Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
3.98 Mб
Скачать

ББК 67.9(4УКР)300я73

К77 The-law.at.ua

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 14/18.2-1557 від 19. VII 2002 р.)

Рецензенти:

А. М. Колодій - доктор юридичних наук, професор;

М. О. Пухтинський - кандидат юридичних наук, доцент

Кравченко В. В.

К77 Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с. ISBN 966-326-063-7   

Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Конституційне право України» для вищих юридичних закладів освіти і юридичних факультетів. Викладено основи конституційної доктрини, розглянуто засади конституційного ладу України, зроблено акцент на пріоритет прав і свобод людини і громадянина, аналізується нове виборче законодавство України. У контексті перспектив конституційної реформи досліджуються конституційний статус органів державної влади та конституційні засади місцевого самоврядування.

З урахуванням нового конституційного законодавства та досягнень юридичної науки дається тлумачення основних понять і термінів конституційного права.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих юридичних закладів освіти, всіх тих, хто цікавиться проблемами конституційно-правового розвитку України

ББК 67.9(4УКР)300я73

© В. В. Кравченко,

2004 ISBN 966-326-063-7

© Видавництво «Атіка», 2004

Зміст

Вступ .................................................................................................. 7

Розділ і

Загальна характеристика галузі

Конституційного права україни.

Наука конституційного права

1. Поняття, предмет і метод галузі конституційного права ..........       9

2.  Система галузі конституційного права України. Конституційно-правові норми і конституційно-правові інститути...............     18

3. Конституційно-правові відносини та їхні особливості .............     24

4. Відповідальність у конституційному праві ................................     31

5. Джерела галузі конституційного права........:...........................:..     39

6. Наука конституційного права ......................................................     43

7. Конституційне право України як навчальна дисципліна ..........     47

Розділ II ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЮ

1. Поняття та функції конституції ...................................................     49

2. Види конституцій ..........................................................................     64

3. Зародження та розвиток конституціоналізму в Україні ............     67

4. Властивості Конституції України. Охорона Конституції України      76

Розділ III загальні засади конституційного ладу україни

1. Поняття конституційного ладу та його засад ............................. 80

2. Гуманістичні засади конституційного ладу України................. 85

3. Республіканська форма правління ............................................... 89

З

4. Унітарний державний устрій .......................................................     92

5. Характеристики України як конституційної держави ...............     94

6.  Економічні, політичні, соціальні та духовно-культурні засади конституційного ладу ...................................................................    102

7. Захист конституційного ладу України ...........................'.............    108

Розділ IV основи правового статусу людини і громадянина

1.  Сучасна концепція прав людини та її відображення в Конституції України .................................................................................    1Ю

2. Громадянство України..................................................................    122

3. Основні права, свободи та обов'язки людини і громадянина ...    139

4. Гарантії прав і свобод людини і громадянина............................    150

5. Правовий статус іноземців в Україні ..........................................    155

Розділ V НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ (ВИБОРИ, РЕФЕРЕНДУМ)

1. Вибори, виборче право, принципи виборчого права України ...    173

2. Виборча система України.............................................................    190

3. Виборчий процес в Україні ..........................................................    195

4. Референдум ....................................................................................   220

Розділ VI

КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

1. Поняття та ознаки органу державної влади................................ 227

2. Система органів державної влади України................................. 232

3. Принципи організації та діяльності органів державної влади .... 237

Розділ VII

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

1.  Місце Верховної Ради України в системі органів державної влади ..............................................................................................   240

2. Чисельний склад і структура Верховної Ради України .............   246

3. Статус народного депутата України............................................   248

4

4. Компетенція Верховної Ради України ........................................   258

5. Акти Верховної Ради України......................................................   263

6. Організація Верховної Ради України ..........................................   266

7. Порядок роботи Верховної Ради України...................................   274

8. Законодавчий процес та його стадії ............................................   281

Розділ VIII

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

1.  Місце та роль Президента України в конституційній системі органів державної влади...............................................................   289

2.  Порядок обрання Президента України та строк його повноважень ................................................................................................   292

3. Функції та компетенція Президента України .............................   301

4. Акти Президента України ............................................................   307

5. Адміністрація Президента України .............................................   309

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Підручники