Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_rekomendatsiyi.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
243.71 Кб
Скачать

І. Загальні положення

1.1. Мета і завдання практики

Метою навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів першого курсу зі змістом їх майбутньої професії, з характером та сферою професійної діяльності, з роллю фахівців туристичного обслуговування в формуванні ефективної економіки, роль туризму у формування позитивного іміджу країни.

Основними завданнями навчальної практики «Вступ до фаху» є:

 • ознайомитись із загальною структурою університету – базою проведення практики;

 • визначити місце та роль фахівця туризмознавця у розвитку ринку туристичних послуг, господарській і фінансово-економічній діяльності підприємств України;

 • ознайомитись з професійними вимогами до фахівця з туризму, необхідними практичними вміннями та навичками;

 • ознайомитись зі сферою майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів і категорій підприємств, які обслуговують туристів та місцеве населення;

 • визначити посади, які може обіймати бакалавр з туризму на підприємствах туристичної індустрії;

 • ознайомитись з загальними питаннями галузевого стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунттям навчання в ХНУ імені В.Н. Каразіна;

 • ознайомитись зі змістом навчального плану за професійним спрямуванням «Туризм»;

 • визначити особливості організації навчальної, науково-дослідної, самостійної і виховної роботи в ХНУ імені В.Н. Каразіна, на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, на кафедрі туристичного бізнесу;

 • охарактеризувати новітні інноваційні технології, методи активізації навчання.

  1. Календарний графік проходження практики

Напрям роботи

Кількість днів

1.

Ознайомлення з професією фахівця з туризмознавства

6

1.1.

Загальна характеристика університету

1

1.2.

Організація навчального, методичного, науково-дослідного, самостійного і виховного процесу в університеті

1

1.3.

Загальна характеристика галузевого стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичного підґрунття навчання в ХНУ імені В.Н. Каразіна

1

1.4.

Зміст навчального плану за професійним спрямуванням «Туризм»

1

1.5.

Загальна характеристика основних типів і категорій підприємств, які обслуговують туристів

1

1.6.

Характеристика професійної діяльності фахівця з туризмознавства

1

2.

Оформлення щоденника практики

1

 1. Зміст практики

Перед виходом на практику студент має:

 • пройти інструктаж з організації проходження практики;

 • пройти інструктаж з техніки безпеки;

 • отримати завдання від керівника практики;

 • отримати зразки документації, яка підтверджує проходження студентом навчальної практики (додатки).

Зміст і тематична структура навчальної практики «Вступ до фаху» визначається її головною метою та основними завданнями. Під час лекційних занять студенти здобувають початкові теоретичні знання з фаху, визначають коло проблем, які необхідно вирішити у процесі навчання в університеті, ознайомлюються з структурно-логічною схемою дисциплін навчального плану, їх взаємозв'язком.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]