Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЗМ №2.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
115.2 Кб
Скачать

Тема 2.3. Проблема неуспішності у навчанні .

План:

 1. Поняття про неуспішність у навчанні.

 2. Особливості вивчення труднощів у навчанні.

 3. Причини виникнення труднощів у навчанні.

Література:

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2009. – 400с.

 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

 3. Савчин М.В. Педагогічна психологія: навч.посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 424с.

 4. Главник О.П., Подоляк Л.Г. практикум з педагогічної психології. – К.: Марич, 2009. – 80с.

 5. Педагогічна психологія: навч.посіб./ О.М.Степанов. – К.: Академвидав, 2011. – 416с.

 6. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Практикум: Навч.посіб. – К.:Каравела, 2009. – 224с.

Семінарські заняття

Семінарське заняття №1

Тема 2.2. Загальна характеристика учбової діяльності.

 1. Питання для обговорення

 1. Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів.

 2. Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю

 3. Вміння самостійно вчитися.

 1. Доповідь (один студент)

Побудова повідомлення за алгоритмом:

 • назва проблеми (тобто про що йде мова);

 • значення проблеми (чому власне і для чого ми порушуємо цю проблему);

 • теоретичні підходи (в минулому і сучасні, а також аспекти проблеми, які не зовсім ще вивчені);

 • структурні компоненти (види – процеси – форми – рівні – критерії);

 • практичне застосування;умови формування і розвитку.

Теми для доповіді:

 • .

 1. Обговорення індивідуально-дослідних завдань

Література.

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2009. – 400с.

 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

Семінарське заняття № 2

Тема 2.3. Проблема неуспішності у навчанні.

 1. Питання для обговорення:

 1. Основні причини неуспішність у навчанні.

 2. Особливості здійснення роботи з подолання та запобігання неуспішності у навчанні.

 3. Специфічні умови успішного навчання на різних вікових етапах.

 1. Доповідь (один студент)

Побудова повідомлення за алгоритмом:

 • назва проблеми (тобто про що йде мова);

 • значення проблеми (чому власне і для чого ми порушуємо цю проблему);

 • теоретичні підходи (в минулому і сучасні, а також аспекти проблеми, які не зовсім ще вивчені);

 • структурні компоненти (види – процеси – форми – рівні – критерії);

 • практичне застосування;умови формування і розвитку.

Теми для доповіді:

 • .

 1. Обговорення індивідуально-дослідних завдань

Література.

 1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2009. – 400с.

 2. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

Індивідуально-дослідні завдання

Індивідуально-дослідне завдання №1

Особливості труднощів, які виникають у школярів на уроці, та їхні причини

Феноменоло­гія труднощів

Можливі психологічні причини

Рекомендації

Не справляєть­ся із завдання­ми для само­стійної роботи.

1. Несформованість прийомів навчальної діяльності.

2. Низький рівень довільно­сті.

3. Інші психологічні причини.

Постійно пере­питує вчителя.

1. Низький рівень обсягу уваги.

2. Слабкі концентрація та стійкість уваги.

3. Низький рівень переклю­чення уваги.

4. Низький рівень розвитку довільності.

[Постійно від­волікається на уроках.

1. Несформованість ставлен­ня до себе як школяра.

2. Індивідуально-типологічні особливості.

3. Несформованість прийомів навчальної діяльності.

4. Відсутність мотивації на­ вчання.

Відчуває страх і перед учите­лем.

1. Занижена самооцінка.

2. Можливі помилки сімейно­го виховання.

3. Індивідуально-типологічні особливості особистості.

4. Інші психологічні причини.

Коментує оцін­ки та поведінку вчителя своїми зауваженнями.

1. Можливі помилки сімейно­го виховання.

2. Особливості розвитку Я-концепції.

3. Інші психологічні причини.

Виконання спеціальних коригувальних вправ.

Урахування при навчанні індивідуальних особливостей учня.

Використання психодіагностичних методик.

Виконаня спеціальних коригувальних вправ.

Стимуляція пізнаваль­ної активності.

Корекція індивідуально- мотиваційної сфери.

Урахування індивіду­альних особливостей у процесі навчання.

Корекція індивідуально-мотиваційної сфери.

Робота з батьками.

Урахування індивіду­альних особливостей у навчально-виховному процесі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]