Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Щоденник практика

.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
06.03.2016
Размер:
57.86 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

Факультет економіки та управління

Кафедра економіки підприємства та економічної теорії

ЩОДЕННИК З ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

НА ПІДПРИЄМСТВІ

Виконала:

студентка 22-а групи

напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємств_Шевченко А. О.

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Керівник практики: к. е. н. Макарова І.А.

(посада, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові)

Бердянськ-2015

Студентка Шевченко Аліна Олегівна_____________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

прибула на підприємство, організацію, установу

Печатка

підприємства, організації, установи 02 лютого 2015 року

___________ _________________І. В. Жолоб_________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи

Печатка

Підприємства, організації, установи “ 14 ” лютого 2015 року

__________ ________________І. В. Жолоб_________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

За час проходження практики студентка Шевченко А. О. зарекомендувала себе з позитивного боку. Старанно виконувала визначені програмою завдання, ознайомилась і дотримувалась правил техніки безпеки. До доручених завдань ставилася сумлінно, вміло застосовуючи знання, отримані в університеті. Нарікань і зауважень з боку керівника практики не надходило. Відхилень від графіка проходження практики не спостерігалося. За результатами практики заслуговує оцінку «відмінно».

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою___________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

__________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Календарний графік проходження практики

з/п

Назви робіт

Тижні проходження прктики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

Пройти інструктаж про техніку безпеки у керівників практики від підприємства (на робочих містах)

2

Ознайомитись з базою проходження практики – організацією виробництва, організацією технологічного процесу, організацією управління.

3

Визначити організаційно-правову форму організації підприємства, форму власності, тип підприємницької діяльності, визначивши сильні та слабкі сторони діяльності підприємства.

4

Описати ресурси, використання яких має місце на підприємстві (сировина, матеріали, основні засоби, персонал, інформація, технології виробництва).

5

Дати характеристику випускаючої продукції на підприємстві.

6

Провести оглядовий аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, визначивши основні фінансово-економічні показники діяльності.

7

Виробнича практика на робочих місцях: економічний відділ – описати систему планування діяльності на підприємстві.

8

Виробнича практика на робочих місцях: відділ поставок – описати систему постачання на підприємстві.

9

Виробнича практика на робочих місцях: відділ виробництва – описати технологічну систему переробки ресурсів та випуску продукції.

10

Виробнича практика на робочих місцях: відділ маркетингу та збуту – описати систему розподілу продукції та реалізації.

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

______________Жолоб І. В.____

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

« 13 » лютого 2015 року

Робочі записи під час практики

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.