Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка - правознавство.doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
336.9 Кб
Скачать

Нормативні акти та рекомендована література

 1. Сімейний кодекс України. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 84 с.

 2. Гражданское и семейное право. Учебно-практический справочник / Под. ред. Е.О. Харитонова. – Х.: ООО «Одиссей», 1999. – 482 с.

 3. Основи правознавства: навч. посібник / [Бурлаков С.Ю., Венедіктова І.В., Давиденко М.Л., Зінченко В.В., Кагановська Т.Є. та ін.]; за ред. І.В. Венедиктової, Т.Є. Кагановської. – Х., 2007. – 349 с.

 4. Основы правоведения Украины: уч. пособие / [Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф.]. – Х.: Одиссей, 2008. – 384 с.

 5. Правознавство: підручник / [Берлач А.І., Карпенко Д.О., Ковальський В.С., Колодій А.М., Олійник А.Ю., Підопригора О.О]; за ред. В.В Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

 6. Сімейне право України: навч. пос. для студентів юрид. вузів і фак. / [С.П. Індиченко, В.С. Гопанчук, О.В. Дзера, Л.А. Савченко]; за ред. О.В. Дзери. – К.: Вентурі, 1997. – 271 с.

Модуль II Семінар № 6. Основи трудового права України

Загальні питання

 1. Поняття та принципи трудового права. Джерела трудового права. Загальна характеристика Кодексу законів про працю

 2. Суб'єкти трудового права.

 3. Трудові правовідносини.

 4. Колективний договір: поняття, зміст.

 5. Трудовий договір: поняття, сторони, умови укладення, зміст, види трудового договору.

 6. Контракт – особлива форма трудового договору.

 7. Порядок прийняття на роботу.

 8. Порядок припинення трудового договору: з ініціативи працівника, з ініціативи власника або уповноваженного ним органу.

 9. Робочий час і його види.

 10. Час відпочинку: поняття і види.

 11. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Особливості праці жінок і молоді.

 12. Оплата праці.

 13. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 14. Матеріальна відповідальність.

 15. Індивідуальні й колективні трудові спори.

Теми рефератів:

 1. Регулювання трудових відношень в Україні.

 2. Роль міжнародних угод в законодавстві України про працю.

 3. Трудовий договір.

 4. Контракт як разновід трудового договору в законодавстві України про працю.

 5. Робочий час та існуючи види відпочинку в трудовому законодавстві.

 6. Безпека праці. Законодавчі засоби по забезпеченню охорони праці.

 7. Класифікація підстав припинення трудового договору. Припинення трудового договору.

 8. Особливі вимоги щодо праці жінок.

 9. Правовий статус Державної служби зайнятості.

 10. Порядок оформлення звільнення та проведення розрахунків при звільненні. Вихідна допомога.

Нормативні акти та рекомендована література

 1. Кодекс законів про працю України. – Х., 2006. – 160 с.

 2. Закон України „Про відпустки” / Відомості Верховної Ради України. – 1997. ‑ № 2. – Ст. 4.

 3. Закон України „Про державну службу” / Відомості Верховної Ради України. – 1993. ‑ № 52. – Ст. 490.

 4. Закон України „Про зайнятість населення” (витяг) / Відомості Верховної Ради України. – 1991. ‑ № 14. – Ст. 170.

 5. Закон України „Про колективні договори і угоди” / Відомості Верховної Ради України. – 1993. ‑ № 36. – Ст. 361.

 6. Закон України „Про оплату праці” / Відомості Верховної Ради України. – 1995. ‑ № 17. – Ст. 121.

 7. Закон України „Про охорону праці” / В редакції Закону № 229-IV (229-15) від 21.11.2002, Відомості Верховної Ради України. – 2003. ‑ № 2. – Ст. 10.

 8. Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” / Відомості Верховної Ради України. – 1998. ‑ № 34. – Ст. 227. Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1096-IV (1096-15) від 10.07.2003., Відомості Верховної Ради України. – 2004. ‑ № 6. – Ст. 38.

 9. Закон України „ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від15 вересня 1999 року / Відомості Верховної Ради України. – 1999. ‑ № 45. – Ст. 397.

 10. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. ‑ № 1: Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Ч.I. – 608 с.

 11. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2004. ‑ № 2: Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Ч.II. – 560 с.

 12. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. – Х.: Консум. – 2004. – 303 с.

 13. Основи правознавства: навч. посібник / [Бурлаков С.Ю., Венедіктова І.В., Давиденко М.Л., Зінченко В.В., Кагановська Т.Є. та ін.]; за ред. І.В. Венедиктової, Т.Є. Кагановської. – Х., 2007. – 349 с.

 14. Основы правоведения Украины: уч. пособие / [Кивалов С.В., Музыченко П.П., Крестовская Н.Н., Крыжановский А.Ф.]. – Х.: Одиссей, 2008. – 384 с.

 15. Правознавство: підручник / [Берлач А.І., Карпенко Д.О., Ковальський В.С., Колодій А.М., Олійник А.Ю., Підопригора О.О]; за ред. В.В Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 752 с.

 16. Трудовое право Украины в вопросах и ответах: учебно-справочное пособие / [Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Прилипко С.Н.]; под. ред. В.В. Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2007. – 664 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.