Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Звіт арх. практика.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
4.47 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДОКУМЕНТАЦІЯ

З АРХЕОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Студента (ки) курсу_____ групи_____

денної форми навчання

__________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Керівник практики від БДПУ__________ доцент В.А. Папанова

Керівник практики від заповідника____________ к.і.н. С.М. Ляшко

Бердянськ, 2012 р.

Звіт студента-практиканта

І. Студент І курсу соціально-гуманітарного факультету

__________________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові

з______ 200__ р. по ______ 200__ р.

проходив(ла) практику в національному історико-археологічному заповіднику «Ольвія» Інституту археології Національної Академї наук України (с. Парутино Очаківського району Миколаївської області)

місто, село, район, школа

Провів(ла) таку роботу:

ІІ. Участь в розкопках:

 1. Працював на квадратах _______________________________________

 2. Працював(ла) на точці _______________________________________

 3. Працював(ла) на у камералці__________________________________

ІІІ. Додатково:

 1. Працював (ла) в бібліотеці_____________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Прослухав(ла) лекцій та відвідав екскурсії співробітників ольвійської експедицїї ІА НАНУ___________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Приймав (ла) участь у вечорах _________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Чергування по табору:_______________________________________

__________________________________________________________________

V. Висновки студента про практику.

 1. Які професійні знання, вміння та навички здобули протягом практики?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 1. У чому відчували труднощі та як їх долали (в визначенні кераміки, датуванні артефактів, методиці польових розкопок, в самоосвіті)?

________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Позитивні моменти практики та її недоліки.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Ваші пропозиції щодо удосконалення організації та проведення практики.

__________________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Підписи:

Студент-практикант

Керівник практики________________

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ

АНТИЧНИЙ ВІДДІЛ

ОЛЬВІЙСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ

І.І. Іванов

Звіт

Охоронні розкопки на ділянці південно-східної частини некрополя Ольвії

в 2012 р.

Київ, 2012

Содержание

 1. Отчет. Охранные раскопки на участке «Усадьба» (юго-западная часть некрополя Ольвии) в 2009 г. – t.I с.4-31

 2. Акт передачи «Некрополь юго-западный «Усадьба»…………………………….………….. с.32-35

 3. Инвентарная опись находок. Участок «Некрополь юго-западный (Усадьба)»……………… с.33-41

4. Список иллюстраций…………………………………………………………………………….. с.45-47

5. Иллюстрации……………………………………………………………………..….………...с.48-190

Охранные раскопки в юго-западной части некрополя Ольвии ( участок «Усадьба»)

В 2009 году охранные раскопки, как и в предыдущие годы, велись на участке «Усадьба» в юго-западной части некрополя Ольвии, расположенном на юго-запад от городища между 1-й западной дорогой1 и северо-восточным отрогом Широкой балки в 2 км от городских стен (табл.1). Участок вытянут параллельно 1-й западной дороги по оси юг – север.

С целью уточнения стратиграфии и планиграфии усадьбы, выяснения функционального назначения и использования помещений, а также других объектов, параллельно с работой на новых квадратах (S=140 кв. м), производились дополнительные зачистки раскопанных ранее кладок и помещений (S=125 кв. м). В настоящее время площадь участка «Усадьба» (Некрополь – юго-запад) составляет приблизительно 1380 кв. м.

В 2009 г. основные работы проводились в северо-восточной части раскопа кв.№56-57 (восточная часть), №60-62 и пкв. №63; кладки № 36-38, а также в юго-восточной части раскопа хозяйственное помещение №2. Кроме того, были доисследованны кв.№39,45,50-51 и пкв.35,42 (см. отчет за предыдущие годы), помещения №12-13 и кл. №28 (см. отчет за 2007 -2008 г.), хозяйственное помещение №1 (см. отчеты за 2007-2008 г.) и помещение №9 (см. отчеты за 2005 и 2008 г.)2

Стратиграфия участка прежняя (см. отчеты за 2003-2008 г.)

Результатом проведенных исследований явилось значительное уточнение археологической топографии этой части некрополя Ольвии. Результаты раскопок частично опубликованы.3

Раскопки проводились силами студентов (практикантов и волонтеров) социально-гуманитарного факультета Бердянского государственного педагогического университета. Старший группы Е. Мыколаенко (студент V курса) контролировал работу практикантов на раскопе.

Чертежные и графические работы выполнили Юлия Зубрева, Анатолий Коваленко, Андрей Левенок, Ирина и Елена Любанские, Петр Назаров и Александр Ушанов (Бердянск).

Реставрация керамики – Л. Петраченко (Одесса), металла – А. Калашников (Киев). Фотографии раскопов и находок сделаны авторами, а панорамные съемки участка В. Бахтовым (Николаев).

Шифры взятых на опись материалов Шифр О-2009 некр. (ю-з) №- (см. акт передачи).

Участок «усадьба»

Строительные и хозяйственные комплексы

Кладка № 23 (кв.44) табл.1,97.

Кладка №23 – западная стенка помещения №12. Описание кладки (восточный фасад) дано в Отчетах за 2006-2008 гг.4

Выяснилось, что заглубленную материковую часть стенки (кл.№23) помещения №12 с юго-западной стороны облицевали камнями на высоту 0,65 м. Общая высота стенки вместе с кладкой – 1,3 м, длина – 3 м. Глубина, на которой была выявлена кладка – 0,67 м (север) – 0,36 м (юг). В кладке условно можно выделить 5–6 рядов камней, уложенных постелисто. Среди камней кладки находились два мраморных обломка (0,25х0,12 м, 0,18х0,15х0,1 м), имеющих ровный спил с фасадной стороны.

Длина западной стенки помещения равнялась 4,5 м. Не исключено, что на участке длиной 1,5 м от южного конца кладки № 23 до кладки № 30 камни были выбраны или в этой части находился вход (?) в помещение №12. Это предположение подкрепляется визуальными наблюдениями за характером углубления материковой части на 0,34 м с внутренней стороны помещения.

Кладка № 25 (кв.44,49) – табл.1,96.

Кладка № 255 – это западный фасад помещения №11. После доисследования выяснилось, что каменная часть кладки высотой 0,58 м возведена на плотном утрамбованном серо-глинистом останце высотой 0,22 м. Для ее возведения использован строительный прием, аналогичный для кладок помещений № 10-13, т. е. нижний ряд кладки - это орфостатно установленные плоские плиты на обмазке. По восточному фасаду высота кладки составляет 0,8 м от которой сохранился один ряд. Подошвой кладки служил предварительно утрамбованный, стерильный пласт высотой 0,6 м серо-глинистого суглинка.

Кладка № 30 (кв.49) – табл.1,96.

Уточнены положение и характер кладки № 30 (северо-восточная кладка помещения № 10). С наружной стороны ее высота от уровня пола помещения № 12 и до верхнего ряда камней равняется 1 м. Из них 0,16–0,2 м приходится на углубленную в материке часть, а 0,3 м составляет глинисто-сырцовая часть, на которой лежат камни кладки. 6 Среди камней – обломок мрамора (0,8х0,13х0,12 м). С внутренней стороны помещения № 10 подошва кладки лежит на полу. Пол помещения - плотная полевка на глубине 0,94 м от 0.

Кладка № 36 (кв.№61) – табл.1,7,99-100.

Кладка длиной 2,4 м, шириной 0,55 м и высотой 0,125-0,25 м, ориентирована по линии ССЗ - ЮЮВ. Она деформирована и имеет наклон к С с перепадом в 0,15 м.

Восточный фасад – сохранились два ряда камней. Кладка по характеру постелистая, трехслойная. Сложена из необработанных известняковых

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]