Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шк. курс.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
304.64 Кб
Скачать

Тема 7. Шкільний курс „Новітня історія. Частина іі. 11 клас”

(2 год.)

Мета: визначити основні змістовні лінії курсу, особливості методики, що ґрунтується на специфіці пізнавальних можливостей учнів

План

 1. Пізнавальні можливості учнів 11 класу.

 2. Мета і завдання курсу „Новітня історія. Частина ІІ. 11 клас”

 3. Змістовні лінії курсу.

 4. Формування понять під час вивчення курсу.

 5. Формування умінь і навичок учнів.

 6. Загальні особливості методики.

Реферати:

 1. Учнівське дослідження на уроках історії в 11 класі

 2. Організація семінарів на уроках історії в 11 класі

 3. Особливості шкільних лекцій на уроках історії в 11 класі

Питання для самостійної роботи:

 1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках історії в 11 класі

 2. Розвиток інтересу до історії в учнів 11 класу.

Література:

 1. Давлєтов О.Р., Космина В.Г., Мороко В.М. Всесвітня історія. Новітній період. 1939-2000: Навчальний посібник для 11 класу середньої загальноосвітньої школи. / За ред. проф. Ф.Г.Турченка і доц. В.Г.Космини. – Запоріжжя: Просвіта, 2000.

 2. Всемирная история: Уч. пособие для 11 кл. сред. общеобразоват. шк. / Авт.-сост.: Я.М.Бердичевский, Т.В.Ладыченко, И.Я.Щупак. – Запорожье: Премьер, 2000.

 3. Бураков Ю.В., Кипаренко Г.Н., Мовчан С.П. Всемирная история: Новейшее время. 1939-2001: Учебник для 11 кл. сред. общеобразов. учеб. завед. – К.: Генеза, 2001.

 4. Майборода О.М. Новітня історія (Період після ІІ світової війни). – К.: Освіта, 1995.

 5. Історія ХХ століття. Нові підходи до змісту шкільного курсу // Історія та правознавство – 2007. – № 19-21 (119-121).

Тема 8. Шкільна історична освіта за кордоном. (2 год.)

Мета: виявити особливості розвитку шкільної історичної освіти за кордоном та ознайомитись з структурою шкільних курсів історії в Російській Федерації, США та країнах Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

План

 1. Особливості навчання історії в російських школах.

 2. Шкільна історична освіта в США.

 3. Основні підходи до вивчення історії в країнах Європи.

 4. Основні підходи до вивчення історії в країнах Азії, Африки та Латинської Америки

Питання для самостійної роботи:

 1. Питання про назви курсів шкільної історії в історико-методичній літературі.

 2. Концентричний та лінійний підхід до навчання історії.

Література:

 1. Мисан В. До питання про назви курсів шкільної історії Історія в школах України. – 2000. – № 2.

 2. Общеобразовательная школа в Западной Европе: традиции и реформы // За рубежом. – 1989.– № 1.

 3. Терно С. Сучасні тенденції розвитку історичної освіти: досвід Ради Європи // Історія в школах України. – 1997. – № 7.

 4. Файберг У. Демократия и реформы системы образования США. // Советская педагогика – 1991. – № 6.

 5. Хайнеман С.П. Образование в странах в станах Восточной Европы и Средней Азии. Политика реформ // Педагогика. –1995. – №1.

Тема 9. Урок історії як форма організації навчального процесу. (4 год.)

Мета: навчитися визначати основні типи уроку історії, його структуру. Ознайомитися з особливостями проведення лекції, семінару, практикуму на уроках історії.

План

 1. Характеристика основних типів уроку

 2. Методика проведення різних типів та елементів структури уроку.

 3. Гра на уроці історії.

 4. Лекція, семінар, практикум у навчанні історії.

Питання для самостійної роботи:

 1. Підходи до класифікації уроку історії

 2. Підготовка вчителя до уроку.

Література:

 1. Баханов К.О. Традиції та інновації в навчанні історії в школі: Дидактичний словник-довідник. – Запоріжжя: Просвіта, 2002.

 2. Борзова Л.П. Игры на уроке истории: Метод. Пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2001.

 3. Вагин А.А.. Методика преподавания истории в средней школе. – М., 1968.

 4. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: ВЛАДОС, 2003.

 5. Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрейман.– К.: Генеза, 2005.

 6. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. Посібн./ О.І.Пометун, Л.В. Пироженко. За ред. О.І. Пометун.– К.:А.С.К. 2004.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.