабовласницьких держав Північного Причорномор’я для процесу виникнення державності і права у східних слов’ян.

Виникнення і розвиток Скіфської рабовласницької держави (VII ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.) та державний лад. Грецька колонізація Причорномор’я. Античні міста-держави: Ольвія, Херсонес, Пантікапей, Тіра та інші. Виникнення і розвиток Боспорського царства (VII ст. н. е. – VI ст. н. е.), його державний лад. Монархія та республіка – політичні форми перших рабовласницьких держав на території України.

Лекція 3. Становлення права у східних слов’ян. Право Київської Русі

Виникнення давньоруської держави з центром у Києві. Формування її території. Терії походження Київської Русі і наукова неспроможність норманської теорії та політичної доктрини пантюркизму.

Правові форми ранньофеодальних відносин. Формування феодального землеволодіння. Полюддя . Клас феодалів: великі київські князі, бояри.

Великокнязівській домен, володіння місцевих князів, боярсько-дружинські землеволодіння. Феодальний двір. Система сюзеренітету, васалітету. Духовенство і церковне землеволодіння. Вільні селяни-общинники. Правове становище окремих груп залежного населення. Смерди. Рядозичи. Закупи. Ізгої. Челядь і холопи. Міське населення: міська аристократія (князі, бояри, вище духовенство, купці) і міські низи (ремісники, дрібні торговці, рядове духовенство).

Джерела давньоруського права: норми звичаєвого права; русько-візантійські договори; князівське законодавство: грамоти, устави і уроки; церковні статути: статут князя Володимира Святославовича про десятини, суди і людей церковних, статут князя Ярослава про церковні суди; іноземні пам’ятки права. Руське правда – визначна пам’ятка права Київської Русі, її списки та редакції. Державне право. Характерні риси ранньофеодальної монархії, побудованої на принципі сюзеренітету – васалітету. Центральні органи влади й управління: великий київський князь, рада при великому князі, народні збори (віче), феодальні з’їзди (снеми). Місцеві князі. Становлення княжої адміністрації. Адміністративно-фінансові реформи перших київських князів. Десяткова система управління: тисяцькі, соцькі, десяцькі. Двірсько-вотчинна система управління. Посадники, намісники, волостелі, тіуни, старости та інші представники адміністрації. Сільська територіальна общинна(верв)- орган місцевого селянського самоврядування . Судові органи. Церковна організація і юрисдикція.

Цивільне право. Поняття і види злочинів. Мета і система покарань.

Судочинство. Судові дії. Розправа. Гоніння слідом. Вирок. Види доказів.

Семінарське заняття №1 (4 год)

Руська Правда – джерело ранньофеодального права

Київської Русі IX-XIV ст. ст.

1. Джерела права Київської Русі:

  1. звичаєве право;

б) політичні та торгівельні угоди князів з іноземними державами;

в) князівські устави, уроки та грамоти;

г) рецепція візантійського права;

д) церковні Устави великих Київських князів;

2. Збірники давньоруського законодавства X – XIV ст.

3. Основні риси цивільного права:

а) право власності;

б) право зобов’язань (основні види договорів, їх зміст та оформлення);

в) сімейно-шлюбне право;

г) право спадщини.

4. Загальні риси кримінального, карного права:

а) поняття і види злочинів;

б) мета і система покарань

5. Судовий процес Київської Русі

Завдання для самостійної роботи:

Руська Правда – збірник ранньофеодального права Київської Русі. Її структура, зміст та історичне значення.

Спеціальна література

  1. Российское законодательства X-XX веков. В девяти томах. Том I. Законодательство Древней Руси.-М., 1984.

  2. Енциклопедія украінознавства. У двох томах.- Т.I/II. – Мюнхен – Нью Йорк. 1994

  3. Лащенко Р. Лекції по історії українського права. Княжа доба. – Прага, 1923

  4. Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология.- К.. Наукова думка. 1992 – С. 13-54.

  5. Хачатуров Р.Л. Становление права (На материале Киевской Руси). – Тбилиси, 1998.- С. 36, 44-56. 158-204.

  6. Юшков С.В. «Русская правда» Происхождение, источники, её значение. – М., 1950

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.