Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2-y_uroven.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.07.2019
Размер:
161.28 Кб
Скачать

Зазначте причини та наслідки впровадження християнства на Русі за Володимира Великого.

1.Запровадження християнства на Русі, безумовно було явищем прогресивним. Взагалі прийняття християнства значно вплинуло на подальший розвиток КР.: 1). Нова віра сприяла остаточному розкладу родового ладу й формуванню та зміцненню нових феодальних відносин у східних слов’ян.2)Православ’я стало надійним грунтом для створення могутньої централізованої самодержавної країни.3) Прийняття християнства сприяло зростанню міжнародного авторитету держави.4) Під впливом християнства поступово відбулася докорінна зміна світобачення та світосприйняття населення Давньоруської держави.5) Нова віра заклала якісно нові підвалини в культурній сфері, сприяла розвитку писемності, літератури архітектури та мистецтва.

Зазначте основні політичні тенденції за правління Ярослава Мудрого.

2.Роки князювання Ярослава-час найвищого розвитку і найбільшого піднесення КР. Всі свої зусилля великий князь спрямував на посилення єдності, централізації держави, її спеціалізацію. Правління Ярослава збіглся з періодом внутрішнього освоєння та втримання величезних територій, що вимагало не тільки якісних змін у внутрішній та зовнішній політиці, але й іншого типу державного правителя.. За часів Ярослава змінилася столиця держави Киів. Один за одним зводилися монастирі та церкви. В останні роки життя Ярослав зробив спробу розв’язати болючу проблему престолонаслідування. В основу запропонованого ним механізму спадкоємності князівської влади було покладено принцип сеньйорату, тобто влади найстаршого в роді. Намагаючись убезпечити своїх нащадків від кровавих міжусобиць, Ярослав незадовго до смерті поділив К державу між синами.

Визначте причини та головні етапи розпаду Київської Русі на уділи.

3. Наприкінці 11 ст посилилися відцентрові тенденції в державі, було втрачено політичну єдність спалахнули чисельні міжусобні війни, зросла зовнішня загроза. Всі спроби княжих з’їздів заблокувати негативні тенденції та припинити міжусобиці закінчилися невдачею. Феодальну роздрібленість спричинили такі чинники: Великі простори держави та етнічна неоднорідність населення. Зростання великого феодального землеволодіння. Відсутність чіткого незмінного механізму спадкоємності князівської влади. Зміна торговельнї коньюктури, частковий занепад Києва як торгового центру,поява поліцентрії в зовнішній торгівлі. Посилення експансії степових кочівників.Отже, явище розпаду КР суперечливе і неоднозначне.

Чим галицьке боярство відрізнялося від волинського у взаєминах із князем у хі-хіі ст.?

4. Галичина і Волинь істотно розширилися. У Галичині бояри були заможні та владні. Винятково велику владу галицьких бояр можна пояснити їхнім походженням. На відміну від бояр інших князівств, які здебільшого походили з князівської дружини, галицькі бояри, очевидно, були нащадками місцевої племінної знаті. Свої повноваження вони діставали не від князя, а внаслідок узурпування общинних земель. Крім того, багато хто з них торгував сіллю, що забезпечувало їм міцне економічне становище і давало можливість тримати власні бойові дружини. Нарешті, через віддаленість Галичини від Києва Великому київському князю важко було втручатися в місцеві події.

На відміну від галицьких бояри Волинського князівства прийшли в ці землі у складі дружин своїх князів. Київ був до них набагато ближчий, тому й мав на них істотніший політичний вплив, ніж на Галичину. Волинські бояри одержали земельні володіння за службу князю. Вони залежали від щедрості князя й тому більше підтримували його.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]