Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_rekomendatsiyi.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
243.71 Кб
Скачать

Тема 5. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу в хну імені в.Н. Каразіна

Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу в університеті.

Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової літератури, галузевих видань. Роль і місце інформаційно-методичного забезпечення у навчальній та науково-дослідній діяльності студентів.

Центральна наукова бібліотека ХНУ імені В.Н. Каразіна як центр інформаційного забезпечення студентів. Порядок роботи у бібліотеці. Особливості роботи зі спеціальною, методичною та періодичною літературою. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Можливості використання вітчизняної та зарубіжної літератури. Пошук літературних джерел у бібліографічній базі даних із використанням автоматизованої системи. Самостійна робота в бібліотеці. Система обслуговування читачів. Порядок користування літературою на абонементі, в читальному залі, залі надходжень нової літератури. Пошук літературних джерел та спеціальних матеріалів в мережі Інтернет. Робота з електронними виданнями. Правила користування бібліотекою. Обов'язки читачів бібліотеки.

Тема 6. Роль фахівців туристичного обслуговування у підвищеннісоціально-економічної ефективності туризму

Диспут за методом «круглого столу» з провідними викладачами і науковцями у галузі майбутньої діяльності, досвідченими працівниками і керівниками підприємств туристичного бізнесу. До участі запрошуються також магістри, аспіранти, студенти-старшокурсники та випускники університету. Під час дискусії студенти з'ясовують сучасні проблеми розвитку туристичного бізнесу, наукові підходи до їх вирішення, роль організаторів подорожей та екскурсій у видовій та регіональній диверсифікації туристичної діяльності та, відповідно, туристичного продукту, підвищення його конкурентоспроможності, впровадженні науково обґрунтованих передових методів організації обслуговування, надання пропозицій стосовно підвищення ефективності управління окремими видами господарської діяльності підприємства.

Тема 7. Туристична індустрія: сьогодення та погляд у майбутнє

Самостійне індивідуальне обстеження одного з підприємств туристичної індустрії, яке передбачає вибір підприємства, вивчення та наступний опис загальних характеристик підприємства: назва підприємства; юридична адреса; асортимент основних послуг та (або) продукції, що надаються споживачам; цінові характеристики послуг та (або) продукції; інтер'єр та екстер'єр підприємства; реклама підприємства; рівень обслуговування (сервісу); основний контингент споживачів тощо.

Ііі. Контроль за проходженням практики. Звітність

Контроль за проходженням навчальної практики здійснюється керівником практики.

Формою підсумкового контролю отриманих знань з навчальної практики «Вступ до фаху» є захист практики, який проводить керівник практики від кафедри туристичного бізнесу в останній день навчальної практики за розкладом занять.

Захист проводиться у формі співбесіди між студентом та викладачем – керівником практики.

Основними вимогами до захисту є:

  • виконання Робочої програми навчальної практики «Вступ до фаху» в повному обсязі;

  • написання та подання на випускову кафедру щоденника з навчальної практики.

По завершенні навчальної практики студент подає керівнику:

1) щоденник практики, підписаний керівником практики та завірений печаткою;

2) звіт.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]