Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма ДЕ спеціаліст Практична психологія.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
327.17 Кб
Скачать

2.5.4. Сім'я та її вплив на формування особистості дитини

Роль сім'ї в соціалізації дитини. Можливості реалізації виховного потенціалу сучасної сім'ї. Спілкування батьків і дітей як детермінанта розвитку особистості дитини.

Стилі сімейного виховання: авторитарний, демократичний, лібе­ральний, змішаний. Характеристика неадекватного батьківського відно­шення: потуральна гіперпротекція, домінуюча гіпопротекція, підвищена моральна відповідальність, емоційне відторгнення, жорстоке ставлення, гіпопротекція.

Вплив стилю виховання на становлення особистості дитини. Причи­ни неадекватного ставлення батьків до дитини. Репродуктивний харак­тер батьківських настановлень і стилів виховання.

2.5.6. Психолого-педагогічна допомога родині.

Зміст роботи практичного психолога з родиною.

Загальна схема сімейної психодіагностики. Методи соціально-психологічної діагностики проблем сім’ї. Методи визначення готовності до сімейного життя. Методи визна­чення подружньої сумісності. Методи визначення особливостей психо­логічного клімату сім'ї. Психодіагностика стилів сімейного виховання. Діагностика рівня психологічного здоров'я сім'ї.

Основи сімейного консультування. Основні принципи консультування родини. Моделі.

Основні задачі психокорекції сімейних стосунків. Механізми ко­рекції. Базисні психотехнічні засоби: організація спілкування, діяль­ності, практики нових соціальних відносин тощо. Можливості психоко­рекції подружніх стосунків. Психологічна корекція стосунків батьків з дітьми. Поняття про сімейну психотерапію. Принципи і фази сімейної психотерапії. Особливості спільної сімейної психотерапії.

Розділ 2.6. Психологія життєвих криз особистості

2.6.1. Кризові стани та їх наслідки. Типи ставлення до кризової ситуації. Критерії кризового стану. Принцип кризової інтервенції.

Методи кризової психотерапії. Конструктивні та деструктивні шляхи виходу з кризи.

2.6.2. Вікові кризи в розвитку людини (Л.С.Виготський, Л.І.Божович, Д.Б.Ельконін). Визначення кризи. Криза чи критичний період, зміст кризи.

Основні характеристики кризових періодів за Л.С.Виготським.

Криза як поведінковий синдром вікового періоду за Л.І.Божович.

Визначення кризи Д.Б.Ельконіним.

„Великі” кризи і „малі” кризи. Дві принципові позиції у розумінні критичного віку.

2.6.3. Вікові кризи дитинства. Криза новонародженості як проміжний період між внутриутробним та не утробним способом життя.

Криза першого року життя як оральний період за З.Фройдом. Криза першого року життя за Л.С.Виготським як поява автономного мовлення та самостійної ходьби.

Криза трьох років. „Стадія нетивізму” або „першої дорослості”. Період „анальної стадії” за З.Фройдом. Основні симптоми поведінки дитини в період кризи трьох років: негативізм, впертість, сваволя, протест-бунт, знецінення, деспотизм.

Криза семи років як початок диференціації внутрішньої і зовнішньої сторони дитини.

2.6.4. Вікові кризи дорослості. Криза тридцяти років. „Моделі поведінки” Г.Шихи. Моделі поведінки жінок: „турботливі”, „інтегратори”, „жінки, які ніколи не виходять заміж”, „нестійкі”.

Моделі поведінки чоловіків: „нестійкі”, „замкнені”, „вундеркінди”.

Криза середини життя. Криза „середини життя” за Е.Еріксоном.

2.6.5. Втрата – як причина кризи. Синдром втрати. Втрата як процес. Стадії переживання горя.

Психологічна допомога в процесі переживання горя.

Втрата близької людини. Хвороба як втрата здоров’я. Життя в секті як втрата особистої свободи. Втрата роботи як професійна криза.

2.6.6. Стрес – як кризовий стан. Травматичний стрес. Концепція стресу. Поняття травматичного стресу. Діагностичні критерії посттравматичного стресового розладу.

Психологічні механізми виникнення посттравматичного стресу. Фактори ризику розвитку посттравматичного стресового розладу. Теоретичні моделі посттравматичного стресового розладу.

2.6.7. Сімейні кризи. Сімейні кризи та розлучення як втрата сім’ї.

Сімейна кризова психотерапія. Позитивна сімейна кризова психотерапія.Техніки сімейної кризової психотерапії.

2.6.8. Суїцидальна поведінка як форма кризового реагування. Суїцидальна небезпека.Фактори суїцидального ризику. Індикатори суїцидального ризику.

Визначення рівня суїцидального ризику.

Допомога при потенціальному суїциді. Консультування тих, хто пережив суїцидальні спроби.

2.6.9. Кризова допомога в епіцентрі екстремальної ситуації. Класифікація екстремальних ситуацій.

Техніки екстремальної психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях. Психогенії в екстремальних ситуаціях.

Стихійна масова поведінка людей в екстремальних ситуаціях.

2.6.10. Насильство як виникнення причина кризового стану. Домашнє насильство. Зґвалтування та його наслідки. Емоційне та психологічне насильство над дітьми. Фізичне та сексуальне насильство над дітьми. Насильство в школі. Наслідки насильства над дітьми.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.