Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка - правознавство.doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
336.9 Кб
Скачать

Нормативні акти та рекомендована література

 1. Закон України «Про систему оподатковування»: Прийнятий 18 лютого 1997 р.// ВВР України — 1997 — №16 — Ст.119.

 2. 35. Про прибутковий податок із громадян: Декрет Кабінету Міністрів у редакції від 26 грудня 1992 р. // ВВР України — 1993 — №10 — Ст.77.

 3. 36. Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 червня 2001 р. // ВВР України —2001 — №37-38 — С.189.

 4. Основи правознавства: навч. посібник / [Бурлаков С.Ю., Венедіктова І.В., Давиденко М.Л., Зінченко В.В., Кагановська Т.Є. та ін.]; за ред. І.В. Венедиктової, Т.Є. Кагановської. – Х., 2007. – 349 с.

 5. Основы правоведения Украины: уч. пособие / [Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф.]. – Х.: Одиссей, 2008. – 384 с.

 6. Правознавство: підручник / [Берлач А.І., Карпенко Д.О., Ковальський В.С., Колодій А.М., Олійник А.Ю., Підопригора О.О]; за ред. В.В Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

7. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91р. //ВВС УРСР. 1991. № 49. Ст. 68.

8. Закон України „Про акціонерні товариства”.

9. Закон України „Про обєднання громадян” від 16.06.92р. //ВВР України. 1992. №34. – Ст. 504.

10. Закон України „Про благодійництво та благодійні організації” //ВВР України. – 1997. №46. – Ст. 292

11. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» //ВВР України. 2003. №31-32. Ст. 263.

12. Указ Президента України "Про спро­щену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підпри­ємництва" від 03.07.98р. (в редакції Указу від 28 червня 1999 р. № 746/99) //Офіційний вісник України. 1999. № 26. Ст. 27.

13. Перелік органів ліцензування, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 //Офіційний вісник України – 2000. – № 46. - С. 218.

14. Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000р. //ВВР України. – 2000. – №30. – Ст. 238.

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», ВВР України. 1996. № 20. Ст. 82.

15. Постанова КМУ від 27.06.1998 р. № 576 “Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових і підлягають патентуванню” //Офіційний вісник України. – 1998. № 17. – Ст. 75.

16. Постанова КМУ від 13 липня 1998 р. № 1077 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання і реалізацію торгових патентів”//Офіційний вісник України. – 1998. № 28. – Ст. 53.

Семінар № 10. Основи екологічного та земельного законодавства

Загальні питання

 1. Поняття, предмет, об'єкти й джерела екологічногоправа.

 2. Екологічні права та обов'язки.

 3. Природо-заповідний фонд. Червона книга.

 4. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.

 5. Поняття та предмет земельного права.

 6. Види земель та їх правовий статус.

 7. Право власності на землю. Оренда земель.

 8. Порядок вирішення земельних спорів. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

Теми рефератів:

 1. Поняття і види джерел екологічного права. Закони та підзаконні акти в системі джерел екологічного права.

 2. Поняття права власності на природні ресурси його зміст та специфіка. Конституційні засади права власності на природні ресурси.

 3. Охорона тваринного світу. Поняття та складові елементи екологічної мережі.

 4. Поняття екологічної безпеки Загрози національній екологічній безпеці України

 5. Загальна характеристика екологічних прав людини.

 6. Екологічне співробітництво між Україною і ЄС, адаптація законодавства

 7. Гарантії екологічних прав громадян

 8. Захист екологічних прав людини

 9. Екологічні обов'язки людини і громадянина

 10. Поняття та загальна характеристика юридичної відповідальність за екологічні правопорушення;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.