Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
test_1_inzhen_ekologia.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
160.06 Кб
Скачать

13.Іонний обмін та очищення

Ионная очистка сточных вод применяют для извлечения из вод металлов, а также соединений мышьяка, фосфора, цианистых соединений и радиоактивных веществ Этот метод позволяет рекуперуваты ценные вещества при висок кому степени очистки. Ионный обмен - это процесс взаимодействия раствора с твердыми примесями, обладающий свойствами обменивать свои ионы на другие, имеющиеся в растворе Такой метод очистки сточных вод широко применяется на энер гетичних предприятиях.

14.Санітарно-гігієнічне нормування шуму та що регулює, за яких умов

У наш час на практиці застосовують два принципи нормування шуму:

 • нормування шуму на основі граничних спектрів (гранично допустимих рівнів звукового тиску) в октавних смугах частот;

 • нормування шуму, що базується на регламентуванні рівня звуку в дБА.

 1. Чим вимірюється електромагнітне поле (одиниці виміру, засоби захисту) – у Теслах

Основний засіб захисту від ЕМП у навколишньому середовищі — відстань. З метою дотримання нормованих ГДР для ЕМП на селитибній території планування при розміщенні радіотехнічних об’єктів (РТО) здійснюють з урахуванням:

 • потужності передавачів;

 • характеристики спрямованості;

 • висоти розміщення і конструктивних особливостей антен;

 • рельєфу місцевості;

 • функціонального призначення прилеглих територій;

 • поверховості забудови.

Майданчик РТО обладнується відповідно до будівельних норм і правил, на його території не допускається розміщення житлових і громадських будівель. Для захисту населення від впливу ЕМП, спричиненого РТО, при необхідності розташовують санітарно-захисні зони і зони обмеження забудови.

 1. Хімічний вплив на організм людини

 2. Вплив шуму на здоров я

Шкідлива дія шуму відчутніша при зростанні частоти звуку. Доведено, що перевищення допустимої норми рівня шуму (80 дБ) на 1 дБ призводить до зростання професійних захворювань на 20—ЗО % та зниження продуктивності праці на 1 %. Підвищений рівень шуму є причиною старіння організму людини і скорочення тривалості її життя на 8—12 років. Мешканці шумних районів великого міста, працівники шумних технологічних процесів переважно страждають на ішемічні хвороби серця, розлади центральної нервової системи, гіпертонію, втрату слуху, виникнення злоякісних пухлин, погіршення пам’яті тощо.

 1. Застосування механічної очистки (фільтрування), коли застосовують.

Механічне очищення застосовують для вилучення із стічних вод нерозчинених мінеральних та органічних домішок з метою підготовки до біологічного, фізико-хімічного або іншого методу очищення. Механічне очищення є попереднім, рідше — кінцевим етапом очищення стічних вод.

Фільтрування призначене для очищення стічних вод від дрібнодисперсних твердих домішок з невеликою концентрацією. Цей метод застосовується також після фізико-хімічного та біологічного очищення, оскільки вони часом супроводжуються виділенням в очищувану воду механічних домішок.

 1. Джерела забруднення і забрудненості водоймищ

 Основним джерелом забруднення служать відходи антропогенної діяльності: побутові та промислові стічні води, нафта, радіоактивні речовини. 

 1. Переваги біологічного методу очистки

Біологічне очищення — це досить поширений спосіб очищення стічних вод від багатьох органічних і деяких неорганічних речовин, що викидаються підприємствами харчової, целюлозно-паперової, меблевої промисловостей.

 1. Класифікація глушників, які конструкції найбільш поширені, застосування, як працюють

Залежно від принципу дії глушники поділяють на абсорбційні, реактивні (рефлексні) та комбіновані. Шум в абсорбційних глушниках знижується поглинанням звукової енергії у звукопоглинальних матеріалах глушників, а в реактивних глушниках — у результаті відбиття звуку зворотно до джерела. Комбіновані глушники володіють властивістю як поглинати, так і відбивати звук.

Вибір типу глушника залежить від спектра джерела шуму, потрібного рівня зниження шуму, конструкції заглушуваної установки, допустимого аеродинамічного опору.

 1. Зниження рівня шуму на різній висоті посадки дерев

Правильно виконана шумозахисна зелена смуга складається з дерев висотою 5—8 м, посаджених таким чином, щоб їх крони утворювали достатньо замкнений простір, а також із кущів, що повністю закривають проміжки між кронами дерев 

 1. Хімічні методи, перерахувати.

Химическая очистка сточных вод осуществляют преимущественно тремя способами: нейтрализацией, окислением и восстановлением. нейтрализовать нужно сточные воды с рН 6,5 (с кислой реакцией среды) и с рН 8,5 (с щелочными ной реакцией среды). Окисление применяют для обезвреживания производственных сточных вод, в составе которых есть токсичные примеси или соединения, нецелесообразно изымать. На практике часто применяют окислители: хлор, хлорная известь, диоксид хлора, озон, технический кислород, гипохлорит кальция и натрия, кислород. метод восстановления применяют для очистки сточных вод в случаях наличия легковосстановимых веществ (ртуть, мышьяк, хром) На промышленных предприятиях этот метод применяют редко

 1. Флотація

Флотация( бывает физ, хим и биологическая) - это процесс молекулярного прилипания частиц загрязняющих веществ к поверхности раздела двух фаз: вода - воздух, вода - твердое вещество. Процесс очистки сточных вод от легкоспливаючих вещесв (растворителей, нефтепродуктов и др.), волокнистых материалов с помощью флотации заключается в образовании системы \"частицы загрязнений - пузырьки воздуха\", которые всплывают на поверхность и утилизируются.

 1. Від чого залежить вибір типу глушника

Вибір типу глушника залежить від спектра джерела шуму, потрібного рівня зниження шуму, конструкції заглушуваної установки, допустимого аеродинамічного опору.

 1. Властивості озону

Сильнішим окислювачем, ніж хлор, є озон. Він володіє здатністю руйнувати при нормальній температурі у стічних водах значну кількість органічних сполук і домішок. Озон добувають безпосередньо на очисних спорудах в озонаторах. Він утворюється при електричному розряді в кисневому середовищі між двома електродами, до яких підводиться напруга 5—25 кВ.

У процесі обробки стічних вод озон, що подаєтеся в контактну камеру (див. рис. 5.12, б) у вигляді суміші, вступає в хімічні реакції з речовинами, що забруднюють воду.

 1. В яких випадках застосовують дезодорацію

Дезодорацію застосовують на металургійних, хімічних, дерево-обробних підприємствах для вилучення із стічних вод аміаку, сірководню, альдегідів і вуглеводів тощо, які надають їм неприємного запаху.

Вилучення речовин з неприємним запахом здійснюється в тарілчастій колонці ковпакового типу. Стічна вода розтікається, утворюючи плівки на тарілках, які контактують з продутою перегрітою водяною парою. Потім водяна пара з виділеними забруднювальними речовинами поступає в насадкову колонку 2, що зрошується розчином лугу.

Для очищення 1 м3 стічної води на 85—90 % витрата водяної пари становить 60 кг, концентрація лугу — 40 г на літр води.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]