Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
test_1_inzhen_ekologia.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
160.06 Кб
Скачать

32.На чому ґрунтується каталітичні методи очищення повітря?

Каталітичні методи ґрунтують­ся на взаємодії вилучених речовин з одним із компонентів, наяв­них в очищуваному газі. Каталізатор, взаємодіючи з однією із реагуючих сполук, утворює проміжну речовину, яка розпадаєть­ся з утворенням продукту регенерованого каталізатора.

33.На чому ґрунтується метод очищення повітря адсорбцією?

Метод адсорбції ґрунтується на властивостях деяких твер­дих тіл з ультрамікроскопічною структурою селективно вилучати та концентрувати на поверхні окремі компоненти із газової сумі­ші. У пористих тілах з капілярною структурою поверхневе погли­нання поповнюється капілярною конденсадції.

34.На чому ґрунтується метод очищення повітря хемосорбцією?

Метод хемосорбції ґрунтується на поглинанні газів і парів твердими або рідкими поглиначами з утворенням малолетких або малорозчинних хімічних сполук. Поглинаюча здатність хемосор- бента майже не залежить від тиску, тому хемосорбція доцільніша при невеликій концентрації шкідливих речовин у вихідних га­зах. Більшість реакцій, що протікають у процесі хемосорбції, є екзо­термічними та зворотними, тому при підвищенні температури розчину хімічні сполуки розкладаються з виділенням вихідних елементів. На цьому принципі базується механізм десорбції хе- мосорбенту.

36.На чому ґрунтується метод термічної нейтралізації забрудненого повітря?

Метод термічної нейтралізації ґрунтується на здатності го­рючих токсичних компонентів (гази, пари та дуже ароматні ре­човини) окислювання до менш токсичних за наявності вільного кисню та високої температури газової суміші. Цей метод застосо­вується у випадках, коли об'єми викидів надто великі, а концент­рації забруднювальних речовин перевищують 300 млн 1.

Методи термічної нейтралізації шкідливих домішок у багатьох випадках мають переваги перед методами адсорбції та абсорбції.

  1. Примеси, выделяемые естественными источниками бывают

К числу примесей. выделяемых естественными источниками. относят: пыль (растительного. вулканического. космического происхождения. возникающая при эрозии почвы. частицы морской соли ); туман. дымы и газы от лесных и степных пожаров ; газы вулканического происхождения ; различные продукты растительного. животного и микробиологического происхождения и др.

Естественные источники загрязнения бывают либо распределёнными, например выпадение космической пыли. либо кратковременными стихийными. например лесные и степные пожары. извержения вулканов и т. п. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени.

  1. Принцип действия и сфера использование инерционных пылеулавливателей.

Ці пиловловлювачі набули широкого застосування під назвою циклони. Циклони належать до установок сухого механічного очищення, простої конструкції, компактні, відрізняються від інших невисокою вартістю. Циклони застосовують як самостійні пиловловлювальні установки при вхідній запиленості повітря до 2-3 г/м3. При великій вхідній запиленості пилоуловлювачі такого типу не забезпечують потрібного ступеня очищення. У цьому випадку їх застосовують для першого ступеня очищення з метою зниження вхідної запиленості перед апаратами другого ступеня – більш тонкого очищення.

  1. Принцип работы циклона основан на?

Принцип действия циклонов основан на центробежной сепарации. 

  1. Процес абсорбції є гетерогенним, що протікає на межі "газ — рідина". (Так)

  1. Пряме спалювання слід використовувати тільки в тих випадках, коли відвідні гази забезпечують підвід значної частини енергії, необхідної для здійснення процесу (ДА)

  2. Розрахунок абсорбційної установки зводиться до визначення:

Розрахунок абсорбційної установки зводиться до визначення: об'ємної витрати погливної рідини; необхідної поверхні контактування загазованого повітря з рідиною; потужності насосів, розмірів бака абсорбера.

49. Розрахунок адсорбційної установки полягає у визначенні:

Розрахунок адсорбційної установки полягає у визначенні потрібної маси адсорбента, конструктивних розмірів, гідравлічного опору адсорбента та часу його захисної дії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]