Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
11
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
2.55 Mб
Скачать

Вибори і референдум

Конституція України передбачає народна волевиявлення, яке здійснюється через вибори і референдуми. Вибори – це передбачена Конституцією та законами форма народовладдя, яка є волевиявленням народу щодо формування складу представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування. Вибори в Україні є вільними, загальними, рівними, прямими і здійснюються шляхом таємного голосування. Це основні принципи виборчої системи. Принцип вільностіозначає що виборці приймають участь у виборах без будь-яких примусів з боку будь-кого.Принцип загальностіозначає те, що право голосу мають усі дієздатні громадяни України, які досягли повноліття, тобто 18 років.Принцип рівностіозначає, що всі виборці приймають участь у виборах на рівних засадах, тобто вони мають однакову кількість голосів і тому можуть однаково впливати на результати виборів.Принцип прямого виборчогоправаозначає, що виборці безпосередньо обирають Президента України, народних депутатів усіх рівнів, сільських, селищних та міських голів, а не уповноважують це робити будь-кого.Принцип таємності голосуваннявимагає недопущення будь-якого втручання в процес волевиявлення громадян.

Референдум може призначатися Верховною Радою, Президентом або за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу. Не допускається проведення референдумів щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії (ст.69-74).

Конкретні правила обрання депутатів усіх рівнів і здійснення референдумів зазначені у спеціальних конституційних законах.

Верховна Рада України

Україна є демократичною республікою, а це означає, що влада в країні заснована на рівноправній участі громадян у формуванні органів держави і контролі за їхньою діяльністю. Всі державні органи можна поділити на дві великі групи: вищі (або центральні) і місцеві. Повноваження перших поширюється на територію всієї держави, а других – тільки в межах своєї території (область, район, місто).

Вищі державні органи розділені на три самостійні гілки: законодавчу, виконавчу, судову. Цим здійснюється притаманний демократичним державам принцип розподілу влади.

Вищим і єдиним органом законодавчої влади в Україні є однопалатний парламент – Верховна Рада України. Парламент є представницьким, загальнонаціональним органом, тому обирається народом /рис.28/.

Рис. 28.Верховна Рада України

До складу Верховної Ради входять два органи, які мають особливий, самостійний статус: Рахункова палата та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Перший контролює використання коштів Державного бюджету, а другий - дотримання прав і свобод людини і громадянина.

В Конституції України виписані загальні положення про склад, вибори і діяльність Верховної Ради. Вона працює сесійно, на постійній основі і складається з 450 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування на пропорційній основі на строк п’ять років. Віковим цензом для народного обранця є 21 рік (ст.75-84).

Повноваження Верховної Ради викладені у статі 85 Конституції у 37 пунктах. Одними з головних завдань її діяльності є внесення змін до Конституції, прийняття законів, затвердження бюджету, визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики держави, затвердження загальнодержавних програм тощо. Умови щодо припинення повноважень Верховної Ради викладені у статі 90.

Окремо в Конституції України розглянуті загальні повноваження депутатів Верховної Ради (ст.80,81,86). Детальніше вони виписані у спеціальному законі “Про статус народного депутата України”.

Конституція визначає, що потрібно вважати законами держави, і що саме встановлюється виключно ними (ст.92). Окремо в ній виписаний порядок прийняття бюджету, проект якого щорічно подає Кабінет Міністрів, а контролює його виконання Рахункова палата парламенту.

У Верховній Раді за результатами виборів формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів. Коаліція вносить пропозиції щодо кандидатури Прем’єр міністра України, а також кандидатур до складу кабінету Міністрів України (ст.83).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке правознавство_семинары