Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mekhanika_metodichka.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
2.99 Mб
Скачать

Довідкові таблиці Деякі фізичні властивості деяких твердих тіл

Матеріал

Густина , кг/м3

Модуль Юнга Е, Па

Модуль зсуву N, Па

Швидкість звуку u, м/с

Алюміній

2,69·10-3

(6,17,4)·1010

(2,22,6)·1010

6400

Сталь

(7,7 - 8,0)·10-3

(1,92,2)·1011

(7,88,1)·1010

5100

Латунь

(8,3-8,7)·10-3

(7,89,8)·1010

(2,73,7)·1010

4280-4700

Мідь

(8,6-8,96)·10-3

(1,11,3)·1011

(3,94,8)·1010

3600

Співвідношення між деякими одиницями різних систем.

Одиниці довжини.

1 м = 102 см = 103мм = 106мк =109нм = 1010ангстрем.

1 см – 10-2м = 10 мм = 104мк =107нм = 108ангстрем.

1 мк (мікрометр) = 10-6м =10-4см =10-3мм = 104ангстрем.

Одиниці маси і одиниці сили.

1 кг = 103г.

1 Н =105дин.

Одиниці тиску.

1 Паскаль (Па) =1 Н/м2

1 Па = 10 дин/см2= 10-5бар = 7,5 10-4мм. рт. ст.

1 мм. рт. ст. = 1Торр=133,3·Па = 1,333·103дин.

1 атмосфера (атм) = 760 мм.рт.ст. = 101325 Па.

Одиниці роботи (енергії).

1 Дж = 107ерг =0,2385 кал.

1 ккал = 103кал = 4,18·103Дж = 4.18·1010ерг.

Довідкова таблиця деяких фізичних сталих та інших фізичних величин.

Величина

Позначення

Значення

Прискорення вільного падіння

g

9,80602 м/с2

Гравітаційна стала

G

6,672 .10 –11Н.м2/кг2

Абсолютний нуль температури

-

- 273,15 о С

Потрійна точка води

-

273,16 К = 0,01о С

Мольний об’єм ідеального газу за звичайних умов (0 О С та 101325 Па)

Vо

22,41·10-3м3/моль

Універсальна газова стала

R

8,314 Дж/моль.К

Кількість молекул в молі речовини (число Авогадро)

NA

6,022 .1023моль-1

Кількість молекул в 1 м3 газу за звичайних умов (число Лошмідта)

nо(Lо)

2,68719 .1025м –3

Стала Больцмана

k=R/NA

1,38 .10-23Дж/К

Атомна одиниця маси

а.о.м.

1,660 .10 –27 кг

Швидкість світла у вакуумі

с

2,997925 .108м/с

Швидкість звуку в повітрі за нормальних умов

υ

330 м/с

Густина сухого повітря за звичайних умов

ρпов.

1,293 кг/м3

Густина ртуті за звичайних умов

ρHg

13595,04 кг/м3

Множники та приставки для утворення десяткових кратних і часткових одиниць та їх найменувань

Множник

Приставка

Множник

Приставка

Назва

Позначення

Назва

Позначення

101

дека

да

10-1

деци

д

102

гекто

г

10 -2

санти

с

103

кіло

к

10 -3

мілі

м

106

мега

М

10 -6

мікро

мк

109

гіга

Г

10 -9

нано

н

1012

тера

Т

10 -12

піко

п

1015

пета

П

10 -15

фемто

ф

1018

екса

Е

10 -18

атто

а

Одиниці вимірювань фізичних величин в сі

Величина

Одиниця

Найменування

Позначення

Найменування

Позначення

Основні одиниці

Довжина

l

метр

м

Маса

m

кілограм

кг

Час

t

секунда

с

Температура

T

кельвін

К

Сила струму

I

ампер

А

Сила світла

J

кандела

кд

Кількість речовини

μ

моль

моль

Допоміжні одиниці

Плоский кут

α = l/R

радіан

рад

Тілесний кут

Ω = S/R2

стерадіан

ср

Похідні одиниці

Площа

S = l2

квадратний метр

м2

Об’єм

V = l3

кубічний метр

м3

Густина

ρ = m/V

кілограм на кубічний метр

кг/м3

Швидкість

υ =∆l/∆t

метр в секунду

м/с

Прискорення

a = ∆υ/∆t

метр на секунду в квадраті

м/с2

Частота обертання

n = 1/t

секунда в мінус першій степені

с-1

Кутова швидкість

ω = ∆φ∆/t

радіан в секунду

рад/с

Кутове прискорення

ε = ∆ω/∆t

радіан на секунду в квадраті

рад/с2

Сила

F = ma

ньютон

Н

Тиск

p = F/S

паскаль

Па

Напруження (механічне)

σ = F/S

Жорсткість

k = F/∆l

ньютон на метр

Н/м

Імпульс (кількість руху)

р = mυ

кілограм-метр в секунду

кг·м/с

Імпульс сили

І = F·t

ньютон-секунда

Н·с

Робота

А = Fl

джоуль

Дж

Енергія

Е = W = Fl

Потужність

Р = А/t

ватт

Вт

Момент сили

М = Fl

ньютон-метр

Н·м

Момент інерції

J = mr2

кілограм-метр в квадраті

кг·м2

Момент кількості руху

L =

кілограм-метр в квадраті на секунду

кг·м2

Період

T

секунда

с

Частота періодичного процесу

ν

герц

Гц

Фаза коливального процесу

φ = ωt+φ0

радіан

рад

Кутова швидкість

ω = ∆α/t = 2πν

радіан в секунду

рад/с

Кутове прискорення

ε = ∆ω/t

радіан на секунду в квадраті

рад/с2

Довжина хвилі

λ = uT

метр

м

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]