Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Решенные задачи / 2_5253553191299059908.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.02.2022
Размер:
68.42 Кб
Скачать

4. Функція споживання визначається виходячи із кейнсіанської функції споживання:

C = Со + с/ × Y

Рівноважний ввп визначається формулою: У= С + Ig + G

me = = 1/ (1 – 0,8(1-0,25)= 2,5

У= (250-50 + 600) х me

ΔY =800х2,5=2000 млн.грн.

Варіант 18

  1. Тести 1б. 2б, 3г, 4б, 5а

2 Стан державного бюджету (BS): BS=Tn - G.

BS = Y×t - G,

потенційне бюджетне сальдо за формулою: BSp =Yр×t - G .

циклічне бюджетне сальдо, яке обчислюється за формулою: BSс= BS - BSр.

BS =1250 млрд. грн. Х 0,2+70-210=110 млрд. грн.

BSp =1500 млрд. грн. ×0,2+70 – 210 =160 млрд. грн..

BSс= 110 – 160=-50 млрд. грн.

3 Якщо приріст чистого експорту складає 100 од., то приріст рівноважного обсяг випуску буде становити: Δ Y в= -Δ Xn× meв

mев = 1/s+c*t+g

meз = 1/s+c*t+g = 1/ (0,7+ 0,3*0,1+0,2)= 1,07

Приріст ВВП у відкритій економіці становитиме: Δ Y в= 100 ×1,07 = 107 грн.

4 Функція споживання визначається виходячи із кейнсіанської функції споживання:

C = Со + с/ × Y

Отже функція споживання має вигляд: С = 50 + 0,75Y

С = 50 + 0,75(Y-0,2У+1050)

С = 50 + 0,75(0,8У+1050)

С = 50 + 0,6Y+787,5

С = 0,6Y+837,5

Функція заощадження визначається формулою:

S = Y –Т+ТR - С

S = Y –0,2У+1050 – 0,6У-837,5

S = 0,2 У + 212,5

S = 3000х0.2 + 212,5

S = 812,5

Варіант 19

  1. Тести 1б, 2а, 3б, 4в, 5в

2 Якщо уряд скоротить податки і обсяги виробництва зростуть, то :

- Δ Tn = Δ Y / mt ,

mt=с/ × me.

me =

де me – мультиплікатор державних витрат, з урахуванням вилучень у вигляді податків.

Виходячи із умови задачі, отримуємо:

me = 1/1-c(1-t)

= 1/ (1 – 0,75(1-0,2)= 2,5

mt = 0,75 × 2,5= 1,875.

- Δ Tn = 700 /1,875 = -333,3 (млн. грн.).

3 У змішаній економіці закритого типу рівновага досягається, якщо національні заощадження дорівнюють національним інвестиціям, тобто:

Sпр+ Sд= Ін, або (Y – T – C) + (T – G) = Ін

(Y – Tn – C) + Sд = Ін

Функція споживання визначається виходячи із кейнсіанської функції споживання:

C = Со + с/ × Y

Отже функція споживання має вигляд:

С = 500 + 0,6Y

С = 500 + 0,48Y+480

С = 980 + 0,48Y

Функція заощадження визначається формулою:

S = Y –Т+ТR - С

S = Y – 0,2 У+800 - 980 + 0,48Y

S = 3500-700+800-980+1680

S =4300

4. Приріст реального доходу в умовах інфляції розраховується по формулі:

ΔY = 100% - Yb

Складний мультиплікатор витрат розраховується таким чином:

me = 1/1-c(1-t) = 1/ (1 – 0,75(1-0,2)= 2,5

Підставляємо значення у формулу приросту реального доходу:

ΔY = (2000+70*2,5)/125×100% – 2000 = -260(грн.)

Варіант 22

1. Тести 1а, 2а, 3б, 4в, 5в

2 приріст рівноважного обсяг випуску буде становити:

+ Δ Y = - Δ Tn × mt , mt=с/ × me.

me = = 1/ (1 – 0,75(1-0,2)= 2,5

mt = 0,75 × 2,5= 1,875.

Приріст рівноважного випуску під впливом зміни автономних податків:

Δ Y = -30 × 1,875 = -56,25 (млн. грн.).

Розрахунок зміни державних витрат для зміни ВВП здійснюється по формулі:

Δ Y = Δ G × me, Δ G= 56,25 / 2,5 = 22,5 (млн.грн.)

Відповідь: на 22,5 млн.грн. уряд повинен збільшити державні закупівлі, щоб ВВП у короткостроковому періоді не змінився.

3 С=0.7(У-0,15У+120)-200, У= 0,525У+434 Yе=913,6

При зміні інвестицій, Уе буде складати 0,475Y=734, Yе2=1545, зміна складає 811гр.од.

4 = +(1-α) ,

З урахуванням наявних даних: = 46%-0,35×10% -1-0,35×2% = 3,9%

= 46%-3,5% -1,3% = 41,2%

Таким чином випуск зростає із темпом 41,2% за рік.

Варіант 24

Соседние файлы в папке Решенные задачи