Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
20-38 (перероблене2).doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
133.12 Кб
Скачать

22.Предмет і категорії педагогіки

Предмет педагогіки: система закономірних зв'язків між формуванням, вихованням та розвитком особистості та розробка на основі цих зв'язків теоретичних і практичних питань педагогічної діяльності.

Категорії педагогіки характеризують термінологічний апарат даної науки. До категорій педагогіки відносяться:

- формування особистості — це процес становлення людини як суб'єкта та об'єкта соціальних відносин; формування особистості направлене на подолання його соціальних деформацій як особистості;

- розвиток особистості — це процес психо-фізіологічного розвитку дитини під впливом цілеспрямованих та стихійних факторів; під розвитком необхідно розуміти рівень вдосконалення основних психічних процесів (сприйняття, пам'яті, мислення, уяви тощо);

- виховання — цілеспрямований та організований процес формування особистості; у широкому педагогічному розумінні — це спеціально організований, цілеспрямований та скерований вплив колективу, вихователів на вихованця з метою формування у нього заданих якостей, що здійснюється в навчально-виховних закладах та охоплює весь навчально-виховний процес;

- навчання — це спеціально організований, цілеспрямований та скерований процес взаємодії вчителів та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил та потенційних можливостей учнів, закріплення навичок самоосвіти у відповідності до поставлених цілей;

23.Специфіка, мета і завдання морального виховання учнів

Моральне виховання — виховна діяльність школи, сім'ї з формування в учнів моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, відповідної поведінки.

Мета морального виховання — формування моральної культури особистості учня, стійких моральних якостей потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки.

Завдання морального виховання:

- формування моральних почуттів учня;

- формування моральної свідомості;

- формування моральних потреб;

- формування морально-вольових якостей.

Специфіка морального виховання визначається його специфічними цілями, котрі визначаються переважно громадськими відносинами та духовними цінностями. Специфіка морального виховання також зумовлена його змістом — суспільною мораллю, необхідністю впровадження норм суспільної моральної свідомості в індивідуальну свідомість учня.

Методологічною засадою морального виховання є етика. Етика - наука про мораль, її природу, структуру та особливості походження й розвитку моральних норм і взаємовідносин між людьми в суспільстві.

Методика морального виховання має кілька етапів:

І. Моральну просвіту — формування правильних морально-етичних оцінок (етичні бесіди та диспути);

ІІ. Формування моральних почуттів (розбір поведінкових ситуацій);

ІІІ. Формування моральних потреб;

ІV. Формування моральних звичок поведінки.

24.Методи навчання

Метод навчання — сукупність способів і прийомів навчальної роботи вчителя та організації навчально-пізнавальної діяльності з вирішення важлихих дидактичних задач.

Методи навчання класифікують за наступними ознаками:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.